zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Představujeme povodí řeky Odry

12.02.2012
Voda
Představujeme povodí řeky Odry

Mezinárodní povodí Odry

Oblast povodí Odry představuje horní část mezinárodního povodí Odry (úmoří Baltského moře), kde pramení i hlavní tok celého povodí - řeka Odra.


Plocha mezinárodního povodí Odry:


na území ČR na území Polska na území SRN Celkem
km2
7 217 106 057 5 587 118 861

Oblast povodí Odry


Česká republika je rozdělena na osm oblasti povodí (Horního a středního Labe, Horní Vltavy, Berounky, Dolní Vltavy, Ohře, Moravy, Dyje a Odry). Oblast povodí Odry zaujímá 6 252 km2 a je nejmenší z osmi oblastí povodí na území České republiky.
Oblast povodí Odry na území ČR je protáhlého tvaru ve směru SZ - JV. Na jihozápadě sousedí podél rozvodnice Baltského a Černého moře s oblastí povodí Moravy a povodím Váhu. Na severovýchodě sousedí s polskou částí povodí horní Odry a s povodím Visly a vtéká na území Polské republiky soutokem Odry a Olše v prostoru Bohumína. Některé části oblasti povodí Odry gravitují do Odry mimo závěrný profil Bohumín až v Polské republice, kupříkladu řeky Osoblaha, Bělá a Vidnávka.

Přes svou relativně malou rozlohu je oblast povodí Odry značně výškově členitá. To je dáno jejím situováním mezi horskými masivy Hrubého Jeseníku a Beskyd a současně otevřením k severu do Slezské nížiny. Odra pramení v Oderských vrších ve výšce 634 m n. m. a opouští území republiky na kótě cca 190 m n. m. Na jihozápadní rozvodnici, která je současně hlavním evropským rozvodím Dunaje a Odry, dosahují výšky terénu v oblasti Hrubého Jeseníku max. 1 492 m n. m. (Praděd) a v oblasti Beskyd max. 1 323 m n. m (Lysá hora). Největší svislá odlehlost tak činí bezmála 1 300 m. Obecně se jedná o území s obrovskou reliéfovou energií, neboť kupříkladu výškový rozdíl v povodí Ostravice mezi nejvyšším (Lysá hora 1 323 m n. m.) a nejnižším bodem (ústí do Odry) tohoto povodí při vzdušné vzdálenosti 35 km činí 1 125 m.

Povodí horního toku Odry je tvořeno převážně menšími toky a nachází se na styku dvou významných geografických jednotek - České vysočiny a Západních Karpat. Odra a její hlavní přítoky, levostranná Opavou s Moravicí a pravostranná Ostravice a Olše, vytváří kostru hydrografické sítě, která se sbíhá v Ostravské pánvi. Tok Odry v Moravské bráně tvoří osu rozhraní České vysočiny a Karpat. V říční síti je nejvýznamnějším tokem Odra, která pramení v Oderských Vrších. Odtud odtéká jihovýchodním směrem a po asi 55 km se její trasa pravoúhle láme vstupem do Moravské Brány. Z těchto míst odtéká na severovýchod směrem k Ostravské pánvi a ke státním hranicím s Polskou republikou. Státní hranice zde tvoří přibližně na délce 8 km a území ČR opouští u Kopytova pod soutokem s Olší (část města Bohumín) v nadmořské výšce 190 m n.m. Samotná Odra má na území ČR délku 132,3 km, zbývající délka přes Polskou republiku až po ústí do Baltského moře činí 734,3 km.

ZDROJ a foto:http://www.pod.cz/planovani/cz/oblast_povodi_odry.html

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí