zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na konferenci VODA FÓRUM

20.04.2012
Voda
Pozvánka na konferenci VODA FÓRUM

VODA FÓRUM 2012 přináší aktuální odborné informace ze světa vodního hospodářství - informace, které jsou důležité jak pro firmy z oboru, tak pro vlastníky a provozovatele vodohospodářské infrastruktury.

Program konference se bude věnovat nejen aktuální problematice nové legislativy, možnostem financování, ale i novým technologiím a trendům ve vodním hospodářství.

Nová legislativa pro obor vodního hospodářství
Květnový termín oborového setkání je určen pro každého, kdo potřebuje a chce držet krok s novinkami a trendy v oboru vodního hospodářství. "Jednotlivé bloky konference se budou věnovat například problematice nové legislativy. V letošním roce se zaměříme především na novelizaci zákona o vodovodech a kanalizacích, která navazuje na velkou novelu vodního zákona, a která přinese podstatné změny pro obor vodovodů a kanalizací. Další bloky konference se zaměří například na zásadní změny novely zákona o veřejných zakázkách, nebo na nadnárodní pohled na důsledky implementace legislativy Evropské Unie v oboru vodního hospodářství. V jednotlivých blocích konference vystoupí významní přednášející z ČR, Evropské komise DG ENVI, Anglie nebo Slovenska", řekla Miloslava Melounová, ředitelka kanceláře SOVAK ČR.

Implementace směrnice o pitných vodách
Implementace Rámcové směrnice vodní politiky EU do národní legislativy přináší tlak na ochranu životního prostředí. Cílem je zabránit jakémukoli zhoršení vodních útvarů a chránit a zlepšit stav vodních ekosystémů a přilehlých mokřadů. V oblasti jakosti vody určené pro lidskou spotřebu se jedná především o revizi limitních hodnot pro kvalitu pitné vody, zavádění plánů pro bezpečné zásobování pitnou vodou a na materiály přicházející do kontaktu s pitnou vodou. V současné době probíhá na národní úrovni příprava Akčních plánů pro udržitelné užívání pesticidů .
Důsledky implementace vodní politiky EU pro Českou republiku
Pro Českou republiku se jedná o problematiku velmi aktuální - více než 50 % pitné vody je totiž vyrobeno z vody povrchové. Tento fakt byl zakotven také již ve velké novele vodního zákona, která mimo jiné přinesla posílení významu zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Důležitost zásobování pitnou vodou se podařilo prosadit na roveň ochrany vodních ekosystémů. Tato změna zajistila legalizaci odběrů vody z vodních zdrojů při zajištění zásobování obyvatelstva v mimořádných situacích a možnost regulace nakládání s vodami v případě využití vodních zdrojů vymezených v plánech rozvoje vodovodů a kanalizací. Ochrana kvality povrchových vod je tedy hlavním cílem aktualizace "Plánů povodí", které musí naplnit požadavek na ochranu životního prostředí s cílem zabránit jakémukoli zhoršení vodních útvarů.
Zásadní změny novely zákona o veřejných zakázkách
Novela zákona o veřejných zakázkách č. 137 /2006 Sb. s účinností od prvního dubna 2012 přinesla zásadní změny pro veřejné zadavatele, tedy pro města a obce, vlastníky vodohospodářské infrastruktury. Jaké to jsou? "Jedná se především o snížení limitu u zakázek malého rozsahu na tři miliony korun u stavebních prací a limit jednoho milionu korun u ostatních zakázek. Dále pak zrušení institutu omezování počtu zájemců z řad dodavatelů, či povinné zrušení zadávacího řízení v případech, kdy zadavatel obdržel jen jednu nabídku. Nesmíme opomenout ani povinné uveřejnění smluv zadavatele s dodavatelem včetně všech dodatků, výši skutečně uhrazené ceny a seznamu subdodavatelů", vypočítává Miloslava Melounová.
Květnová setkání zástupců vodního hospodářství v příštích letech
Konference VODA FÓRUM navazuje na Mezinárodní vodohospodářskou výstavu VODOVODY - KANALIZACE, která přešla na dvouletou periodicitu konání. V sudých letech se tak bude konat mezinárodní konference VODA FÓRUM se svojí doprovodnou výstavou a v lichých letech, tj. v roce 2013 se uskuteční další ročník výstavy VODOVOY - KANALIZACE.


Další informace o konferenci najdete na jejích stránkách http://http://voda-forum.cz/

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí