zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Olomouc: Co a kam na jaře odvézt?

23.03.2012
Odpady
Olomouc: Co a kam na jaře odvézt?

Svoz odpadu, sběrové dvory a sběrové soboty
­­­ svoz-odpadu
Provozovna odpadového hospodářství nabízí občanům statutárního města Olomouce mimo pravidelný svoz a odstranění komunálních odpadů, příp. biologicky rozložitelných odpadů a využití tříděných odpadů
o odvoz stavebních odpadů (zpoplatněná služba) - přistavení kontejnerů na stavební sutě při rekonstrukcích a opravách domů, při demoličních pracích apod., tel. 585 700 070
o odvoz odpadů (přistavení kontejneru) při vyklízení domů, kůlen, sklepů, půd, likvidaci pozůstalostí apod. (zpoplatněná služba), tel. 585 700 070
o odebírání odpadů a výrobků určených ke zpětnému odběru ve sběrových dvorech
o odebírání odpadů a výrobků určených ke zpětnému odběru při sběrových sobotách
­Sběrové dvory pro občany
sberove_dvur
Občané statutárního města Olomouce mají možnost na sběrové dvory (SD) uložit bezplatně kusový domovní odpad vč. domácích spotřebičů, drobné nebezpečné odpady a organické odpady.
SD v Neředíně (za hřbitovem), tel: 603 192 579
SD v ulici Chelčického, tel: 603 192 578
Ohodnoťte sběrné dvory zde.
Provozní doba:
Úterý - sobota od 9 do 17 hod, polední přestávka 13:00 - 13:30.
Na těchto sběrových dvorech však není možné odevzdat pneumatiky a stavební odpad včetně azbestu. Tyto odpady je možné odevzdat pouze za poplatek ve sběrovém dvoře pro podnikatele.Ve sběrovém dvoře pro podnikatele je možné odevzdat tyto druhy odpadů. Ohodnoťte sběrový dvůr zde.
. SD pro podnikatele (v ulici u Panelárny 3): tel: 585 427 198
Provozní doba: je každý pracovní den od 7:00 do 13:00.
Zdarma mohou občané odevzdat pneumatiky na místě zpětného odběru na ulici Babíčkova 1, Olomouc - firma Barum.
Více na:www.contitrade.cz

Sběrový dvůr pro občany Chelčického Sběrový dvůr pro občany Neředín - za Hřbitovem
sberovy_dvur_hodolany
Z ul. Hodolanská odbočit na ul. Purkyňova, na jejím konci odbočit doprava na ul. Příčná a na jejím konci doleva na ul. Chelčického
sberovy-dvur-neredin_1
Z Tř. Míru přes parkoviště u krematoria po komunikaci kolem hřbitova.
­

Sběrové soboty
Odbor životního prostředí Magistrátu města Olomouce spolu s Technickými službami města Olomouce, a.s. organizují a zabezpečují "Jarní sběrové soboty 2012".
Akce začíná v sobotu dne 24. března 2012 a končí v sobotu dne 2. června 2012. Občané našeho města tak mají možnost zbavit se nepotřebného kusového odpadu, který bývá často zcela chybně odkládán ke stanovištím na domovní odpad a tím se zbytečně zvyšují náklady na jeho likvidaci. Kromě kusového odpadu, mezi který patří starý nábytek (skříně, sedačky, křesla, židle, koberce, linolea), použitého jedlého oleje, domácích elektrospotřebičů (ledničky, pračky, televizory, rádia, PC apod.), zde občané mohou ukládat také drobný nebezpečný odpad (zbytky barev, baterie, zářivky apod.) a organický odpad (listí, ořezané větvě), pro který bude určen samostatný kontejner.
Na každém stanovišti bude po celou dobu k dispozici obsluha, pracovník Technických služeb města Olomouce, a.s., který bude dohlížet na vlastní třídění a ukládání odpadu
do kontejnerů.
Kontejnery budou na stanoviště přistaveny v sobotu od 8:00 hodin a ještě tentýž den, po 13:00 hodině, budou odvezeny. Důrazně žádáme naše spoluobčany, aby se odpadu zbavovali pouze v tomto vyhrazeném čase.
Využijte prosím toto možnosti a neodkládejte odpad, který není možno ukládat do sběrových nádob, na stanoviště popelnic a kontejnerů. Takovéto počínání zhoršuje kvalitu životního prostředí, může způsobit hygienickou či bezpečnostní závadu a zároveň se jedná
o protiprávní stav. Upozorňujeme, že stanoviště budou průběžně monitorována Městskou policií. Pokud se stanete svědky takového bezohledného jednání, oznamte to okamžitě Městské policii.

Harmonogram sběrových sobot:
Harmonogram_sb__rov__ch_sobot___JARO_2012

Upozornění občanům statutárního města Olomouce­
Společnost Technické služby města Olomouce, a.s. upozorňují občany, že společnost není příjemcem platby poplatku za komunální odpad. Správcem poplatku je Magistrát města Olomouce. Poplatek je tedy nutno platit na jejich oddělení poplatku za komunální odpad, Švédská 6, Olomouc, tel. 585 234 860 , 585 234 857 , 585 234 856.
Provozní doba odd. je
pondělí a středa 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00
úterý a čtvrtek 8:00 - 12:00 / 13:00 - 15:30
Informace o svozu bioodpadu v Olomouci
Pro rok 2011 připravilo statutární město Olomouc díky získané dotaci z Operačního programu Životní prostředí ve spolupráci s TSMO, a.s. rozšíření svozu bioodpadu do rodinné zástavby na celém území města. Veřejnost bude od konce února podrobně informována prostřednictvím široké kampaně v Radničních listech, dalších médiích a na internetu.
Všem občanům v nově zapojených městských částech budou do jejich schránek rozeslány podrobné informace o zavedení svozu bioodpadu, zejména o tom, že bude prováděn střídavý svoz bioodpadu a směsného komunálního odpadu ve čtrnáctidenním intervalu.

Termíny rozvozu nádob, zahájení svozu bioodpadu a svozové dny budou nejpozději od 25.2. 2011 zveřejněny ve formě přehledné tabulky zde.

Více informací na dispečinku odpadového hospodářství Technických služeb města Olomouce, a. s. - tel. 585 700 035.
Objemný bioodpad (ořezy, silnější větve, větší množství odpadu), který se nevejde do nádob, je nutné odevzdávat do velkoobjemových kontejnerů na bioodpad v rámci jarních a podzimních sběrových sobot nebo celoročně na sběrových dvorech.
Co patří do nádob na bioodpad:
- tráva, drny, listí, piliny
- zbytky rostlin, kořeny a listy zeleniny, květiny
- shrabky ze záhonů a trávníků, zemina z květináče
- odpad z řezu keřů i stromů (nastříhané či štěpkované)
- zbytky ze zeleniny, ovoce, odpad z kuchyně rostlinného původu
- spadané ovoce (prokládat trávou a řezem z keřů)
- pytlíky od čaje, kávová sedlina, skořápky z vajec
- jen omezeně zbytky jídel (nikdy tekuté)

Do nádob prosím nedávejte:
- tekuté zbytky jídel, oleje, odpad z kuchyně živočišného původu
- maso, kosti, uhynulá zvířata
- biologicky nerozložitelné a jiné odpady

Dále na:http://www.tsmo.cz/svoz-odpadu-sberove-dvory-a-soboty/#Co-patri-a-nepatri-do-trideneho-odpadu

ZDROJ:www.tsmo.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí