zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

V zákaznických sporech budeme pružnější

04.03.2011
Energie
V zákaznických sporech budeme pružnější

Nové pravomoci. Energetický regulační úřad bude nově řešit veškeré spory mezi zákazníky a dodavateli, říká jeho předseda Josef Fiřt.

Energetický regulační úřad (ERÚ) se dostal během posledních let pod obrovský tlak v souvislosti s problematikou solárních elektráren. Nyní se situace trochu uklidnila, ale vzniká zcela nová legislativa pro energetický sektor a současně se do popředí zájmu investorů dostává biomasa.

Pokud umožníme živelný přechod z fotovoltaiky na biomasu, hrozí podobný problém jako u solárních elektráren, říká předseda ERÚ Josef Fiřt.

HN: Novela energetického zákona poskytuje Energetickému regulačnímu úřadu obdobné pravomoci, jaké má Úřad na ochranu hospodářské soutěže. Jak bude situace řešena a kdo bude k čemu oprávněn, aby nedocházelo k souběhu činností?

My šetříme pouze energetické trhy, a jestli se tam neděje něco nesprávného. Když narazíme na určitý problém, tak tu věc dáváme na šetření ÚOHS. Když naopak narazí na něco podezřelého antimonopolní úřad, třeba se stanovením cen, tak je předává nám. V tomto spolupracujeme a zákon na předchozí praxi nic nemění.

HN: Budou tedy vždy probíhat dvě řízení vedle sebe, dojde-li k podobnému porušení právních předpisů?

Ano, my máme sledovat, co se děje na trhu, a vyhodnocovat to, a pokud zde je porušení hospodářské soutěže, tak to řeší ÚOHS. Změna je pouze v tom smyslu, že ERÚ je oprávněn provádět i kontroly, které dříve provádět nemohl a dělala je státní energetická inspekce.

HN: Jaké další změny novela zavádí?

Já bych je rozdělil do tří oblastí. První se týká většího tlaku na subjekty provozující přenosové soustavy, zavádí se nový požadavek na vlastnické oddělení nebo náhradní systém nezávislého provozovatele či operátora soustavy. Druhá se týká ochrany zákazníka, kde se klade důraz na to, aby měl zákazník více informací. Současně jsou nastavena odlišná pravidla pro změnu dodavatele a nově by měl ERÚ řešit veškeré spory mezi zákazníky a dodavateli. Poslední posiluje kompetence ERÚ a činí rozhodování dříve prováděná Státní energetickou inspekcí pružnější a rychlejší.

HN: A co nově zaváděná autorizace k výstavbě elektráren? Nemyslíte si, že by mohl vzniknout problém s korupcí, protože autorizace je nenároková?

Udílení má v pravomoci ministerstvo průmyslu a obchodu. Je to zavedeno, aby bylo možné lépe sledovat proces přípravy a výstavby nových zdrojů. Prostor pro korupci tu nevidím. Poskytnutí autorizace by mělo být v souladu s určitými pravidly, například státní energetickou koncepcí, jejíž součástí jsou i rozvojové studie. Zavedení autorizace je důležité i kvůli sledování obnovitelných zdrojů. Řada investorů zahájí přípravu, stojí je to peníze a nevědí, zda mohou zdroj realizovat. Bude tak zpracován přehled o připravovaných zdrojích a investoři budou mít jasno, jestli mohou mít ze strany státu komplikace.

HN: Česku hrozí kvůli zavedení srážkové daně arbitráže s investory do solárních elektráren. Na dotace jich dosáhlo příliš. Jak v této souvislosti vidíte budoucnost zdrojů na biomasu? Nemůže se opakovat fotovoltaický scénař?

Pokud bychom tomu nechali volný průběh, tedy živelný přechod z fotovoltaiky na biomasu, tak skutečně ten problém hrozí. Myslím si, že i velice rychle. Je zde nutná koordinace, protože se začínají plánovat zdroje a nikdo neví přesně, jaká kapacita produkce biomasy v Česku je. Brzo může vzniknout nerovnováha mezi plánovanými zdroji a potenciálem biomasy, kterou je možné získat.

HN: Jaký je tedy současný potenciál biomasy?

Potenciál všech druhů biomasy je kolem 1,5 milionu tun ročně a zatím jsou zdroje pod touto úrovní. Současně je ale nutné říci, že se připravují zdroje, které nejsou malé a mají vzniknout v letech 2012 a 2013. Pak by se hladina vyrovnala. Alarmující může být, že se připravují ještě další zdroje, na které však nemáme dostatek biomasy.

HN: Co by se potom stalo?

Cena biomasy by rostla a znamenalo by to zvýšení podpory pro zdroje využívající biomasu. To by se promítlo do konečných cen. Aby k tomu nedocházelo, tak se musí najít rovnováha mezi vyprodukovanou a spotřebovanou biomasou. Je třeba současně jasně naznačit investorům, že mohou stavět další zdroje, ale neobdrží již žádnou podporu. V opačném případě může dojít opět k roztočení spirály znamenající zvýšení cen elektřiny a nároků na podporu ze strany státu.

HN: Je možné biomasu dovážet i z vedlejší země?

To je další problém. Musíme respektovat smlouvy uzavřené mezi Českem a okolními státy, protože část biomasy se vyváží a naopak. Musíme analyzovat co nejdříve dosažitelný potenciál ve výrobě biomasy v jednotlivých kategoriích. Já doufám, že tato analýza bude hotova do poloviny roku.

HN: Může vzniknout problém, kdyby k tomu nedošlo?

Během jednoho roku to nehrozí. Příprava a realizace nového zdroje na biomasu je náročnější než u fotovoltaiky. Trvá zhruba dva až tři roky. Pokud nebude problém biomasy urychleně řešen, předpokládám, že vážná situace nastane již po roce 2013. Investor musí dostat včas signál, aby neplatil za přípravu zdroje, který pak nemůže připojit.

ZMĚNY ENERGETICKÉ LEGISLATIVY
Zákon nově zavádí autorizaci k výstavbě elektráren. Podle Josefa Fiřta tak budou mít investoři přehled, jestli je s připojením nového zdroje čekají komplikace ze strany státu.

AUTOR: Tomáš Hülle
AUTOR-WEB: www.ihned.cz

Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí