zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Průlomový verdikt? Olomouc nemusí EU vrátit 620 mil. Kč

19.04.2011
Čištění odpadních vod
Urbánní ekologie
Průlomový verdikt? Olomouc nemusí EU vrátit 620 mil. Kč

Evropská komise (EK) v březnu potvrdila, že projekt Rekonstrukce a dobudování stokové sítě, jehož závěrečnou etapu ukončili v Olomouci v dubnu 2009, splnil podmínky EU.

Uznala tím argumenty města a ukončila letitý spor, který mohl vyústit v odebrání unijní dotace 25 086 240 eur (v přepočtu zhruba 620 mil. Kč) z Fondu soudržnosti.

Projekt umožnil všem městským částem odvádět splaškovou vodu do moderní ČOV, splňující poslední evropské normy. Město tak s více než dvouletým předstihem dostálo podmínkám pro odkanalizování a čištění odpadních vod, k nimž se Česko zavázalo při dojednávání přístupových dohod k EU.

Jenže v Bruselu následně projekt zpochybnili poukazem na fakt, že město na provozování své vodohospodářské infrastruktury uzavřelo třicetiletou provozní smlouvu s Moravskou vodárenskou, a. s. Neslyšeli přitom na argumenty Olomouce, že tento kontrakt byl uzavřen ještě před vstupem České republiky do Evropské unie a byl v souladu s národní legislativou, a hrozili odebráním dotace.

ŘADA MĚST BY MĚLA ZPOZORNĚT

Předseda Sdružení oboru vodovodů a kanalizací (SOVAK) Ing. František Barák tvrdí: >>Rozhodně jde o zásadní a průlomové rozhodnutí EK. Podobných dlouhodobých smluv o nájmu a provozování, uzavřených před vstupem ČR do unie, je několik. Lze těžko pochopit, proč právě v Česku nebylo možné získat evropské dotace do vodárenských projektů, kde infrastrukturu vlastní města a provoz zajišťují soukromé společnosti, zatímco v okolních zemích to šlo.<<

Jeho optimismus poněkud tlumí Mgr. David Dvořák, partner MT Legal s. r. o., advokátní kanceláře, který se specializuje na právo veřejného investování se zvláštním zaměřením na problematiku provozních smluv ve vodním hospodářství. Říká: >>Bez znalosti větších podrobností o daném případu lze říci, že jde o významné rozhodnutí v tom smyslu, že EK uznala argumentaci zásadou zákazu retroaktivity (zpětného působení) právních norem. Rozhodnutí však nelze považovat za obecnou změnu postoje EK například vůči délce smluv a její vazbě na výši poskytnuté dotace, jak vyplývá z Podmínek přijatelnosti Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Pokud vím, šlo v tomto případě jen o to, zda uzavřením dodatku nebyly porušeny právní předpisy týkající se veřejného zadávání, což by mělo za následek odebrání dotace.<<

MŽP: PROJEKTŮ OPŽP SE TO NETÝKÁ

Mgr. Michaela Jendeková, mluvčí Ministerstva životního prostředí, připomíná, že olomoucký projekt spadá do minulého programového období, kdy EK ještě jednoznačné nestanovila podmínky na provozní situaci projektů, jako je tomu nyní v rámci OPŽP (příloha č. 7), a příjemci dotace se jen zavázali, že provozní smlouvu uvedou do souladu s tzv. nejlepší mezinárodní praxí.

Mluvčí zdůrazňuje, že březnový verdikt EK se týká pouze uvedeného projektu a nelze jej vztáhnout na jakýkoliv jiný projekt, řídící se pravidly přílohy č. 7 OPŽP.

AUTOR: IVAN RYŠAVÝ

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí