zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Biobazény: Luxus, či výzva?

27.02.2012
Urbánní ekologie
Biobazény: Luxus, či výzva?

Přírodní koupací plochy jsou zajímavou příležitostí, jak v obci poměrně levně opět zprovoznit původní, už nefunkční veřejné koupaliště, nebo jak vybudovat koupaliště zcela nové.

Klasickým bazénům a koupalištím s tunami betonu a bez kousku zeleně odzvonilo a z dřívější chlouby mnoha obcí se stalo spíše bolavé místo. Původní bazény jsou dnes totiž už zastaralé a často bohužel i nefunkční a jejich rekonstrukce by vzhledem k vysokým nákladům, které se mohou pohybovat někdy až v řádu desítek milionů korun, určitě znamenala neúměrnou finanční zátěž pro obecní rozpočet. A tak není výjimkou, že tato koupaliště a jejich areály, často na velmi zajímavých místech, chátrají a stále čekají na konečný verdikt o svém osudu.

Relativně jednoduchým a zároveň zajímavým řešením problému by mohla být přestavba koupaliště na přírodní koupací jezírko neboli biobazén. Přírodní biotop představuje současnou novinku v zahradní architektuře a stává se novým fenoménem nejen v moderní zahradě, ale i v moderní obci.

NIŽŠÍ NÁKLADY I CHEMICKY NEUPRAVOVANÁ A VOŇAVĚJŠÍ VODA

Smyslem koupacích jezírek je poskytnout uživatelům více relaxace a pohody a zároveň zlepšit životní prostředí prvky s poměrně nízkými nároky na zřízení a údržbu, což ocení především provozovatel.

Přírodní koupací plochy totiž nabízejí relativně snadnou možnost, jak s nízkými náklady opět zprovoznit nefunkční koupaliště, která vyžadují sanaci nebo jimž v důsledku finanční situace uzavření teprve hrozí - a jak zajistit jejich další existenci a levnější provozování. Přírodní biotopy jsou i výrazně levnější možností vybudování nového veřejného koupaliště.

Porovnáme-li pořizovací náklady na výstavbu bazénu, které se pohybují v relaci 9000-13 000 Kč/m2, s náklady na zřízení přírodního biotopu ať už výstavbou nového biotopu či přestavbou stávajícího bazénu s průměrnou cenou 3000-4500 Kč/m2, výsledný poměr 1 : 2 až 1 : 3 vyznívá velmi příznivě právě pro stavbu biobazénů.

Stejně vyznívá i porovnání provozních nákladů, zahrneme-li do nich spotřebu dezinfekčních a algicidních přípravků, elektrické energie, dále výměnu a doplňování vody, obsluhu sociálního zařízení a údržbu areálu. U klasických koupališť činí tyto provozní náklady zhruba 4 Kč/den/ 1 m2, zatímco u přírodních koupališť přibližně 1 Kč/den/1 m2.

Hlavní výhodou biobazénů ovšem nejsou jen nižší pořizovací náklady, ale především chemicky neupravovaná voda, o niž - vzhledem k častému výskytu alergií - mají dnešní návštěvníci koupališť stále větší zájem. Biobazén totiž poskytuje zcela odlišnou kvalitu koupání než bazén s chemicky upravovanou vodou. Důležitou předností biobazénů je i přirozená vůně vody, která je pro většinu návštěvníků příjemným překvapením.

Neopomenutelným přínosem přírodních koupacích jezírek je také jejich pozitivní vliv na životní prostředí, což je v současné době velmi aktuální téma. I když se může zdát, že kterékoliv jezírko, ať už okrasné nebo koupací, je málo důležité, větší množství podobně fungujících vodních ekosystémů výrazně pozitivně ovlivňuje životní prostředí, čímž opět dále zvyšuje atraktivitu obce.

OD PROJEKTU K OTEVŘENÍ

Protože přírodní koupací jezírka mohou být v mnoho rozličných podobách, podle vlastní potřeby si vybere každý - od malých bazénků až po velká městská koupaliště pro tisíc lidí. Velikost, design a použití odlišných technologií na úpravu vody je vždy úzce spojeno s hlavní funkcí a konkrétním využíváním koupacího jezírka, a každá obec by proto měla rozhodnutí vybudovat koupací biotop pečlivě zvážit.

Každé realizaci musí předcházet pečlivé plánování, při němž je nutné zohledňovat jak urbanistické požadavky dané lokality, tak potřeby konkrétní řešené stavby a v neposlední řadě rovněž požadavky obyvatel dané obce.

Od první myšlenky na vybudování přírodního koupacího jezírka nebo přestavbu stávajícího bazénu až do jeho konečného zprovoznění může někdy uběhnout i více než rok. Příprava projektové dokumentace by přesto neměla být podceňována. Ta musí vzít v potaz některé stěžejní otázky, jako je vhodnost zamýšleného prostoru, přiměřená velikost stavby aj. Mezi další faktory, které výrazně ovlivňují rozhodnutí, zda přírodní koupací jezero vybudovat, patří i zdroj vody, jeho kvalita a vydatnost, dále místní přírodní podmínky a poptávka po tomto druhu relaxace.

Ve fázi plánování by proto vždy měly být provedeny tyto postupné kroky:

 • prohlídka na místě - společná návštěva budoucí vodní plochy, formulace přání a představ, nastínění možností budoucího koupacího jezírka, provedení analýz potřeb dané lokality, zajištění všech nezbytných rozborů;
 • studie proveditelnosti (předběžný návrh) - zpracování a vyhodnocení specifických místních podmínek, návrh řešení a následně výběr nejvhodnější varianty;
 • odhad budoucích nákladů na základě zjištěných vstupních informací;
 • zajištění stavebního povolení, případně vodoprávního řízení;
 • zpracování podrobného projektu, zpracování nabídky a uzavírání smluv;
 • ukončení plánovacího procesu - stanovení harmonogramu, organizace stavby, subdodavatelé apod.;


Ve fázi realizace by měly být provedeny tyto na sebe navazující kroky:

 • zaměření stavby na místě - podrobný výškopis a polohopis, vyměření jednotlivých zón, okrajové hrany a okolních technických prvků;
 • provedení zemních a stavebních prací - modelování reliéfu jednotlivých zón;
 • položení hydroizolace - oddělení vlastního jezírka od okolního terénu, zamezení pohybu vod z okolí do jezírkové části a naopak;
 • osazení a zapojení technologie - skimmery, mechanické filtry, biologické regenerační části, speciální separační a jímací filtry, okysličování, technologické rozvody apod.;
 • doplnění ostatními technickými prvky - dřevěnými nebo nerezovými žebříky, dřevěnými moly, venkovními sprchami, vodními atrakcemi a hernímí prvky, osvětlením apod.;
 • výsadba vodních rostlin - bahenní, vodní ponořené a plovoucí rostliny;
 • napuštění a zprovoznění koupaliště.


CHTĚJME PŘÍRODNÍ KOUPÁNÍ

Jak již bylo řečeno, tento druh veřejných koupališť nemá téměř žádná omezení a je vhodný pro každou lokalitu. Obce by si ovšem měly předem ujasnit předpokládanou skladbu a počet návštěvníků, protože tato koupaliště mohou pojmout od deseti až po stovky návštěvníků. Další otázkou je, jakým způsobem se bude vodní plocha využívat. Biobazény totiž mj. umožňují zimní bruslení, ale i další doplňkové aktivity v podobě různých vodních herních prvků a zajímavých aktivit pro děti i dospělé.

Zakládání veřejných přírodních koupacích ploch je efektivním řešením ožehavého problému se zastaralými koupališti. Ačkoliv v sousedních zemích jsou koupaliště tohoto druhu zcela běžná a velmi oblíbená, u nás si dosud získala přízeň jen velmi skromného počtu investorů. Doufejme, že tento nezájem je zatím dán spíše nedostatkem informací a že první vlaštovky, jako jsou obce Bantice, Dobřany a Kovalovice, odstartují nárůst zájmu o výstavbu přírodních koupacích ploch. I při dodržení náročných technologických a hygienických zásad mají totiž biobazény téměř neomezenou variabilitu a mohou významně umocnit krásu a harmonii každé obce.

MARTIN PANCHARTEK
Ekogreen

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí