zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Energetickými štítky k úsporám

03.06.2011
Energie
Energetickými štítky k úsporám

Ekodesign výrobků je zásadním faktorem strategie Evropské unie pro integrovanou výrobkovou politiku.

Tomu se přizpůsobuje i česká legislativa novelou zákona o hospodaření s energií. Energetické štítky mají povzbudit spotřebitele k odebírání ekologicky šetrnějších výrobků a tím usměrnit konkurenci výrobců a dodavatelů požadovaným směrem.

Jedním z klíčových pojmů novely zákonů o hospodaření s energií a energetického zákona je výrobek spojený se spotřebou energie. Je to takový výrobek, jenž má při používání dopad na spotřebu energie a jenž je uveden na trh nebo do provozu. Pod definici patří také části produktu, které jsou určeny k zabudování do výrobku spojeného se spotřebou energie a které jsou uváděny na trh anebo do provozu jako jednotlivé části pro konečné uživatele a jejichž vliv na životní prostředí lze posoudit samostatně.

Na takto vymezené výrobky se vztahují požadavky označování energetickými štítky, dodání informačních listů a zpracování technické dokumentace. Dodavatel je přitom povinen dodávat tištěný energetický štítek a informační list, který splňuje požadavky stanovené vyhláškou. Kromě toho musí uchovávat technickou dokumentaci pro účely kontroly, a to nejméně po dobu 5 let od vyrobení posledního dotčeného výrobku spojeného se spotřebou energie. Technickou dokumentaci dodavatel předkládá na vyžádání Státní energetické inspekci společně se všemi doklady, které prokazují správnost informací uvedených na energetickém štítku, v informačním listu a v technické dokumentaci. Pokud si to Státní energetická inspekce nebo Evropská komise vyžádá, musí dodavatele předložit elektronickou verzi technické dokumentace do 10 pracovních dnů.

Dodavatel výrobku spojeného se spotřebou energie je povinen poskytovat na požádání obchodníkům okamžitě a bezúplatně potřebné energetické štítky a informační listy výrobků spojených se spotřebou energie. Musí také zahrnovat informační list výrobku spojeného se spotřebou energie do všech informačních a reklamních materiálů týkajících se výrobku spojeného se spotřebou energie. Konečně dodavatel výrobku je povinen uvést na energetických štítcích a v informačních listech správné informace založené na metodách a postupech měření podle prováděcího právního předpisu.

Proč to všechno? Ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek ve svém úvodním vystoupení před poslanci řekl: "Potřeba novelizovat zákon o hospodaření energií a energetický zákon vyplývá ze závazku České republiky transponovat směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/30, o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku a směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/125, o stanovení rámce pro určování požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie."

Návrh novely zákona o hospodaření energií je podle něj koncipován tak, aby získání přesných, věcných a srovnatelných informací o specifické spotřebě energie výrobků spojených se spotřebou energie uvedených na jejich energetických štítcích a v dalších materiálech pozitivně ovlivnilo konečného uživatele tohoto výrobku. Předpokládá se, že konečný uživatel dá při výběru a koupi nového výrobku přednost výrobkům s nižší spotřebou energie, což bude nutit výrobce, aby snížili spotřebu energie a jiných zdrojů u výrobků, které vyrábějí. Tím by se rovněž mělo nepřímo podpořit využívání těchto energeticky účinných výrobků. Bez těchto informací nedojde k prosazení racionálního využívání energie a jiných hlavních zdrojů u těchto výrobků.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí