zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Za co se nejčastěji pokutuje

15.04.2011
Odpady
IPPC
Za co se nejčastěji pokutuje

Rozsáhlý dokument (přístupný na www.cizp.cz) přináší podrobný výčet hříšníků a důvodů, proč byli pokutováni podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění. Které byly nejčastější důvody, proč byly firmy pokutovány? Podívejte se na náš přehled.

SKLÁDKY

 • Neprovádění pravidelných denních zápisů do provozního deníku - specifikace místa uložení odpadu v tělese skládky, množství srážek, směru a síle větru, školení pracovníků skládky a provedených kontrolách na skládce,
 • neprovádění zapracování odpadů do skládkového tělesa, rozhrnování odpadů či hutnění,
 • neuzavření odplyňovací studny, při monitoringu skládkového plynu, neměření povrchové migrace plynu a dalších údajů,
 • nezaznamenání havarijní situace do provozního deníku,
 • nezaslání technické zprávy z měření jakosti a množství skládkového plynu,
 • nepřekrytí odpadu s obsahem azbestu (eternitové šablony) ihned po jeho uložení na skládku,
 • nedostatečná rekultivace a překrytí skládky,
 • nevybavení míst příslušnými značkami,
 • nezjišťování měsíčního množství průsakových vod,
 • nedostatečné vedení evidence přijímaných odpadů
 • ukládání nepovolených věcí: biologicky rozložitelných odpadů, pneumatik (15 ks), lednice atd.
 • soustřeďování odpadních plastových obalů a biologicky rozložitelného odpadu (zeleň) na nezpevněné ploše,
 • uzavírání přítoku průsakových vod do jímky a zadržování vody ve skládce,
 • převzetí odpadů, které je dle provozního řádu skládky možné převzít do zařízení pouze na základě rozboru odpadu (chybí).

JINÉ PROVOZY

 • Opakované předání nebezpečných odpadů neoprávněné fyzické osobě,
 • provozování zařízení v rozporu s podmínkami integrovaného povolení, případně bez tohoto povolení,
 • nedodržení závazných emisních limitů pro vypouštění odpadních vod, pro průsakové vody při jejich odvozu na ČOV a pod.,
 • nenainstalování zařízením na měření množství vody a monitoring,
 • neohlášení přenosů nebezpečných odpadů do IRZ,
 • neshromažďování odpadů podle druhů a kategorií,
 • shromažďovací prostředky NO nebyly označeny identifikačními listy,
 • stáčení olejů mimo místa k tomu určená,
 • nežádoucí únik závadných látek do geologického prostředí nebo nežádoucí smísení se srážkovými vodami,
 • nebyla prováděna kontrola a autorizovaná měření stanovená v Integrovaném povolení,
 • nepředložena provozní evidence,
 • nezasláno hlášení o produkci a nakládání s odpady, chybí průběžná evidence,
 • chybí doklady o oprávněnosti osob, jimž byly odpady předávány
 • nedodržování závazných podmínek provozu (měření, shromažďování odpadů, nakládání s NO jako ostatním odpadem bez vyloučení nebezpečných vlastností).

Zdroj: Časopis odpady - www.odpady.ihned.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí