zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Důležitější je odvést ze Spořilovské těžkou dopravu

23.11.2011
Doprava
Hluk
Důležitější je odvést ze Spořilovské těžkou dopravu

Spořilov je extrémně dopravně zatížen, v bezprostředním okolí se pohybuje 350 tisíc aut denně. Za této situace byla loni na podzim z Jižní spojky, která je šestiproudou komunikací dálničního typu, na Spořilovskou svedena těžká doprava nad 12 tun. K 8 tisícům kamionů projíždějících sídlištěm pod okny tisíců obyvatel tak přibyly další 3 tisíce těžkých vozidel. Spořilovská se stala součástí Pražského okruhu a převzala kamionovou zátěž za celou Prahu.

Navýšení zvukové energie o stovky procent

V okolí Spořilovské je produkován nadlimitní hluk a emise. Výjimkou byly Hygienickou stanicí hl. m. Prahy povoleny zdraví ohrožující limity hluku den/noc = 74/67 dB, které byly v noci dokonce překročeny o 30 %, a to i po provedeném opatření s převodem kamionů v noci na Jižní spojku. Dle údajů TSK jde totiž o pouhých 200 kamionů. V současnosti je tak na čtyřproudé komunikaci, procházející sídlištěm s více než 10 tisíci obyvateli, o 10 dB vyšší hluková zátěž než na Jižní spojce, což představuje navýšení zvukové energie o stovky procent! Přestože byla Spořilovská podle Strategického akčního plánu z roku 2008 již místem kritické emise hluku, byly zde povoleny život ohrožující hlukové limity. Stejně tak byly již dříve překračovány limity imisí škodlivin. V současné době zvažuje dle informací v tisku Hygienická stanice odejmutí hlukové výjimky. Odbor ochrany přírody magistrátu považuje situaci z hlediska imisí na Spořilovské za vážnou a doporučuje okamžité řešení.

Nadměrná doprava se významně podílí na nárůstu nádorových onemocnění a nemocí dýchací soustavy u obyvatel Prahy, přičemž výskyt nádorů je podle poslední Zdravotnické ročenky nejčetnější právě v Praze 4 a 10. Zdravotní studie po navedení kamionů prokázala onemocnění většiny spořilovských obyvatel. Situace je protiústavní a protizákonná, dochází k porušení Listiny základních práv a svobod, zákona o životním prostředí a zákona o ochraně veřejného zdraví. Občané tedy oprávněně požadují zachování standardních podmínek bydlení a zdravější životní prostředí tak, jako je tomu v podobných lokalitách sídlištního typu. Byla sepsána petice, kterou podepsalo téměř 2000 obyvatel, a konala se blokáda Spořilovské ulice. Občané požadují snížení dopravní zátěže, odejmutí hlukové výjimky pro Spořilovskou ulici, rovnoměrné rozdělení těžké dopravy do více oblastí a urychlenou dostavbu Pražského okruhu. Petice bude zařazena na jednání zastupitelstva 24. 11. V podání petice požadujeme do doby dostavby Pražského okruhu podstatné omezení vjezdu tranzitní dopravy do Prahy z důvodu ochrany veřejného zdraví tak, jak je to běžné v ostatních evropských metropolích, a uvolnění finančních prostředků na realizaci tohoto opatření z prostředků města. Je totiž logické, že pokud nesmí těžká doprava na silnici dálničního typu, pak tím spíše nesmí na komunikaci sídlištního typu, kde navíc bezprostředně ohrožuje o dva řády více obyvatel. Tato záležitost by měla být okamžitě ošetřena zákonem, který zakáže vjezd těžké dopravy do velkých sídelních celků.

Úsekové měření může přispět ke snížení hluku

Úsekové měření rychlosti je určitě opatřením, které může přispět k částečnému snížení hlukové zátěže. Na Spořilovské je ale hlukové zatížení extrémní, a proto je nutné řešit situaci urychleně zásadnějším opatřením, kterým je odvedení podstatné části těžké dopravy. Jedině tak může dojít k významnějšímu poklesu hluku a omezení imisí. Tím se také významně sníží nadměrné zdravotní riziko pro obyvatele v okolí Spořilovské.


Jana Růžičková
Autorka je členkou sdružení SOS Spořilov

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí