zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Evropská komise schválila již pátý velký projekt OPŽP

30.03.2011
Voda
Evropská komise schválila již pátý velký projekt OPŽP

Schválený vodohospodářský projekt "Čistá řeka Bečva II", který navazuje na již ukončený projekt "Čistá řeka Bečva" financovaný nástrojem ISPA, řeší odkanalizování a čištění odpadních vod. Projekt podalo Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (dále jen SOMV) v rámci 9. výzvy.

Cílem projektu Čistá řeka Bečva II je rozšíření kanalizační sítě, a tím zvýšení počtu napojených obyvatel na veřejnou kanalizaci a intenzifikace dvou čistíren odpadních vod (ČOV) v aglomeracích pod a nad 2000 ekvivalentních obyvatel (EO) ve Zlínském kraji.

Celkem bude vybudováno 168,3 km veřejné kanalizace a kapacita ČOV se v důsledku jejich intenzifikace zvýší o 3 450 EO. V konečném součtu tak bude nově budovanou kanalizací odvedeno znečištění od 14 791 EO. Projekt současně přispívá k ochraně přírody a krajiny, neboť je téměř celý situován v chráněných oblastech CHKO Beskydy, CHOPAV Beskydy, CHOPAV Vsetínské vrchy a evropsky významných lokalitách soustavy NATURA 2000.

Projekt bude realizačně rozdělen do tří samostatně tendrovaných a realizovaných částí:

  • Část A - Oblast Vsetín - předmětem stavby je rozšíření stokové sítě a napojení nových obyvatel. Celkem bude vybudováno přibližně 69 km nové kanalizace, odkanalizování a čištění odpadních vod od přibližně 6 141 EO.
  • Část B - Oblast Lidečko - předmětem stavby je rozšíření stokových sítí, napojení nových obyvatel, a zvýšení kapacity ČOV Lidečko. Celkem bude vybudováno zhruba 69,8 km nové kanalizace, odkanalizování a čištění odpadních vod od přibližně 5527 EO.
  • Část C - Oblast Valašské Meziříčí, Oblast Zubří, Rožnov pod Radhoštěm - předmětem stavby je rozšíření stokových sítí a napojení nových obyvatel. Celkem bude vybudováno přibližně 29 km nové kanalizace, odkanalizování a čištění odpadních vod od přibližně 3123 EO.

Záměrem je zajistit řádný provoz dotčené vodohospodářské infrastruktury společností Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. (dále jen VaK) v tzv. "vlastnickém modelu" provozování, a to za předpokladu, že se SOMV podaří vykoupit zbývající akcie společnosti VaK od soukromého vlastníka. Pro případ, že by tento odkup nebyl úspěšný, SOMV zřídí vlastní provozní divizi, která bude provozovat danou vodohospodářskou infrastrukturu v modelu "obec provozuje sama".

Projekt v číslech

Celkové výdaje na projekt 1 858 272 860 Kč
Celkové způsobilé výdaje 1 330 715 308 Kč
Podpora OPŽP celkem 1 197 643 777 Kč
z toho - FS 1 131 108 012 Kč
- SFŽP ČR 66 535 765 Kč

K úpravě těchto částek může dojít v důsledku aktualizace dat k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Uvedená celková výše podpory OPŽP celkem je však již maximální a bude upřesněna spolu s termíny realizace podle příslušných dodavatelských smluv před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí