zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

O skládce Benátky nad Jizerou, recyklaci a dalších věcech

10.03.2012
Odpady
O skládce Benátky nad Jizerou, recyklaci a dalších věcech

Rozhovor s Radkem Krumlem, ředitelem provozovny AVE CZ v Benátkách nad Jizerou, kde se nachází jedna z nejmodernějších skládek v České republice. Na této skládce končí i odpad z Brandýsa n/L - St. Boleslavi, Čelákovic a Kostelce n/L. Před tím, než jsme s Radkem Krumlem skládku navštívili, zodpověděl nám několik následujících otázek věnovaných problematice zpracování odpadů.

Můžete vysvětlit, jak funguje proces svozu odpadů? Kam jdou odpady z běžné popelnice a co vše se s odpadem po jeho odvozu děje?
Většina komunálních odpadů ze svozu jde na skládku do Benátek nad Jizerou. Slouží nám k tomu 14 svozových Radek Krumlautomobilů, tzv. kukaček. Auto s odpadem při příjezdu na skládku uvede místo odkud jede a zváží se. Pak pokračuje na konkrétní místo složiště, kde je odpad vysypán a velkým těžkým strojem - kompaktorem - rozhrnut a zhutněn dle potřeby. Takto se tvoří jednotlivé etáže skládky.

Odpad se ale na skládce zřejmě nemůže kupit donekonečna.
To je pravda. Každá skládka se tvoří po určitých sekcích a s konkrétní podobou. Po naplnění dochází k tzv. rekultivaci. To znamená, že část skládky se uzavře proti dešti a balastním vodám, aby nedocházelo k průniku do tohoto tělesa a louhování vody přes odpady. Ze zákona je provozovatel povinen se o rekultivovanou skládku starat 30 let.

Jak tedy lze řešit problém, když už na skládky jednoduše nebude nikde místo?
Evropská unie směřuje legislativu k termickému využívání odpadu, tzn. spalování odpadu. Ale o spalovnách u nás v republice všichni neradi slyší. V České republice jsou pouze tři spalovny na termické využívání komunálního odpadu. Nachází se v Liberci, Brně a v Praze. Chápu, že nikdo nechce mít vysoké komíny za svou zahradou, ale termické využívání odpadu je do budoucna nutností.

A jak se k tomuto problému staví v ostatních zemích Evropské unie?
Například v sousedním Rakousku mají skládky pouze na odpad, který vzniká ze spaloven, tzn. na odpad, který již nelze jinak využít. Ostatní odpad se u nich využívá druhotně, hlavně termicky, nebo prochází mechanicko biologickými úpravami atd. To je i legislativní cíl České republiky v horizontu osmi let.

Letecký snímek
Letecký snímek - skládka Benátky n/J

Přesuňme se k tříděnému odpadu. Veřejnost se mnohdy domnívá, že separovaný odpad se odváží na stejnou skládku jako komunální a že se s ním už nijak dál nepracuje. Je to pravda? Má třídění odpadu skutečně smysl?
Separovaný odpad se samozřejmě sváží zvlášť a zvlášť se také využívá! Naši zaměstnanci do svozových aut při separovaném sběru nasypou vždy pouze obsah kontejnerů s plasty, papírem nebo se sklem. Potom přivezou odpad do naší provozovny na třídící linku, kde se ručně na pásu rozděluje na jednotlivé komodity. Výstupem je materiál slisovaný do balíků. Separovaný odpad se po zpracování vrací zpátky do oběhu. Díky separovanému odpadu snižujeme procento odpadu, které končí na skládce.

Co se týče biologicky rozložitelných odpadů, může si svoz tohoto odpadu objednat každý občan?
Tuto službu nabízíme městům a obcím, několik municipalit již plně svážíme. Snažíme se tím cíleně snižovat množství odpadů ukládaných na skládce, což je i cílem evropské směrnice - omezovat ukládání odpadu na skládky a prvotně je využít. Svoz bioodpadu je prováděn zvlášť a ve speciálních hnědých nádobách. Kompostováním tohoto odpadu dochází k aerobním procesům. Výstupem, po splnění předepsaných hodnot a stanovených limitů, je certifikovaný výrobek pod názvem VITAHUM. Kompost je využíván například na revitalizaci parků nebo rekultivaci skládek.

ZDROJ: www.itok.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí