zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Úplná modální integrace sítí a odstranění překážek - budoucnost Evropské dopravy!

10.05.2011
Doprava
Úplná modální integrace sítí a odstranění překážek - budoucnost Evropské dopravy!

Evropská komise zveřejnila v březnu 2011 Bílou knihu k dopravě, která obsahuje návrhy na modernizaci a dekarbonizaci evropského dopravního sektoru s cílem vytvořit konkurenceschopný a udržitelný dopravní systém a skutečný Jednotný dopravní prostor bez vnitřních bariér. Více než 35 zástupců evropských institucí, členských států a podnikatelů se shodlo na potřebě lepší spolupráce EU s členskými státy v oblasti udržitelnosti a potřebě konkrétních a lépe analyzovaných opatření v Bílé knize.

Bílá kniha z roku 1992 otevřela dopravní trh, Bílá kniha z roku 2001 se věnovala vyvážení různých druhů dopravních prostředků s cílem vyrovnat se s omezením kapacit, zatímco cílem Bílé knihy "Plán Jednotného evropského dopravního prostoru - vytvoření konkurenceschopného dopravního systému účinně využívajícího zdroje" z roku 2011 je zasadit sektor dopravy do širšího kontextu strategie Evropa 2020. Lucie Šestáková, pověřená výkonem funkce stálé představitelky České republiky v COREPER I, přivítala účastníky a vyzvala je k poskytnutí vstupů a komentářů k Bílé knize. "Česká rweb2_12.jpgepublika Bílou knihu Evropské komise vítá, obzvláště oceňuje rozlišení mezi různými druhy dopravy a podporu infrastrukturní dopravy napříč Evropskou unií", uvedl Jan Němec, dopravní atašé ze Stálého zastoupení České republiky při EU. "Hovoříme-li však o udržitelnosti a ekologizaci dopravy, musíme zajistit, že to nebude na úkor její konkurenceschopnosti", dodal Němec. Gergely Sulyok, ekonomický analytik z Evropské komise, zdůraznil, že doprava je páteří Jednotného trhu a obchodu vůbec. Bílá kniha 2011 obsahuje 40 iniciativ rozdělených do čtyř kategorií - vnitřní trh, inovace, infrastruktura a mezinárodní dimenze. "Emise skleníkových plynů vyprodukovaných osobní dopravou odpovídají zhruba 60% emisí vyprodukovaných celým sektorem dopravy v EU a čtvrtina z celkových emisí dopravy pochází z městské dopravy", uvedl Sulyok. Téměř 96% dopravy je závislých na ropě, jejíž cena v budoucnosti poroste. Z tohoto důvodu je nutné změnit dopravní systém. Doprava bude muset být méně náročná na energetické zdroje, používat "čistší" druhy energie a efektivně využívat multimodální, integrovanou a "inteligentní" síť. Olga Sehnalová, členka Výboru pro dopravu a cestovní ruch Evropského parlamentu, uvedla, že diskuze v Evropském parlamentu na toto téma se teprve rozbíhají. "Je potřeba veřejné a politické podpory, která povzbudí všechny aktéry, aby se podíleli na vytvoření Jednotného evropského dopravního prostoru a spolupracovali na jeho vytvoření", zdůraznila europoslankyně Sehnalová.

"BUSINESSEUROPE podporuje obecné cíle Bílé knihy k dosažení udržitelé dopravy", sdělila Anna Constable, poradkyně oddělení pro Vnitřní trh BUSINESSEUROPE. V této souvislosti je potřeba vzájemně propojených iniciativ týkajících se infrastruktury, dopravních prostředků a vybavení, informačních a komunikačních technologií, síťových služeb a provozních a administrativních postupů. Důraz by měl být kladen na vytvoření podmínek pro efektivní multimodalitu a dokončení vnitřního trhu dopravy nikoliv na nucené upřednostňování některých druhů dopravy. Mark Billiet, vedoucí oddělení pro nákladní dopravu a záležitosti EU v oblasti životního prostředí Mezinárodní unie silniční dopravy, uvedl, že Bílá kniha postrádá konkrétní opatření. "Cíle předešlé Bílé knihy zatím nebyly plně dosaženy, a proto se musíme ujistit, že tentokrát uspějeme", řekl Billiet. "Potřebujeme dopravní systém se všemi druhy dopravy, který bude založen na efektivním využívání zdrojů. Nucený modální přesun nemůže fungovat", dodal Billiet. Je důležité snižovat environmentální dopad komerční silniční dopravy, a to již od zdroje. Ambice Bílé knihy jdou dobrým směrem, nicméně jsou vzdálené realitě. Členské státy si nadále ponechávají svá ochranná opatření. "Při zavádění lokomotiv na vnitřní trh (a to pouze jen ve čtyřech zemích) jsme se setkali se zatěžující byrokracií. Potřebujeme zjednodušit přístup na vnitřní trh snižováním administrativní zátěže a posílením spolupráce napříč EU", dodal Petr Jonák, ředitel korporátní komunikace Skupiny AWT. Rovněž zdůraznil dopad nové environmentální legislativy na konkurenceschopnost dopravy.

Debatu uspořádaly CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU, Stálé zastoupení ČR při EU a Skupina AWT. Pro více informací kontaktujte Michala Kaderu, ředitele CEBRE na emailové adrese Michal.Kadera@cebre.cz.

Tisková zpráva ke stažení dokument ve formátu pdf
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
19
1. 2018
19-21.1.2018 - Seminář, školení
Praha 6
22
1. 2018
22-25.1.2018 - Veletrh, výstava
Ostrava
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí