zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Formát bezpečnostního listu

03.07.2012
BOZP
Chemické látky
Formát bezpečnostního listu

MUDr. Marie Adámková, CSc. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Bezpečnostní list obsahuje 16 povinných oddílů. Každý má předepsané pododdíly, které musí být vyplněny. Slovo "ODDÍL" je povinou součástí názvu.

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

  1. 1.1 Identifikátor výrobku

  2. 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

  3. 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

  4. 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

  1. 2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí