zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Krátce z EU

14.02.2011
Energie
Geologie
Krátce z EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Řešení výzev na trzích s komoditami a nerostnými surovinami se zabývá nebývalým nárůstem cenové volatility na komoditních trzích a na trzích s nerostnými surovinami. Popisuje důvody vedoucí k výrazným cenovým výkyvům (rostoucí poptávka ze strany dynamicky se rozvíjejících ekonomik, intenzivnější využívání komoditních derivátů a problémy spojené s měnícími se globálními vzorci poptávky a nabídky). Sdělení shrnuje podniknutá opatření s cílem čelit cenovým výkyvům a zabezpečit dodávky do EU a v rámci EU (např. Evropská iniciativa pro nerostné suroviny z roku 2008) a na závěr uvádí, že Komise se otázce bezpečnosti dodávek surovin bude dále věnovat.

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Obnovitelná energie: na cestě ke splnění cíle pro rok 2020 podává přehled o odvětví obnovitelné energie v Evropě a jeho vyhlídkách do roku 2020. Dotýká se výroby jak elektrické energie a tepla, tak i dopravy. Zabývá se rovněž i otázkou financování energie z obnovitelných zdrojů. Komise uvádí, že v současné době představují průměrné roční kapitálové investiční náklady do energie z obnovitelných zdrojů 35 miliard EUR a pro dosažení stanovených cílů do roku 2020 by se tato částka měla rychle zdvojnásobit na 70 miliard EUR. Na závěr Komise vyzývá členské státy, aby provedly národní akční plány pro energii z obnovitelných zdrojů, zjednodušily režimy plánování infrastruktury při současném respektování stávajících právních předpisů EU v oblasti životního prostředí a zajistily, že jakékoli reformy stávajících vnitrostátních režimů podpory zaručí stabilitu pro investory a že nedojde k retroaktivním změnám.

Na základě žádosti Evropské komise se čtrnáct předních výrobců mobilních telefonů dohodlo na podpisu memoranda o porozumění s cílem harmonizovat nabíječky pro mobilní telefony s možností přenosu dat prodávané v EU. Mezi těmi, kdo memorandum podepsali, jsou společnosti Apple, Emblaze Mobile, Huawei Technologies, LGE, Motorola Mobility, NEC, Nokia, Qualcomm, Research In Motion (RIM), Samsung, Sony Ericsson, TCT Mobile (mobilní telefony ALCATEL), Texas Instruments a Atmel. Na základě pověření od Evropské komise vydaly evropské normalizační orgány CEN-CENELEC a ETSI harmonizované normy, které budou pro mobilní telefony s možností přenosu dat kompatibilní s novou společnou nabíječkou platit od roku 2011. Nová nabíječka bude fungovat na principu mikro-USB konektoru. Pro telefony, které nemají mikro-USB rozhraní, počítá memorandum s využitím adaptéru. Více na onechargerforall.eu

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí