zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Programové prohlášení odborné skupiny 04 - Odpadové hospodářství ČSŽP

11.08.1999
Odpady
Programové prohlášení odborné skupiny 04 - Odpadové hospodářství ČSŽP
Odpady a jejich zneškodňování se stávají problémem všech civilizovaných zemí. Jejich narůstající množství, měnící se skladba, zvyšující se nebezpečnost má přímý vliv na životní prostředí, osídlení, člověka a v neposlední řadě i na mikro či makroekonomiku každé společnosti. Ve vyspělých státech se problémem odpadů zabývají již řadu let na úrovni komunální, hospodářské sféry i státní správy a dosahují viditelných úspěchů. V naší republice je problematika zneškodňování odpadů stále ještě v počátcích. Dlouhá doba opomíjení tohoto problému má důsledky v myšlení lidí, podnikových manažerů, v nedostatečné legislativě i v přístupu státní správy na všech úrovních při řešení zanedbaného stavu životního prostředí. Tento stav neumožňuje rychlé a kvalifikované řešení problému. Odborná skupina sdružuje odborníky a zájemce, kteří v této oblasti pracují nebo mají zájem řešit tyto problémy odborně a nezávisle. Naše činnost se týká celé oblasti odpadového hospodářství a proto chceme aktivně spolupracovat s jednotlivci, organizacemi i státní správou na úrovni odborné, vědeckotechnické a výchovné. Činnost skupiny je zaměřena na tyto problémové okruhy: účinky tuhých odpadů ve vztahu k ochraně životního prostředí, recyklace odpadů, odpady a jejich energetický a surovinový potenciál, skládky, asanace a rekultivace starých zátěží, technologické postupy při likvidaci odpadů, biotechnologické metody zpracování odpadů, skládkování a likvidace nebezpečných odpadů, regenerace obalů a jejich recyklace, legislativa v odpadovém hospodářství. Okruhy a formy činnosti lze dále rozšiřovat podle kapacitních možností skupiny. Jedná se o tyto činnosti: poradenství v oblasti odpadového hospodářství, expertizní činnost pro potřeby hospodářské a státní sféry, výchovná činnost včetně pořádání odborných seminářů, kabinetů a konferencí, spolupráce s českými a zahraničními organizacemi v oblasti odpadového hospodářství. Kabinety "Odpady a životní prostředí"- příprava nového zákona o odpadech, ve spolupráci s MŽP Termíny: 30. 9., 21. 10., 25. 11., 16. 12. Odborný garant: Ing. Ondřej Velek, tel./fax: 02-7816727, e-mail: ondrej.velek@ecn.cz Místo konání: místnost č. 432 Ministerstva ŽP, Vršovická 65, Praha 10, čas: 13.30 hod. Kód akce: 006 Cena: 200,- Kč Zdroj: Česká společnost pro životní prostředí
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí