zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na seminář Postup práce na realizaci NLP II v roce 2010

04.01.2011
Les
Pozvánka na seminář Postup práce na realizaci NLP II v roce 2010

NLP jsou strategickými dokumenty, koncepcemi, kterými státy vymezují směřování své lesnické politiky v budoucnosti.

Česká lesnická společnost, o.s., ve spolupráci s ÚHÚL Brandýs nad Labem,
společně s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí
Vás srdečně zve na odborný seminář

Uplatnění NLP při obhospodařování lesů v České republice

Čtvrtek, 27. ledna 2011
SILVIE, GŘ LČR, s.p. - Hradec Králové

NLP jsou strategickými dokumenty, koncepcemi, kterými státy vymezují směřování své lesnické politiky v budoucnosti. Národními dokumenty jsou proto, že mají zahrnovat evropské principy (politické závazky), ale zároveň by měly dbát na národní odlišnosti jednotlivých států. NLP mají nadresortní postavení a tudíž by měly být přijímány ve shodě resortů. Jednotlivé cíle a opatření mají být zapracovány do souvisejících resortních politik a vládní usnesení doporučuje zohlednit záměry NLP při realizaci střednědobých politik krajů.


V České republice byl v roce 2008 schválen již druhý dokument tohoto druhu. Na jeho zpracování se podílela řada odborníků z mnoha institucí, profesních organizací, asociací a sdružení, ale i nevládních ekologických hnutí a iniciativ. Organizační a technickou koordinací činností spojených s realizací záměrů a opatření NLP byl pověřen ÚHÚL Brandýs nad Labem.


Stejně pestré je i složení koordinační rady a expertních skupin, týmů, které se podílejí již druhým rokem na konkrétních formulacích návrhů a opatření pro příslušná ministerstva. Právě s činností Koordinační rady a týmů, řešících jednotlivé klíčové akce NLP II v roce 2010 bychom vás rádi seznámili. Mnoho informací najdete i na internetovém portálu ÚHÚL, v části věnovaném NLP: www.uhul.cz

Odborný garant a moderátor semináře:


Ing. Jaromír Vašíček, CSc. - ředitel ÚHÚL Brandýs nad Labem
Nábřežní 1326, 250 01, Brandýs nad Labem
Tel: +420 322 319 818, E-MAIL: Vasicek.Jaromir@uhul.cz

Organizační garant semináře:


Ing. Karel Vančura - Česká lesnická společnost, o.s.
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
MOBIL: 776 791 401, E-MAIL: cesles@csvts.cz


Časový program odborné akce:Čtvrtek 27. ledna 2010, 8:30 - 9:30 hod.: Prezence
9:30 - 13:00 hod.: Zahájení a oficiální vystoupení
13:00 - 14:00 hod.: Přestávka na oběd
14:00 - 15:30 hod.: Diskuse a podněty k realizaci NLP

Oficiální vystoupení

Ing. Jiří Novák - náměstek ministra zemědělství pro úsek lesního hospodářství
Ing. Tomáš Tesař - náměstek ministra životního prostředí, ředitel sekce ochrany přírody a krajiny


Činnost koordinační rady NLP II za rok 2010

Ing. Jaromír Vašíček, CSc. - předseda koordinační rady

Činnost jednotlivých expertních skupin za rok 2010 přednesou zpravodajové:KA 1 - Zvýšit ekonomickou životaschopnost a konkurenceschopnost TUH - Ing. Jiří Svoboda
KA 2 - Podpořit výzkum a technolog. rozvoj s cílem zvýšit konkurenceschopnost lesnického sektoru -
Doc. Ing. Petr Zahradník, CSc.
KA 3 - Zlepšit zhodnocení a marketing lesních nedřevních užitků a služeb - Ing. Jiří Matějíček, CSc.
KA 4 - Propagovat a podporovat využívání lesní biomasy pro výrobu energií - Ing. Martin Nikl
KA 5 - Podpořit spolupráci vlastníků lesů - Ing. Milan Slavinger
KA 6 - Snížit dopady očekávané globální klimatické změny a extrémních meteorologických vlivů -
Doc. Ing. Emil Cienciala, Ph.D.
KA 7 - Zachování a zlepšení biologické rozmanitosti v lesích - Ing. Milan Hron
KA 9 - Zlepšení zdravotního stavu a ochrany lesů - Ing. Jiří Zahradníček
KA 10 - Snížit dopady starých i současných ekologických zátěží - RNDr. Jakub Hruška, CSc.
KA 12 - Podporovat zlepšení sociální situace pracovníků v LH - Ing. Miroslav Kutý
KA 13 - Zvýšit přínos lesů a lesnictví pro rozvoj venkova - Ing. Petr Jelínek
KA 14 - Zlepšit slabé postavení LH v rámci veřejné správy - Ing. Tomáš Macháček
KA 15 - Zlepšit informovanost veřejnosti o skutečném stavu lesů a potřebách LH - Ing. Jan Řezáč
KA 16 - Řešit institucionální vztah státu k lesům a lesnímu hospodářství - Ing. Vlastibor Ryšánek
KA 17 - Lesy ve vlastnictví státu - Ing. Vladimír Dolejský, PhD.

Organizační pokyny

Seminář se koná ve čtvrtek 27. ledna 2010 od 9:30 hodin v konferenčním sále Silvie, při GŘ LČR s.p., v Hradci Králové, Přemyslova 1106, 501 68 (www.lesycr.cz). Kapacita sálu je 110 osob, prezence účastníků bude zahájena v 8.30 hod. Vstup můžeme garantovat pouze přihlášeným účastníkům. Děkujeme za pochopení.

1. Cestovné a případné další náklady si hradí účastníci sami nebo je hradí jejich vysílající organizace.
2. Účastnický poplatek nebude vybírán, poskytnuto bude občerstvení a oběd, a proto je potřebné se na seminář zaregistrovat. Na jednu přihlášku lze přihlásit i více účastníků.
3. Řádně vyplněnou závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 20. ledna 2010
na e-mailovou adresu cesles@csvts.cz, abychom Vám mohli potvrdit registraci. Poštou přihlášky na tento seminář nezasílejte. Po tomto termínu je nutné přihlášení telefonicky dohodnout s organizačním garantem (preferujeme přihlášky mailem, děkujeme!).
4. Přijetí přihlášek zaslaných jinak než mailem nepotvrzujeme. Zejména vzhledem ke kapacitě sálu prosíme o včasné zaslání přihlášek.

Na Vaši účast se těší pořadatelé

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí