zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Jedinečný a bezplatný vzdělávací kurz pro energetické poradce

24.01.2011
Energie
Ekologické vzdělání a výchova
Jedinečný a bezplatný vzdělávací kurz pro energetické poradce

Energy Centre České Budějovice (ECČB) pořádá v březnu a dubnu 2011 3. základní vzdělávací kurz pro energetické poradce.

Kurz je pro účastníky bezplatný, projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Účastníci kurzu budou podrobně seznámeni s tématy týkajícími se úspor energií, energetiky staveb, nízkoenergetických a pasivních domů, vytápění, větrání, ale i obnovitelných zdrojů energie a dotací.

Občanské sdružení Energy Centre České Budějovice (ECČB) organizuje v pořadí již 3. základní vzdělávací kurz pro energetické poradce. Kurz je určen nejen stávajícím či budoucím energetickým poradcům, ale také příslušným zástupcům měst, obcí a krajských úřadů, zaměstnancům výrobců a dodavatelů energií, zástupcům podnikatelů, studentům a angažovaným zájemcům z řad veřejnosti. Účastníci kurzu budou v 50 vyučovacích hodinách podrobně seznámeni s tématy týkajícími se úspor energií, energetiky staveb, nízkoenergetických a pasivních domů, vytápění, větrání, ale i obnovitelných zdrojů energie a dotací. Zazní také netradiční prezentace jako např. na téma feng-shui a bydlení, komunikace se zákazníkem v energetickém poradenství aj. Po absolvování kurzu by jeho účastníci měli být schopni poskytovat základní energetické poradenství a kurz by mohl být vhodným odrazovým můstkem k dalšímu vzdělávání. Přednášet na kurzu budou přední čeští a hornorakouští odborníci. Jeden den kurzu bude věnová! n odborné exkurzi do Horního Rakouska. Na závěr kurzu absolvují účastníci závěrečné písemné a ústní zkoušky a obdrží certifikát o úspěšném absolvování kurzu.

Dosavadní zkušenosti


Oba dva předchozí kurzy, které se konaly v uplynulých dvou letech, byly velmi úspěšné, zájem o účast na kurzu několikrát překročil kapacitu kurzu. Celkem 81 posluchačů v těchto kurzech úspěšně složilo zkoušky a získalo tak certifikáty o absolvování kurzu a složení zkoušky. Dosavadní účastníci kurzu si pochvalují jeho vysokou odbornou úroveň, profesionalitu a výborné organizační zajištění. Na kurzu přednášejí přední odborníci z ČR i z Horního Rakouska, např. Doc. Tomáše Matušku, Ph.D. z Fakulty strojní ČVUT (solární termika), Prof. Ing. Vítězslava Bendu, CSc. (fotovoltaika) a Prof. Ing. Jiřího Habela, DrSc. (domácí elektrospotřebiče a osvětlení), oba z Fakulty elektrotechnické ČVUT Praha, Ing. arch. Josefa Smolu z Projektového a inženýrského ateliéru (nízkoenergetické a pasivní domy), Dan Mor! avec, redaktor Českého rozhlasu (komunikace) atd.

Ředitelka! ECČB, M gr. Ivana Klobušníková uvedla: "Vzdělávací kurzy samozřejmě za 6 dnů nevyškolí hotové energetické poradce. Práce energetického poradce vyžaduje průběžné samovzdělávání a doplňování si informací o nových technologiích a trendech. Účastníci kurzu získají solidní základy, na kterých pak mohou stavět své působení a svou kariéru. Někteří z minulých účastníků nám přišli poděkovat, že se jim díky certifikátu o absolvování kurzu podařilo získat prestižní zaměstnání. Takové zprávy nás velmi těší a potvrzují, že naše činnost má smysl. I proto bychom chtěli v organizování vzdělávacích kurzů pro energetické poradce pokračovat."

Třetí vzdělávací kurz pro energetické poradce se koná v Českých Budějovicích ve dnech 22. -- 24. března a 5. -- 7. dubna 2011. Dne 27. dubna se uskuteční písemné a ústní zkoušky a budou slavnostně předány certifikáty účastníkům kurzu.

Zájemci o tento kurz se mohou přihlásit emailem nebo faxem, přihláška ke stažení je na www.eccb.cz. Kurz je pro účastníky be! zplatný.

Základní vzdělávací kurz pro energetické poradce se koná díky finančnímu přispění Evropské unie a ve spolupráci s partnery projektu z Horního Rakouska: O.Ö. Energiesparverband a Energie AG O.Ö. a společnosti E.ON.

Energetické poradenství v ČR


V současné době u nás funguje cca 40 tzv. středisek EKIS (Energetická konzultační a informační střediska), která jsou zastoupena ve všech krajích ČR. Energetické poradenství EKIS je bezplatná služba, která je určena široké veřejnosti, zástupcům veřejné správy a samosprávy i podnikatelům. V těchto střediscích pracuje více než 100 kvalifikovaných energetických poradců. Poradci musejí prokázat svou odbornou způsobilost, tedy vzdělání a praxi v oboru. Jsou povinni poskytovat pouze objektivní a nezávislé informace. Zájemcům jsou dotazy zodpovídány osobně, telefonicky a emailem. Poradenství je financované ze Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - z Programu EFEKT Ministerstva pr! ůmyslu a obchodu. Seznam středisek EKIS je uveden na http://ww! w.mpo-ef ekt.cz

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Kontaktní osoba: Mgr. Ivana Klobušníková
Telefon: 777 030 313
E-mail: ivana@eccb.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí