zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

DAR PRO PRALES

23.04.2011
Ekologické mobily
Chráněná území
Les
DAR PRO PRALES

Přírodní rezervace Polom, jedinečný kout divoké přírody v srdci Železných hor, má díky daru společnosti Vodafone růžovější budoucnoust. Vodafone se od roku 2009 systematicky snaží motivovat veřejnost k přechodu na elektronické faktury. Za každého zákazníka, který nepotřebuje tištěnou papírovou fakturu, vysadí ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) v některé z chráněných oblastí České republiky strom.

Výsadby několika tisíc sazenic stromků přirozené druhové skladby v ochranném pásmu PR Polom znamenají zásadní zvrat pro budoucí vývoj zdejšího lesa. Unikátnost rezervace spočívá především ve skutečnosti, že zde dlouhodobě probíhají přírodní procesy pouze s minimálním vlivem lidské činnosti, což s sebou přináší i možnost existence života pro druhy organismů, které v hospodářských lesích smrkových monokultur šanci k životu nemají. Jako konkrétní příklady lze uvést v dutinách hnízdícího holuba doupňáka, bizarní houbu korálovec jedlový rostoucí na trouchnivějících kmenech jedlí nebo světélkující žížalu podhorskou. Prales uchvacuje návštěvníky i svojí divoce ponurou krásou. Historie jeho ochrany sahá až do 2. pol. 19. stol., kdy byla v rámci Auerspergského panství část zdejších porostů vyčleněna jako tzv. dekorační les.

Ochranářským problémem je, že rezervace má pouhých 20 ha. Navíc je tato rozloha rozdělena do dvou oddělených částí, v jejichž okolí jsou přítomny nepůvodní smrkové monokultury. Právě v tomto nejbližším okolí rezervace bylo v minulých letech rozšířeno její ochranné pásmo na současných 55 ha. Cílem je postupné převedení smrkových monokultur ochranného pásma na les blížící se svým druhovým složením a strukturou lesu přirozenému a tím vytvořit předpoklady pro zachování ostrůvku divoké přírody i pro budoucí generace.

Ve spolupráci s majitelelm dotčených pozemků, Lesy ČR s. p., bude v měsících dubnu a květnu na celkové ploše 3,8 ha vysazeno 9 300 jedlí, 13 500 buků a 1 500 javorů klenů. Výsadby bude nutné ochránit před okusem srnčí zvěří oplocenkou o celkové délce 2,7 km. Souhrnný objem finančních prostředků pro toto opatření je cca 0,5 milionu Kč.

Mimo PR Polom bude letos na jaře na dalších místech v CHKO Železné hory díky daru společnosti Vodafone vysazeno ještě dalších 10 000 sazenic v celkové ceně 200 000 Kč.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí