zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vysočina - Dotace na drobné vodohospodářské ekologické akce

16.12.2010
Voda
Vysočina - Dotace na drobné vodohospodářské ekologické akce

Dotace na drobné vodohospodářské ekologické akce budou v následujících letech poskytovány v souladu s novelou Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce č. 07/10, které schválilo zastupitelstvo kraje dne 22. 6. 2010 usnesením č. 0330/04/2010/ZK. Zásady se týkají poskytování dotací na výstavby a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod, které řeší obce velikosti do 10 000 ekvivalentních obyvatel (EO). U všech akcí je podmínkou, že předmět žádosti musí řešit nejméně 100 EO. Dalšími podmínkami jsou, že u obcí do 400 EO se musí jednat o akci, která je v mimořádném zájmu ochrany vod nebo ochrany přírody. Žadatelem může být obec nebo svazek obcí. Žádosti o dotace se předkládají v termínu vyhlášeném odborem lesního a vodního hospodářství a zemědělství krajského úřadu, zpravidla do 31. ledna a do 31. července kalendářního roku (vyhlášení termínu příjmu žádostí je vázáno na výši alokované finanční částky). Povinnými přílohami žádosti jsou mj. projektová dokumentace pro stavební povolení, pravomocné stavební povolení a doklady o výsledcích veřejné soutěže k předmětu žádosti. Žádosti budou následně projednány a vyhodnoceny v hodnotícím výboru, který provede výběr akcí, u nichž doporučí výši dotace. Zastupitelstvo kraje bude svým usnesením rozhodovat o výši dotací jednotlivým příjemcům. Dotace budou poté poskytovány na základě smlouvy.

Zásady včetně příloh a případné výzvy k předkládání žádostí jsou níže ke stažení.

Ing. Radek Zvolánek, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, telefon: 564 602 363, e-mail: zvolanek.r@kr-vysocina.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí