zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zelená logistika

11.01.2012
Doprava
Zelená logistika

Pod "zelenou logistikou" se rozumí její trvale udržitelná ekologická orientace. Požadavkem trvalé udržitelnosti je uspokojovat potřeby dnešní generace, aniž by se dávaly v sázku možnosti budoucích generací. Trvale udržitelné koncepty pro zelenou logistiku se soustřeďují na ekologická, ekonomická i sociální hlediska.

Podle německé studie "Trendy a strategie v logistice - globální sítě v proměně" nejsou životní prostředí a logistika módními tématy, ale vedou k dlouhodobým změnám v logistické tvorbě hodnoty. Rostou náklady na energii a na zdroje. Optimalizace využívání energie a zdrojů v logistice je proto závažnou výzvou pro budoucnost.

V současnosti je realizace ekologických opatření u řady německých podniků v začátcích. Mnohdy chybějí podklady pro strategicky dimenzované koncepty - propočty ekonomické efektivnosti, koncepty integrace a zavádění, které by umožnily hospodárnou realizaci. Nadto se zelená logistika mnohdy omezuje jen na dopravní logistiku.

Fraunhoferův ústav pro materiálový tok a logistiku propočítal, že ve vnitropodnikových logistických systémech se v průměru zhruba 40 % celkových nákladů vynakládá na energii. Odhadl, že pomocí přístupů zelené logistiky lze ušetřit až třetinu těchto nákladů. Jde například o solární moduly na střechách hal a o optimalizaci nejen nákladů na vytápění či chlazení, ale i obalů, procesů a vnitropodnikových přeprav.

Podle studie může logistika realizovat opatření v oblasti životního prostředí a ochrany zdrojů v pěti oblastech: trh a produkt; struktury a plánování; procesy, řízení a měření; technologie a zdroje; pracovníci, zákazníci, dodavatelé a poskytovatelé služeb.

Studie ukazuje na jednoduchém příkladu, jaký vliv na výši emisí CO2, vztaženou na dopravovanou jednotku množství, má rozhodnutí o rozměrech obalu výrobku. Vazby sahají od objemu a hmotnosti přes počet kusů v ukládacím prostředku až k vytížení dopravních prostředků a k počtu jízd. Jako činitel optimalizace s ohledem na zelenou logistiku je zde přes všechny stupně zapojena skladová a manipulační technika i patřičná informační technologie.

Dnes stále více přispívají k zelené logistice systémy správy skladu; pracují ekologicky a současně efektivně a se snižováním nákladů. Ve skladech se moderní softwarová řešení starají o energeticky hospodárné ovládání, o průhledné toky zboží i o optimalizované používání zdrojů a kapacit. Z nadpodnikových hledisek se uplatňuje optimalizace pořadí nakládky nebo utváření multimodálních procesů a přeprav. Simulace zjišťují nejlepší možný stupeň využití prostoru ukládacích prostředků i množství potřebného obalového materiálu. Plánování jízd a optimalizace tras umožňují optimálně využívat ložný prostor a snižovat náklady na energii a dopravu.

Při plánování a tvorbě konceptů je zapotřebí brát ohled na hlediska zelené logistiky - například využívat obnovitelné zdroje energie, u střešních a stěnových konstrukcí v distribučních centrech a mrazírenských skladech používat kvalitní materiály s cílem snížit spotřebu energie.

Na konci dodavatelského řetězce vzniká problém odstraňování odpadu. Jsou zapotřebí ekologicky nezávadná řešení: od pásových dopravníků na odpad například u vybalovacích stanic až ke komplexním konceptům recyklace surovin a oběhu vratných obalů.

S ohledem na sociální složku trvale udržitelných konceptů jde také o pracovní prostředí - například o techniku se sníženou hlučností a především o ergonomické utváření pracovišť. Omezování jak fyzické námahy, tak pohybů, které nepřispívají k vlastnímu logistickému úkolu, motivuje pracovníky a snižuje nemocnost. Nadto se zvyšuje výkon a kvalita operativních procesů.

U aplikací informační technologie jde o uživatelsky příjemné nabídky menu na obrazovkách se snadným zapracováním pracovníků a o zlepšený přehled v operativních procesech. Produktivitu ovlivňuje i snížení intenzity chyb.

Trvalé úsilí v oblasti ochrany prostředí a zdrojů si samozřejmě vyžádá náklady. Investice do plánování procesů i do nových pochodů a technologií jsou spojeny s krátkodobými až střednědobými vyššími náklady pro logistiku. Vznikají však úspory z rozsahu a konkurenční výhody. To se týká především úseků s vysokým stupněm automatizace. Pochody zlepšené z hledisek trvalé udržitelnosti poskytují nejen optimalizované využití a úspory; lze s nimi také seznamovat zákazníky a veřejnost a zlepšovat tak image podniku.

Výzvy trvale udržitelné, ekologické logistiky by se neměly považovat za břemeno nebo za povinnost. Důsledné jejich zapojení do inovačních konceptů řešení poskytuje možnosti optimalizace procesů i konkurenční výhody.

Zdroj: Logistika

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí