zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Tábor bude lépe chráněn před velkou vodou

26.06.2012
Povodně
Tábor bude lépe chráněn před velkou vodou

Rybník Jordán v centru Tábora patří mezi záložní zdroje Jihočeské vodárenské soustavy. Každý měsíc zhruba po dobu jednoho týdne dodává prostřednictvím úpravny vody Rytíř pitnou vodu do vodovodního řadu. Nyní však vodní dílo prochází rozsáhlou rekonstrukcí a o funkci záložního zdroje vody dočasně přišlo.

Nádrž byla původně vybavena patrně sedmi dřevěnými spodními výpustěmi výškově uspořádánými tak, aby se snižování hladiny mohlo dít postupně. Dokumentace k nim, stejně jako k celému vodnímu dílu se však nedochovala. Poslední záznam o vypuštění Jordánu je z roku 1830 a od té doby se rybník už nikdy nevypustil. Voda mohla jen přetékat bezpečnostním přelivem, známým jako táborský vodopád. Počátkem 20. století se pod hrází vybudovalo odběrné zařízení, které však nebylo využíváno a až po vzniku přilehlých sádek a štičí líhně bylo využito k jejich zásobování vodou. Toto zařízení jako dosud jediné umožňuje snížit hladinu pod bezpečnostní přeliv - přibližně o 4 metry.

IMPULS DALY ŽIVELNÍ KATASTROFY

O vybudování spodní výpusti se začalo intenzivně hovořit po povodních na Moravě v roce 1997. Projektovou přípravu urychlily povodně v Čechách v roce 2002, kdy Jordán hrozil přelitím hráze, přičemž zadržoval okolo 5 mil. m3 vody. Situaci bylo nutné začít řešit i proto, že se v hrázi občas projevovaly příznaky průsaků, jež teoreticky mohou souviset s původními výpustěmi.

V roce 2002 získala zakázku na zhotovení dokumentace českobudějovická společnost VH-tres s. r. o. První projekt byl připraven v roce 2004, ale nepodařilo se pro něj získat dotace. Proto se dále upravoval tak, aby lépe odpovídal dotačním podmínkám. Žádost o dotaci byla podána do OP Životní prostředí. V srpnu 2009 byl vydán registrační list akce >>Obnova rybníka Jordán v Táboře<< a dotace byla potvrzena rozhodnutím o přidělení finančních prostředků po výběru zhotovitele díla v lednu 2012. Zakázku získalo Sdružení Jordán - Daich - Metrostav - Zvánovec. První kroky k realizaci projektu byly učiněny už na podzim 2011, vlastní práce však začaly až letos po podpisu rozhodnutí o přidělení dotace.

Projekt předpokládá vybudování spodní výpusti formou ražené štoly, která obchází pravé zavázání hráze. Objekt uzávěrů o hloubce 20 m je na pravém břehu a od něho vede částečně ražená štola a částečně i otevřený příkop, přivádějící vodu k uzávěrům. Součástí projektu je vyčištění rybníku od sedimentu, který místy dosahuje 2,5 m mocnosti. Musí se řešit i otázka munice, která se jako pozůstatek 2. světové války nachází na dně. Nejzávažnějším problémem může být několik leteckých pum, které údajně dopadly do Jordánu koncem války při náletu na táborské nádraží.

PROJEKT ZA VÍCE NEŽ 446 MIL. KČ

Projekt je oceněn na 446,4 mil. Kč (včetně DPH, uznatelné náklady činí 441,6 mil. Kč (s DPH) a vysoutěžená cena realizace je 373 mil. Kč (bez DPH). Město doplatí jak neuznatelné náklady, tak 10% spoluúčast na nákladech záměru, tedy celkem zhruba 58 mil. Kč. Během výstavby je dílo rozděleno provizorní hrázkou částečně zadržující vodu v rybníku pro přežití zvláště chráněných druhů živočichů i kvůli zásobování vodou pro odběratele, kteří jsou na ní závislí. První etapa stavby má být ukončena do konce letošního roku, celé dílo do konce července 2014.

Už při realizaci se ukázaly velké problémy se snížením hladiny vody, kdy jarní tání a deště zdržely vypouštění o přibližně šest týdnů. Proto byla nakonec vybudována zhruba 160 m dlouhá násoska s potrubím o průměru 0,3 m. Díky tomu se daří udržovat hladinu tak, aby se mohla začít budovat dělicí hrázka, jež je podmínkou pro dokončení spodních výpustí. K 18. květnu bylo vyraženo 140 m gravitační štoly od paty hráze směrem k objektu uzávěrů.


JAN FIŠER
vedoucí odboru životního prostředí, MěÚ Tábor

HANA RANDOVÁ
členka zastupitelstva města Tábora

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.
8
9. 2017
8.9.2017 - Seminář, školení
KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE, U JEZU 642/2A, 41 80 LIBEREC
INISOFT s.r.o.
12
9. 2017
12.9.2017 - Seminář, školení
Praha, ČVÚT
INISOFT s.r.o.
12
9. 2017
12.9.2017 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí