zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Unikátní vědecká spolupráce poskytla tvrdá data o spotřebě drog v Evropě

29.07.2012
Čištění odpadních vod
Zdraví
Unikátní vědecká spolupráce poskytla tvrdá data o spotřebě drog v Evropě

Poprvé v historii vědci přímo porovnali konzumaci nelegálních drog v 19 evropských městech na základě analýz odpadních vod přitékajících do čistíren.

Norský ústav pro výzkum vody (NIVA) a Ústav Maria Negri iniciovaly studii, na které se podílelo dalších 11 evropských výzkumných ústavů a univerzit. V České republice se do projektu zapojila Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Účastníci studie koordinovaně podle jednotné metodiky odebrali vzorky odpadních vod na vstupu do čistíren v 19 velkých evropských městech v průběhu jednoho březnového týdne roku 2011 a analyzovali je na přítomnost nepovolených drog a jejich metabolitů. Sledovány byly tyto látky: kokain, amfetamin, MDMA (Extáze), metamfetamin (Pervitin) a marihuana. Výsledky byly publikovány 26. 7. 2012 ve vědeckém časopise "Science of the Total Environment".

Bylo měřeno celkové množství drog užívaných obyvateli zkoumaných měst a poté byly výsledky normalizovány na počet obyvatel. To znamená, že i metropole, jako je Londýn, může být přímo porovnána s menšími městy, jako jsou Oslo nebo České Budějovice.

Několik zajímavých zjištění studie:
o České Budějovice mají čtvrtou nejvyšší spotřebu metamfetaminu (Pervitinu) ze všech sledovaných lokalit. Vyšší spotřeba metamfetaminu byla nalezena pouze v Norsku (Oslo) a Finsku (Helsinky a Turku).
o Země s vysokou konzumací metamfetaminu mají relativně nízkou spotřebu kokainu v porovnání s dalšími evropskými městy. Užívání kokainu je vyšší v západní a střední Evropě než v severní a východní části kontinentu. Celková spotřeba kokainu v Evropě byla extrapolována na 356 kg za den, což odpovídá 10-15 % světového ilegálního obchodu s kokainem (odhad Úřadu pro drogy a kriminalitu OSN - UNODC).
o Spotřeba MDMA (Extáze) na hlavu v Českých Budějovicích je mnohem nižší, než odhad rozšíření této drogy v populaci odvozený z dotazníkových studií (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. The state of the drugs problem in Europe. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. 2010a). Tato odchylka nicméně může být způsobena lokální situací, která nemusí reprezentovat populaci v celé ČR nebo vice versa.
Tento průzkum konzumace drog položil důležité základy pro vývoj efektivní drogové politiky a také pro měření efektivity stávající politiky.


Doposud jsou nejpoužívanější metodikou odhadu konzumace drog dotazníkové studie. Tyto jsou prováděny v různých sociálních vrstvách společnosti včetně rizikových, jako jsou narkomani, pravidelní účastníci diskoték a také v obecné populaci. Zdrojem dodatečných informací jsou pak záznamy policie, celní správy, společně s daty ze zdravotní péče.

"Dotazníkové studie budou vždy zatíženy nejistotou, jak spolehlivé a pravdivé jsou jejich výsledky. Naproti tomu náš přístup založený na měření drog v komunální odpadní vodě vede k velmi přesným a spolehlivým výsledkům stanovení celkového množství konzumovaných drog," tvrdí Dr. Kevin Thomas, manažer výzkumu NIVA.

Dr. Thomas koordinoval spolupráci na tomto projektu a věří, že měření v odpadní vodě je důležité doplnění již existujících metod. "Sledováním odpadních vod můžeme stanovit, jak velký je drogový trh v daném městě. Můžeme také rychle měřit změny konzumace drog ve velmi krátkých časových intervalech - například po policejních či celních zátazích na dealery drog."

Přístup použitý v této studii byl aplikován znovu na jaře 2012 a studie byla rozšířena i na lokality v USA. V České republice byla studie provedena v Praze a v Českých Budějovicích. Laboratoř environmentální chemie a biochemie FROV JU (výzkumný program CENAKVA č. 5) rozšířila skupinu sledovaných látek o léky, které mohou být zneužity jako návykové látky a o některé nové syntetické drogy a jejich metabolity.

"Náš přístup je použitelný kdekoliv. S odpovídajícími finančními prostředky máme potenciál se poprvé dozvědět tvrdá fakta o celosvětové spotřebě drog a lépe jim porozumět," dodává Dr. Thomas

Další informace k projektu Vám poskytnou spoluřešitelé z Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity:
Tomáš Randák, e-mail: trandak@frov.jcu.cz; tel.: 721 855 763
Roman Grabic, e-mail: rgrabic@frov.jcu.cz, tel.: 737 370 140


Celý text článku publikovaný v časopise Science of the Total Environment:
www.sciencedirect.com

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí