zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Jihomoravské uhlí

06.08.2011
Geologie
Jihomoravské uhlí

Jihomoravské lignitové doly Hodonín

Tisk
Lokalita Jihomoravské lignitové doly Hodonín na mapě

Lokalizace: Jihomoravský kraj, okres Hodonín a Břeclav

Stručná historie

Jihomoravská lignitová pánev o celkové rozloze 320 km2 se dělí na Kyjovskou a Dubňanskou sloj. Lignitová sloj má mocnost cca 4 m a je uložena od 0 do 260 m pod povrchem. Těžba zde započala roku 1824 (Důl Herbert, Důl Adolf - Stefan) a posledním provozovaným dolem je Důl Mír v Mikulčicích s roční těžbou 460 000 t. Ložisko bylo postupně otevřeno více než 220 hlavními důlními díly a cca 45 ostatními hlavními důlními díly (úpadnice, štoly). Od roku 1825 do roku 1994 bylo vytěženo celkem 93 180 200 tun lignitu. Útlum těžby zahájen na základě vládního usnesení v roce 1991 (I. etapa - dolové pole G - jih, Důl Dukla).

Druh činnosti

  • Hlubinná těžba lignitu
  • Z počátku ražba štol a šachtic, později dobývání sloje zátinkováním a stěnováním na řízený zával
  • Vytěžený lignit se používal k otopu domácností, v místních sklárnách, cukrovarech, cihelnách a postupem času k výrobě energie v tepelných elektrárnách Hodonín, Nováky a Opatovice.

Současný stav

Zlikvidován Důl Osvobození Ratíškovice, Důl Dukla Šardice, Důl l. máj Dubňany a vydobytá část Dolu Mír v Mikulčicích. Z podzemí dolů bylo vyvezeno technologické vybavení včetně kontaminantů (olej, nafta, emulze apod.) důlních vod. Podzemí a hlavní důlní díla likvidována s ohledem na nutnost zajištění stability povrchu. Využitelné objekty a areály odprodány včetně činného Dolu Mír Mikulčice. Podzemí zlikvidovaných dolů se zatápí.

Environmentální problém a jeho řešení

Poddolování

Sledování a postupná sanace poklesů poddolovaného území, likvidace hlavních důlních děl a jejich kontrola v souladu s platnými báňskými předpisy. Průběžně jsou prováděny na poddolovaných územích rekultivace, sanační opatření včetně rekonstrukce a údržby meliorací.

Důlní vody

Bez výtoku důlních vod na povrch a jejich vypouštění

Odkaliště

Nejsou

Odvaly

Hlušinové odvaly odstraněny.

Rosické uhelné doly

Tisk
Lokalita Rosické uhelné doly na mapě

Lokalizace: Jihomoravský kraj, okres Brno - venkov

Stručná historie

Počátky těžby černého uhlí v oblasti rosických uhelných dolů se datují od roku 1760. V Boskovické brázdě rosicko-oslavanské pánve se vyskytují tři sloje o mocnosti od 0 do 6 m. Dobývací prostor byl stanoven na území o ploše 22,5 km2. Ložisko bylo otevřeno celkem 66 hlavními důlními díly (štolami a jámami), které dosáhly hloubky až 1 450 m (jáma Jindřich II). Těžba byla ukončena v roce 1992. Za celé období zde bylo vytěženo 64 743 124 tun černého uhlí, z toho 21 142 220 tun po roce 1946.

Druh činnosti

  • Hlubinná těžba černého uhlí
  • Základní dobývací metoda - stěnování na zával se sypanou základkou
  • Těžené černé uhlí bylo spalováno v tepelné elektrárně Oslavany.

Současný stav

Povrchové areály dolů Kukla, Jindřich, Ferdinand a Františka a část odvalů byly odprodány a převedeny na cizí subjekty k jinému využití. Likvidace hlavních důlních děl Jindřich II a Kukla. Podzemí revíru je zatopeno.

Důlní vody

Důlní vody vytékají štolou Dědičná v katastrálním území Oslavany. V roce 2001 byla uvedena do provozu nová čistírna důlních vod.

Environmentální problém a jeho řešení

Poddolování

Sledování a postupná sanace poklesů na poddolovaném území, likvidace hlavních důlních děl a jejich kontrola v souladu s platnými báňskými předpisy

Důlní vody

Volně vytékající kontaminované důlní vody z Dědičné štoly jsou čištěny a vypouštěny do řeky Oslavy.

ZDROJ: www.diamo.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
Ukliďme Česko
23
9. 2017
23.9.2017 - Festival, slavnost
Brno
10
10. 2017
10-12.10.2017 - Konference
Milovy - Sněžné
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí