zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Na podporu čištění odpadních vod už byly vyplaceny 4,5 miliardy korun

24.03.2011
Čištění odpadních vod
Na podporu čištění odpadních vod už byly vyplaceny 4,5 miliardy korun

V rámci Světového dne vody seznámil ministr životního prostředí Tomáš Chalupa novináře s aktuálními čísly z oblasti ochrany jakosti vod a protipovodňových opatření. Česká republika je v odvětví čištění odpadních vod v porovnání se státy EU na dobré úrovni - na kanalizaci je připojeno víc než 80 % obyvatel a čistí se 95 % odpadních vod.

Čističky budou!

Na podporu čištění odpadních vod bylo v rámci Operačního programu Životní prostředí v prioritní ose 1 alokováno celkem cca 1,488 miliard eur (cca 37,6 mld. Kč). Z nich bylo aktuálně proplaceno 4,5 miliardy korun. V současné době je už u většiny projektů vybrán dodavatel stavby a bude zahájena jejich realizace. MŽP očekává, že alokované prostředky budou vyčerpány během nadcházejících dvou let.

Z celkového počtu 633 aglomerací má 476 čistírnu, která vyhovuje národní legislativě. Ta má ještě přísnější limity než příslušná evropská směrnice. "Aglomerace, které směrnici neplní, mají prioritu a podporu při získávání finančních prostředků formou dotací z OPŽP. Existuje pouze několik aglomerací, u kterých není zřejmý způsob plnění požadavků Směrnice, s těmi si MŽP ujasňuje další postup," řekl ministr Tomáš Chalupa.

Výše sankcí, které Evropská komise uděluje za neplnění směrnice, není zatím jasná. Evropská komise v případě nesplnění požadavků zahájí řízení s ČR o porušení smlouvy a postoupí případ Evropskému soudnímu dvoru (ESD). Po rozhodnutí ESD, které by bylo dle standardních procedur možné očekávat během roku 2013 (které samo o sobě nepředstavuje udělení finanční pokuty), EK opět posoudí stav naplnění požadavků a v případě přetrvávajícího nesouladu pak dojde k návrhu na udělení finanční sankce.

Systém proti povodním

Dalším tématem, které se v rámci Světového dne vody diskutovalo, byla ochrana před povodněmi. Ministerstvo životního prostředí podporuje realizaci přírodě blízkých opatření a nestrukturálních opatření - digitální povodňové plány, lokální varovné systémy, informační systémy.

Ministři životního prostředí Tomáš Chalupa a ministr zemědělství Ivan Fuksa také vyjádřili spokojenost s vzájemnou kooperací svých resortů. "Ve spolupráci s MZe musí vzniknout protipovodňová strategie, která bude na problematiku protipovodňové ochrany pohlížet komplexně pro celou délku vodního toku. Musíme více podporovat a prosazovat přírodě blízká protipovodňová opatření a dále rozvíjet výstražný systém v rámci ČHMÚ," připomněl ministr Tomáš Chalupa.

Pro realizaci opatření na ochranu proti povodním využívá MŽP zejména evropských fondů formou OPŽP. Pro období 2007 - 2013 je alokace na tato opatření cca 6,6 miliardy korun. Od roku 2007 bylo podpořeno víc než 170 projektů v hodnotě 1,8 mld. korun.

Fotogalerie ze setkání ministrů zemědělství Ivana Fuksy a životního prostředí Tomáše Chalupy v rámci světového dne vody.

Michaela Jendeková, tiskové oddělení MŽP

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí