zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Účast v programu Bezpečný podnik není zbytečná

11.10.2012
BOZP
Účast v programu Bezpečný podnik není zbytečná

Začátek je v tom sednout si, promyslet, co a kde může někoho ohrozit, a udělat všechno pro to, aby číhající nebezpečí pokud možno nikoho neohrozilo...

Když na konci roku 2011 podávala Pražská teplárenská a. s. přihlášku do programu Bezpečný podnik, bylo to již počtvrté. Poprvé se do tohoto programu hlásila na sklonku roku 2002. To bylo těsně poté, kdy ve firmě byly zavedeny všechny tři systémy řízení.

Tehdy vedení akciové společnosti rozhodlo, že se firma přihlásí i k plnění "Bezpečného podniku" a tímto krokem deklarovalo, že začlenění požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci považuje za nedílnou součást svých rozhodovacích aktivit. Program Bezpečný podnik, jehož garantem je Státní úřad inspekce práce, má za cíl zvýšit u organizací přihlášených do programu úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí, kultury práce a pracovní pohody a vytvořit podmínky pro zavedení integrovaného systému řízení.

CO MUSÍ FIRMA

Požadavky na systém řízení BOZP, specifikované v programu "Bezpečný podnik", vychází z principu a zásad uplatňovaných systémovými normami ISO 14001, ISO 9001, ČSN OHSAS 18001:2008 a příručkou ILO-OSH 2001 (vydanou Mezinárodní organizací práce).

Podáním žádosti o ověření shody systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se podnik zavazuje k plnění požadavků a podmínek stanovených tímto programem. Plnění požadavků ověřují příslušné Oblastní inspektoráty práce, což je v případě Pražské teplárenské a. s. Oblastní inspektorát práce pro hlavní město Prahu.

Při zavádění systému podle programu "Bezpečný podnik" je třeba "ošetřit" celou problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vnitropodnikovými předpisy, které odpovídají požadavkům především normy ČSN OHSAS 18001.

Protože je systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci provázán i s dalšími oblastmi, jako je požární ochrana a evironmentální řízení, jsou k přihlášce do programu přikládána i vyjádření Krajské hygienické stanice a Hasičského záchranného sboru. Vyjádření od České inspekce životního prostředí si zajišťuje Státní úřad inspekce práce.

LETOŠNÍ TITULY

Splněním programu Bezpečný podnik Pražská teplárenská obhájila své místo mezi dalšími šedesáti firmami v České republice, které tento titul získaly. V oblasti energetiky to jsou:

Pražská energetika, a.s., PRE distribuce, a.s., Praha, ČEZ, a. s., Praha (tepelné a vodní elektrárny), Energotrans, a.s., Praha, ČEZ, a.s., JE - Dukovany, ČEZ, a.s., JE - Temelín, Plzeňská teplárenská, a.s., ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Elektrárna Chvaletice a.s., ČEZ Měření, s.r.o., Hradec Králové, Teplárny Brno, a.s., a ČEZ Distribuční služby, s.r.o., Ostrava

Dne 29. května předal náměstek ministra Ministerstva práce a sociálních věcí Mgr. Karel Machotka a generální inspektor Státního úřadu inspekce práce Mgr. Ing. Rudolf Hahn plaketu spolu s certifikátem výrobnímu řediteli Ing. Romanu Korandovi na slavnostním shromáždění, konaném v Sále purkmistrů v Opavě.

JEDNODUCHÝ RECEPT

Řešení a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se v Pražské teplárenské a.s. staly každodenní samozřejmostí na všech stupních řízení.

Tato věta zní jednoduše a odráží to, co po všech zaměstnavatelích požaduje platná legislativa, ale tak úplně to samozřejmé nebylo. Zejména v začátcích jsme museli překonat navyklé stereotypy, přesvědčit všechny zaměstnance o tom, že použití správných pracovních postupů a ochranných pomůcek zde není proto, aby udělali radost "bezpečákovi", ale dělají to hlavně pro sebe. Postupem času se podniková kultura bezpečnosti a ochrany zdraví při práci natolik zlepšila, že se podařilo realizovat i to, že zaměstnanci společnosti sami chodí se svými nápady co ještě zlepšit nebo kde číhá další riziko, které není popsáno. Přitom recept je vlastně jednoduchý.

Začátek je v tom sednout si, promyslet, co a kde může někoho ohrozit, a udělat všechno pro to, aby číhající nebezpečí pokud možno nikoho neohrozilo. Tohoto cíle je možné dosáhnout jedině zapojením všech zaměstnanců od nejvyššího vedení až po vrátného.

Základním kamenem celé bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci je kvalitní vyhodnocení rizik. Opět, je to sice požadavek platné legislativy, ale postupem času se z hodnocení rizik bohužel stalo zaklínadlo. Sice o něm všichni mluví, ale jak by mělo vypadat a co by mělo obsahovat, málokdo ví.

Přesto, že požadavek na hodnocení rizik je v legislativě zakotven od roku 1994, stále se ve své praxi setkávám s elaboráty různé kvality ve velké většině "vytištěnými sjetinami" počítačových programů.

Z kvalitně provedeného hodnocení rizik musí vyplývat požadavky na odbornou a zdravotní způsobilost, požadavky na vybavení osobními ochrannými pomůckami, odkazy na legislativní požadavky a další řízení prostřednictvím Místních provozních předpisů nebo řádů včetně kategorizace prací.

Dnes můžeme konstatovat, že většina zaměstnanců si uvědomuje, že bezpečnost práce není jen o tom, že dostanou montérky, ale i o vlastní zodpovědnosti, o tom, že o práci je třeba přemýšlet a mít před ní i určitou pokoru.

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

V rámci zajišťování ochrany zdraví jsou pro zaměstnance Pražské teplárenské zajišťovány programy podpory zdraví na pracovištích, zejména podporou sportovních, relaxačních a rehabilitačních činností a distribucí "vitamínových balíčků".

Každý ze zaměstnanců společnosti dostává nepeněžní poukázky, které může použít na financování sportu, kultury, cestování, vzdělávání nebo zdravotnictví.

Pro všechny zaměstnance v evidenčním stavu je zabezpečeno závodní stravování v průběhu pracovní směny. Tam, kde není vlastní stravovací zařízení, je stravování zaměstnanců řešeno dovozem stravy ze stravovacího zařízení jiného dodavatele, mraženou stravou nebo poukázkami do zařízení veřejného stravování. Na všechny formy stravování je poskytován příspěvek.

V rámci prevence zdraví jsou pro všechny zaměstnance společnosti zajištěny u smluvních poskytovatelů pracovně lékařských služeb zdarma tyto služby:

- očkování proti chřipce,

- očkování proti klíšťové encefalitidě,

- očkování proti žloutence typu A a B.

Na jaře a na podzim je všem zaměstnancům distribuován jako prevence proti akutnímu respiračnímu onemocnění balíček vitamínů, který pokryje denní potřebu minerálů a vitamínů. Výběr minerálů a vitamínů je prováděn ve spolupráci s poskytovatelem pracovnělékařských služeb. Byl zpracován manuál bezpečné práce na počítači, včetně rehabilitačních cviků k počítači, který je přístupný v elektronické podobě na podnikovém intranetu. Od ledna 2007 byl vyhlášen striktní zákaz kouření ve všech prostorách firmy. "Vytěsnění" kuřáků na místa k tomu určená vedlo ke snížení počtu kuřáků, u stávajících kuřáků došlo ke snížení počtu vykouřených cigaret. Na intranet byla umístěna informační brožura vydaná VÚBP, v.v.i., v roce 2008, Prevence a zvládnutí stresu. V sídle společnosti bylo pro zaměstnance zprovozněno fitcentrum.

Pražská teplárenská je zároveň i držitelem ocenění "Podnik podporující zdraví II. stupně".

Většina zaměstnanců si uvědomuje, že bezpečnost práce není jen o tom, že dostanou montérky, ale i o vlastní zodpovědnosti, o tom, že o práci je třeba přemýšlet a mít před ní i určitou pokoru.

AUTOR: Miloslav Čech
Vedoucí odb. ekologie, boZP a Po Pražská Teplárenská a.s.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
26
4. 2019
26.4.2019 - Seminář, školení
4
5. 2019
4.5.2019 - Exkurze
Děčínsko
31
5. 2019
31.5.2019 - Seminář, školení
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí