zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nové technologie založené na ropném plynu

21.06.2012
Energie
Nové technologie založené na ropném plynu

Zkapalněný plyn lze nyní využít pro vytápění rodinných domů. Dalšího uplatnění je možné dosáhnout také v průmyslu.

O zkapalněném ropném plynu (LPG) se v posledních letech často hovoří ve spojení s pohonem automobilů. Jeho využití je však mnohonásobně širší, značného uplatnění se mu dostává také ve stavebnictví. "LPG je finančně výhodnou a ekologicky šetrnou alternativou především v místech, kde není možnost přívodu zemního plynu, ale nejen tam. Stále více průmyslových firem si tento fakt začíná uvědomovat a využívá LPG jak pro developerské projekty, tak pro provoz průmyslových areálů, kde je jeho uplatnění opravdu široké - od vytápění až po technologické využití," uvádí obchodní ředitel společnosti Flaga L'ubomír Žiak.

Oblibě se těší také vysokozdvižné vozíky na LPG. "Ty mají na rozdíl od těch akumulátorových kromě vyššího výkonu i tu výhodu, že se není třeba starat o jejich dobíjení, díky vyměnitelné LPG lahvi jsou neustále k dispozici," dodává.

Pro obytné a rekreační objekty

Velké možnosti má LPG pro vytápění rodinných domů, chalup a dalších obytných či rekreačních objektů. "V oblastech bez zemního plynu je LPG oproti drahé elektřině a ovzduší škodlivému topení na pevná paliva ideálním řešením. V této situaci se nevyužívá pouze jako zdroj vytápění, ale také na přípravu teplé vody či na vaření," upřesňuje Žiak. Flaga svá řešení nenabízí jen pro jednotlivce, nýbrž i pro komplexy budov a celé obce. V případě pokračující plynofikace lze přejít na zemní plyn pouze výměnou trysek u spotřebičů.

Zkapalněný plyn je umístěn v zásobnících u objektu. Instalace zařízení je jednoduchá a z hlediska nákladů výhodná v porovnání s jinými vytápěcími zařízeními. Uchovává se v zásobnících o obsahu 2700 nebo 4850 litrů, které je možné pronajmout u dodavatele plynu. Nádoby lze umístit nad zemí, v podzemí i polozapuštěné podobě. V každém z těchto případů obsahují skříňku s plynoměrem, ukazatel hladiny plynu v podobě stavoznaku a potrubí. V podzemní variantě ještě přicházejí ke slovu kotvicí lana.

Vzdálenost zásobníku od budovy dosahuje obvykle tří metrů, případně lze tuto délku zkrátit při dodržení určitých podmínek. Provoz je ekologicky šetrný, vznikají pouze emise tvořené malým obsahem oxidu uhličitého a voda, nevzniká žádný pevný odpad ani saze. Zásobník se doplňuje podle potřeby, když objem plynu klesne pod 25 %. Objednávky se vyřizují telefonicky či e-mailem na zákaznické centrum, v případě telemetrie dodávky automaticky plánuje firma. Systém je automatický s termostatem a nevyžaduje žádnou speciální údržbu, pouze nenáročné čištění kotle. Servisní prohlídky zajišťuje dodavatel.

Rozsah použití tohoto média zahrnuje například i restaurace, pekárny, nemocnice či technologická zařízení, jako jsou sušičky či řezačky šrotu. Pro malé a přenosné zdroje tepla se používá propan-butan v přenosných lahvích. Univerzální použití sahá od grilování, přes camping, zahradní topidla až po svařování.

Vytápění průmyslových budov

Velmi rozmanité uplatnění nachází zkapalněný plyn u průmyslových podniků, a to nejen při klasickém vytápění objektů prostřednictvím kotlů nebo zářičů, ale zejména jako zdroj energie pro technologická zařízení, již zmíněné různé pece, plynové generátory, sušičky nebo řezačky šrotu. Zásobníky s propanem, respektive propan-butanem mohou představovat kompletní zdroj energie pro hospodářské objekty nacházející se na okrajích měst či mimo obydlená území. Obstarají nejen vytápění budov a ohřev užitkové vody, ale při použití moderních tepelných zářičů rovněž zajistí optimální teplotní podmínky.

K vytápění budov se obvykle volí jedna z následujících variant. Teplovodní vytápění představuje nejčastější způsob vytápění obytných a kancelářských prostor. Médium - ohřátá voda - předává své teplo do okolí využitím topného tělesa. V současné době se stále více využívá provedení, kdy je teplo namísto radiátorem vydáváno celou plochou místnosti - v podobě podlahového nebo moderního stěnového vytápění. Pro ohřev vody se používá buď klasický plynový kotel anebo kotel kondenzační, využívající zbytkové teplo spalin. Vyšší cena kondenzačního kotle je vyvážena vyšší účinností, delší životností a nižší spotřebou.

Zářiče využívají sálavé teplo, kdy infračervené paprsky zahřívají oblast, na kterou dopadají. Jsou užívané zejména ve výrobních prostorách, vysokých halách a v živočišné výrobě, tj. v místech, kde není třeba vyhřát celý prostor, ale jen určitou omezenou oblast. Existují varianty zářičů s odvodem spalin přímo do vytápěného prostoru anebo vně prostoru, tzv. světlé a tmavé zářiče. Při použití zářičů se nemusí pořizovat nákladné a složité rozvody.

Nejúčinnější způsob využití plynu pro vytápění (případně i chlazení) objektů představují plynová tepelná čerpadla, díky využití obnovitelných zdrojů energie. Navíc na rozdíl od elektrické energie, jako hlavního zdroje pro kompresorová tepelná čerpadla, je plyn často dostupný bez větších obtíží i pro zdroje s vyšším navrženým výkonem. Plynová tepelná čerpadla vzduch/voda jsou schopna účinného provozu až do velmi nízkých venkovních teplot a nepotřebují proto investici do alternativního zdroje pro nejchladnější období v roce. Teplovzdušné vytápění se ocení nejen v průmyslových halách, ale také v menších dílnách či sportovních zařízeních. Je vhodné i do vysokých skladových prostor, kde zajišťuje minimální stratifikaci tepla.

Plyn pro technologie

Pro technologické odběry plynu, kde nepostačí k pokrytí instalovaného příkonu přirozený odpar plynu ze zásobníků, se používají výparníkové stanice. Jsou začleňované zvláště tam, kde se požaduje velké množství plynné fáze, jako jsou kotelny na sídlištích či technologické sušení, anebo stálý intenzivní krátkodobý výkon ve slévárnách, technologických úpravách požadujících určitý příkon bez výkyvu teploty. Ve speciálních případech lze ze zásobníku odebírat a přímo spalovat kapalnou fázi uhlovodíkových plynů.

Univerzálním řešením na tomto poli je vysokozdvižný vozík, který takto funguje jak uvnitř i vně budovy, tak i na rovném či stoupavém terénu. Ve srovnání s elektrickým vozíkem je údajně rychlejší a výkonnější, navíc není třeba zdlouhavého dobíjení. Postačí vyměnit spotřebovanou lahev se zkapalněným plynem za novou. Při srovnání s dieselovým vozíkem se při spalování plynu v motoru neuvolňují žádné škodlivé látky ani saze, což má příznivý vliv na životní prostředí.

Investice do kvalitnějšího obalu se přitom vyplatí z hlediska celkových nákladů a životnosti vysokozdvižného vozíku. Zkapalněný plyn je dodáván v ocelových, hliníkových, keramických či kompozitních lahvích. Vnitřní konstrukce lahví umožňuje jak horizontální, tak vertikální použití - záleží pouze na jejím typu. Kompozitní lahve mají hmotnost 10 kg, ocelové, hliníkové a keramické 11 kg. Dnes jsou nejvíce oblíbené lahve kompozitní, hlavně díky nízké hmotnosti.

Další výhodou je, že plyn z kompozitní či hliníkové lahve anebo z ocelové lahve s keramickou výstelkou nepřináší jemné částečky rzi do palivové soustavy, což vede k snížení servisních nákladů. Kvalita plynu a obalu významně ovlivňuje celkové provozní náklady, náklady na údržbu a celkový komfort pro zákazníka. Po naplnění každá lahev podstoupí zkoušku těsnosti, musí v předepsaných periodách projít revizní kontrolou, a tudíž nemůže dojít k expedici lahve s prošlou revizí. Jako nadstandard se poskytuje na všechny obaly certifikát bezpečnosti a kvality plynu - unikátní krycí plomba, jež na první pohled identifikuje, které lahve jsou prázdné a které plné.

"Pro odběry menšího množství a vysokozdvižné vozíky jsou to klasické LPG lahve, které distribuujeme v několika velikostech a provedeních. Pro potřeby většího odběru, typicky pro vytápění a průmysl, pak nabízíme venkovní zásobníky, ze kterých je plyn do budov veden potrubím," sděluje Žiak. Flaga jich nabízí výhodnou formou pronájmu hned několik typů. "U rodinných domů jsou stále oblíbenější zásobníky zapuštěné do země, které nenarušují estetiku okolí," vysvětluje Žiak. "Pro průmyslové areály, kterým nestačí k pokrytí instalovaného příkonu plyn ze zásobníků, anebo pro intenzivní krátkodobý výkon, dodáváme k zásobníkům výparníkové stanice," doplňuje ke třetímu způsobu zásobování.

Vnitropodnikové čerpací stanice

Pokud provozuje firma velký počet vysokozdvižných vozíků na zkapalněný plyn, existuje výhodné a zajímavé řešení. Instalací vnitropodnikové čerpací stanice LPG eliminuje manipulaci s lahvemi, která může být při velkém počtu nepohodlná a neefektivní. Součástí čerpací stanice je zásobník a výdejní zařízení upevněné na ocelovém samonosném rámu. Výdejní zařízení lze přizpůsobit od jednoduché verze bez možnosti sledování jednotlivých odběrů až po moderní, plně vybavenou verzi s digitálním výdejním stojanem včetně čipového zařízení, které umožňuje kontrolu množství vydaného plynu.

Vysokozdvižné vozíky na propanový pohon jsou přitom vhodné na překládání, přenos a zdvih palet, k jízdě po nerovném povrchu, šikmých rampách a pro nepřetržitý provoz. Na rozdíl od akumulátorových vozíků nepotřebují propanové vozíky několikahodinové přestávky na dobití akumulátorů.

AUTOR: Petr Bayer

Zdroj: Technik

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí