zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

1. září byla založena Přírodovědecká fakulta univerzity v Hradci Králové

21.11.2010
Obecné
1. září byla založena Přírodovědecká fakulta univerzity v Hradci Králové

Na nově otevřené fakultě budou moci studenti studovat systematickou biologii a ekologii. Odborná činnost katedry biologie této fakulty je směrována zejména na botanický výzkum zvláště chráněných území (včetně projektu NATURA 2000), rostlinnou fyziologii, entomologii, parazitologii, zoologii strunatců, fyziologii živočichů, buněčnou a molekulární biologii, mikrobiologii, agrochemii, geomorfologii a didaktiku biologie.

Na fakultě studuje okolo 700 studentů ve všech stupních vysokoškolského studia.

Katedra biologie v současné době garantuje výuku pedagogicky zaměřených i neučitelských oborů jak bakalářského, tak navazujícího magisterského studia. V rámci pedagogických oborů se jedná o bakalářský obor Biologie se zaměřením na vzdělávání. Akreditovány jsou i navazující magisterské obory Učitelství pro 2. stupeň základních škol - biologie a Učitelství pro střední školy - biologie. Součástí studia pedagogických oborů je i příprava pro výuku předmětu Praktické činnosti - Pěstitelství na základní škole. Katedra biologie se podílí také na realizaci studijních oborů Učitelství pro 1. stupeň základní školy Učitelství pro mateřské školy. V rámci studijního programu Biologie pak katedra realizuje neučitelský bakalářský a navazující magisterský obor Systematická biologie a ekologie.

Katedra zajišťuje též několik forem rozšiřujícího a celoživotního studia v akreditovaných programech dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, zaměřených jednak na získání způsobilosti k výuce dalšího předmětu (v současné době např. Zeměpis pro 2. st. ZŠ) a k získání dalších kvalifikačních předpokladů, např. specializační studium Koordinátor státního programu EVVO - Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta.

Ve své odborné práci se akademičtí pracovníci a studenti katedry zaměřují zejména na přírodovědnou a ekologickou problematiku východočeského regionu v rámci rozličných výzkumných projektů. Odborné zaměření akademických pracovníků je směrováno zejména na botanický výzkum zvláště chráněných území (včetně projektu NATURA 2000), rostlinnou fyziologii, entomologii, parazitologii, zoologii strunatců, fyziologii živočichů, buněčnou a molekulární biologii, mikrobiologii, agrochemii, geomorfologii a didaktiku biologie. Na většině těchto výzkumných prací se podílejí i studenti katedry. Výsledky výzkumu jsou prezentovány na konferencích, vědeckých seminářích a publikovány ve vědeckých časopisech včetně mezinárodních i v odborně popularizačním tisku. Akademičtí pracovníci katedry se mimo jiné podílejí na tvorbě vysokoškolských skript, učebnic pro základní a střední školy i jiných učebních textů.

Katedra biologie ve své odborné i pedagogické činnosti spolupracuje s řadou vysokoškolských a vědeckých pracovišť na území České republiky, zejména s Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy a Farmaceutickou fakultou Univerzity Karlovy v Hradci Králové, Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, Českou zemědělskou univerzitou v Praze, Mendelovou univerzitou v Brně, Zdravotním ústavem se sídlem v Hradci Králové, Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů, správami národních parků a CHKO, Agenturou ochrany přírody a krajiny, přírodovědnými odděleními muzeí atd.

Mimo území republiky udržuje katedra úzký kontakt s Fakultou přírodních věd Univerzity Konstantina Filozofa v Nitře, a to jak v rámci výměnných studijních pobytů, tak i vzájemného působení akademických pracovníků.

Katedra se skládá z oddělení didaktiky biologie, primární a preprimární přírodovědy.

kontakt

a: budova C, místnost 13063
e: petra.koutnikova@uhk.cz
t: (+420 49 333) 1180

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí