zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Do bazénu bez rizika

16.04.2011
Voda
Do bazénu bez rizika

Vybavení hotelu bazénem či vířivou vanou hraje u hostů překvapivě důležitou roli. Aby byl však jejich zážitek z této služby skutečně kvalitní, je třeba pamatovat také na zabezpečení dostatečné hygieny a pravidelné údržby vody v těchto zařízeních.

Díky přesné dávkovací a měřicí technice je dnes už naštěstí méně častým problémem výskyt nebezpečných mikroorganismů (virů a některých kmenů bakterií), které mohou například zapříčinit více či méně závažné střevní nebo kožní problémy. Zajištění zdravotně nezávadné a čisté vody v bazénech a vířivkách však bohužel není tak přirozené, jak by se na první pohled mohlo zdát.

JAK NA VÁZANÝ CHLOR?

V podstatě běžným problémem veřejně provozovaných bazénů je však překračování limitní hodnoty obsahu vázaného chloru. Chemické a biologické parametry vody ve veřejných bazénech jsou v ČR regulovány vyhl. 135/2004 Sb. Maximální hodnota vázaného chloru v bazénech je stanovena na hodnotu 0,3 mg/l. Vázaný chlor je souhrnný název pro celou řadu sloučenin chloru (chloraminy, trihalometany a další), které se tvoří reakcí chloru s látkami znečišťujícími vodu v bazénu (pot, moč, organické látky apod.). Tyto látky se odpařují z hladiny bazénů a jsou příčinou známého "chlorového" zápachu. Některé sloučeniny vázaného chloru mohou být příčinou vážných zdravotních problémů hlavně pro personál a časté návštěvníky bazénu. U některých trihalometanů byla prokázána karcinogenita, chloraminy jsou příčinou častého výskytu astmatu u závodních plavců a personálu bazénů. Uvedené látky jsou také příčinou svědění a pálení kůže a sliznic po návštěvě bazénu, které každý dobře zná. Jak ted y udržet obsah vázaného chloru co možná nejnižší?

ÚČINNÝ UV REAKTOR

Zařazení UV reaktoru do technologie úpravy bazénové vody je jednoduchým prostředkem ke snížení obsahu vázaného chloru v bazénové vodě. UV záření v první řadě velmi účinně dezinfikuje a je schopno inaktivovat i velmi odolné viry a bakterie, které chlorové dezinfekci odolávají. Mikroorganismy si nejsou zároveň schopny vybudovat vůči UV záření rezistenci, což se u chlorové dezinfekce často stává, a tím si sami ony odolné kmeny "šlechtíme". Díky tomuto vysokému dezinfekčnímu účinku předcházíme formování části vázaného chloru, protože část dezinfekční "práce" vykoná UV záření bez vzniku chemických reziduí. Druhým účinkem UV záření, který ovlivňuje koncentraci vázaného chloru v bazénové vodě přímo, je fotochemický rozklad sloučenin vázaného chloru. Při této reakci UV záření díky své energii rozkládá přímo sloučeniny, které vázaný chlor tvoří.

ROZHODUJE VELIKOST

Pro menší bazény (<100 m3) jsou většinou dostačující nízkotlaké UV reaktory, které vyzařují UV záření o vlnové délce 253,7 nm. Nízkotlaké UV reaktory jsou vysoce účinné při likvidaci bakterií a virů a zároveň rozkládají vázaný chlor. Pro větší bazény (>100 m3) jsou vhodnější středotlaké UV reaktory, které jsou při poměrně malých rozměrech schopny upravit vysoké průtoky (stovky m3/hod.). Díky širokému vyzařovanému spektru (podle výrobce až 180-400 nm) jsou velmi účinné při odbourávání vázaného chloru. Při optimálně navržené a provozované technologii úpravy bazénové vody se středotlakým UV reaktorem lze koncentraci vázaného chloru udržet v okolí hodnot 0,1-0,15 mg/l.

SYSTÉM OZON/UV

Pro zvýšení účinnosti dezinfekce a odstranění vázaného chloru je možné technologii doplnit o dávkování ozonu. Kombinace ozonu a UV záření tvoří tzv. pokročilý oxidační proces, při kterém jsou ve vodě likvidovány i nejodolnější mikroorganismy. Tato technologie je zárukou dokonale nezávadné a jiskřivě čisté vody. UV reaktory se jednoduše instalují, udržují a pro jejich instalaci je nutný pouze minimální prostor. Lze je jednoduše instalovat i do už provozovaných technologií úpravy vody. Zvýšení kvality vody je okamžité a jedná se o fyzikální proces, při kterém se do vody nevnáší žádné chemické látky.

LEPŠÍ VODA I ÚSPORY

Vyhláška 135/2004 Sb. stanoví minimální hodnotu výměny vody na 30 l na návštěvníka. Někteří provozovatelé veřejných bazénů řeší problém vázaného chloru zvýšenou výměnou vody a jsou nuceni měnit i více než 90 l na návštěvníka. To vede k růstu nákladů za vodné a stočné a za energii k ohřevu vody. Po instalaci výše uvedených technologií se lze držet nejnižší požadované hodnoty na výměnu vody a tím uspořit část provozních nákladů.

AUTOR: Ondřej Unčovský

vedoucí obchodního oddělení Lifetech

ZDROJ: HOTEL&SPA MANAGEMENT

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí