zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Kam za ostrakody a mlži u Brna?

12.08.2012
Geologie
Kam za ostrakody a mlži u Brna?

Lasturnatky (Ostracoda) jsou malí (několik mm) měřící korýši. Na Zemi jsou už od kambria, hlavní rozvoj zažili před asi 500 miliony let. Jejich fosilie potvrdily například to, že v Antarktidě v Dry Valleys kdysi panovalo klima podobné toho v dnešních tundrových oblastech.Nedávno byly také převratně objeveny 100 milionů let staré velké lasturnatčí spermie.Lasturnatky žijí u dna, v mořských i sladkých vodách, potrava je různorodá.

Lesní lom , Brno Líšeň

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Brno-město
Katastrální území: Líšeň
Mapové listy: 2441, 24413
Lokalizace: S od Líšně ve velkém aktivním lomu. Lesní lom u Velké Klajdovky.
Charakteristika objektu: vápence macošského a líšeňského souvrství, sedimenty myslejovického souvrství
Přístup k lokalitě: - vstup na zvláštní povolení (vojenský prostor, lom, soukromý pozemek)
Oblast: Moravskoslezský devon; drahanský, mírovský a jesenický kulm včetně kry Maleníku

Geologie

Geologická charakteristika: Rozlehlý víceetážový jámový lom je zahlouben v prostoru mezi Líšní a Klajdovkou. Lom je dnes mimo provoz, v nedávné minulosti zásoboval Maloměřickou cementárnu a byl objektem zásadních stratigrafických a faciálních studií. Nejstaršími horninami zastiženými v nejsevernějším cípu lomu jsou vápence mokerského cyklu macošského souvrství. Lomové stěny zahrnují škálu facií líšeňského souvrství od hlíznatých vápenců křtinských přes biodetritické hádsko-říčské vápence (famen/tournai), vápence s rohovci a v jv. cípu lomu jsou odkryty droby a slepence myslejovického souvrství. V jediném lomu je tak zachycen přechod od útesové sedimentace svrchního devonu přes svahovou kalciturbiditní sedimentaci zachycující hranici devon x karbon až po flyšové stádium facie kulmu Drahanské vrchoviny. V sz. stěně lomu jsou odkryty biodetritické a extraklastové vápence s hojnými mikritizovanými a povlékanými zrny. Dle konodontové fauny náležejí vápence střední až svrchní části konodontové zóny Palmatolepis expansa, dle foraminifer zóny Quasiendotyra. Jihovýchodní stěna zachycuje hojnou příměs černých hlíz silicitů v tournaiských vápencích a právě zde je obnažen hraniční interval mezi svrchním devonem a spodním karbonem. Přítomni jsou ostrakodi a mlži, vzácně hlavonožci. Výrazným horizontem je dvoumetrová poloha laminovaných vápenců. Nadložní tournaiské vápence se vyznačují vyšší prachovou a jílovou příměsí, lokálně se nacházejí zuhelnatělé zbytky flóry. Relikty badenských sedimentů v nadloží obsahují redeponovanou faunu staršího miocénu.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum
Stratigrafie: svrchní devon, spodní karbon - kulm
Témata: geologie, sedimentologie, paleontologie, strukturní geologie (tektonika), stratigrafie
Jevy: skalní defilé
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: vápenec, slepenec (konglomerát)
Geologický význam: paleontologická typová lokalita

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: B-Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany: unikátní paleontologická lokalita, zachycena hranice famen-tournai
Střety zájmů: bez střetů, právo vlastnické
Popis střetů zájmů: lom je zakonzervován, soukromý majetek
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Navrženo k ochraně. Jedinečný profil - zachycen přechod od útesové sedimentace svrchního devonu přes svahovou kalciturbiditní sedimentaci zachycující hranici devon x karbon až po flyšové stádium facie kulmu Drahanské vrchoviny.

ZDROJ: lokality.geology.cz, Wikipedie, kráceno

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí