zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co lze letos očekávat v OPŽP

23.02.2011
Energie
Obecné
Zemědělství
Bioplynové stanice
Čištění odpadních vod
Urbánní ekologie
Co lze letos očekávat v OPŽP

Případné realokace finančních prostředků mezi prioritními osami Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) nejsou na pořadu dne.

Uvádí to Analýza stavu čerpání OPŽP, zpracovaná pro loňské listopadové jednání Řídícího výboru fondu.

Tento hlavní závěr analýzy její autoři opírají o zjištění, že absorpční kapacita v rámci všech prioritních os OPŽP je zatím dostatečná k úplnému vyčerpání disponibilních zdrojů.

SITUACE V PRIORITNÍCH OSÁCH

Jak na dotaz Moderní obce uvedla tisková mluvčí Státního fondu životního prostředí (SFŽP) Lenka Brandtová, nepříliš uspokojivá situace je v prioritní ose 2 (Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí), kde se k 18. 10. 2010 (z výsledků k tomuto datu analýza vychází) rozdělilo necelých 10 % zdrojů a čerpání je téměř nulové. Proto SFŽP v poslední době usiloval o zatraktivnění podpory v této ose - mj. byly vyhlášeny průběžné výzvy v celkovém objemu 16 mld. Kč. Pro vyšší míru veřejné podpory a rozšíření škály podporovaných intervencí (například pro autobusy s pohonem na stlačený zemní plyn - CNG) byl k tomu současně zahájen notifikační proces s Evropskopu komisí.

Optimistická je naopak situace v prioritní ose 1 (Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní), kde byl k 18. 10. 2010 rozdělen vůbec největší objem prostředků EU (39,5 mld. Kč). >>Nicméně zde existuje velký soubor projektů, jejichž nositelé jsou laxní a očekávají, že SFŽP sleví z požadavků na administraci (výběrové řízení, koncesní řízení, finanční modely apod.),>S ohledem na volné alokované prostředky pro prioritní osu 1 není na rok 2011 v plánu výzev zařazena výzva pro oblast podpory 1.1.1.,>Obce průběžně podávají žádosti ve vyhlášených výzvách, zájem mají především o projekty v oblasti podpory 1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby. Jen ve XX. výzvě bylo kladně hodnoceno 62 projektů obcí a měst,>Tato oblast je nyní analyzována Ministerstvem životního prostředí a konkrétní výstupy budou zapracovány do plánované výzvy,

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí