zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ekologická újma - zkušenosti s hodnocením

06.11.2012
Firemní ekologie
Legislativa
Pojištění environmentálních rizik
Ekologická újma - zkušenosti s hodnocením

S účinností od 1. 1. 2012 vstoupilo v platnost prováděcí nařízení vlády č. 295/2011 Sb. o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění....

Jde o prováděcí předpis zákona o ekologické újmě č. 167/2008 Sb., který je implementací směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/35/ES o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí.

Prováděcí nařízení stanovuje způsob hodnocení rizik ekologické újmy, kritéria posuzování dostatečného finančního zajištění a bližší podmínky provádění a způsobu finančního zajištění k provedení preventivních a nápravných opatření. Hodnocení rizik musí být provedeno do 1. 1. 2013.
Podle výše uvedeného zákona se o ekologickou újmu jedná pouze tehdy, pokud jsou splněny všechny tři uvedené podmínky:

1. vzniká nepříznivá měřitelná změna přírodního zdroje nebo měřitelné zhoršení jeho funkcí,
2. vznikají změny na druzích a stanovištích, povrchových a podzemních vodách či na půdě,
3. musí být prokázány závažné nepříznivé účinky na chráněných druzích a stanovištích nebo závažné riziko nepříznivého vlivu na lidské zdraví.

Zkušenosti s aplikací odpovědnosti za ekologickou újmu jsou v jednotlivých podnicích zatím spíše rozpačité. Očekávání, že vyplněním formuláře základního hodnocení rizik se firmy stanou odpovědnějšími k životnímu prostředí, se ve většině případů ukazuje jako liché. Podniky se spíše snaží najít úhybné manévry jak se povinnostem vyhnout, což zákon v podstatě i umožňuje.

Při hledání kliček je asi nejvíce do očí bijící možností hodnocení rizik podle důsledně rozdělených činností nebo podle lokalit jednotlivých provozoven, čímž se rizikové body podle potřeby rozředí.

Druhou možností zůstává získání certifikátu ISO 14001, který nahrazuje zákonné finanční zajištění zabraňující tomu, aby následky ekologických havárií nakonec neodstraňoval stát.

V neposlední řadě nelze přehlédnout fakt, že v zákoně jsou řešeny správní delikty za neprovedení preventivních opatření, neprovedení nápravných opatření, nezabezpečení finančního zajištění, atd. Samotné neprovedení hodnocenívšak sankci za zákona nepodléhá. Podle MŽP je sice možné udělit pořádkovou pokutu do výše 50 tisíc Kč pouze podle zákona č. 552/1991 Sb. o státní kontrole, ale v praxi lze spíše předpokládat, že absence dokumentu bude řešena zápisem kontrolního orgánu o dodatečném zpracování dokumentu v dohodnuté lhůtě.

Tyto a podobné úvahy jsou však vlastní pouze těm, které žádný zákon nepřinutí k tomu jak se ohleduplně chovat ke svému okolí. Firmy, které chtějí obstát v narůstající konkurenci, již dělají stokrát víc pod sílícím tlakem požadavků investorů a spotřebitelů. Způsob zpracování ekologické újmy je pak pouze dělítkem na ty, kdo vychází ze zavedených standardů a ty, kdo se absencí či lajdáckým zpracováním dokumentu zařadí do skupiny firem, kterým je otázka životního prostředí lhostejná.

eco-f

Výše uvedené úvahy nic nemění na skutečnosti, že hodnocení ekologické újmy je zákonnou povinností.Společnost ECO - F, a.s. zajišťuje komplexní služby v oblasti životního prostředí,jehož součástí je i zpracování základního a podrobného hodnocení rizik ekologické újmy. V případě zájmu o zpracování hodnocení je možné se obrátit na naše experty v regionech ČR na níže uvedených kontaktech.

Kontakty na naše provozovny:
Praha - 606 676 863
Plzeň - 725 745 340
České Budějovice - 602 707 966
Liberec - 725 745 340
Most - 602 323 616

Bližší informace na www.ecof.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
UŽITEČNÉSEMINÁŘE.CZ
14
11. 2017
14.11.2017 - Seminář, školení
Hradec Králové,
Hotel Tereziánský dvůr
UŽITEČNÉSEMINÁŘE.CZ
21
11. 2017
21.11.2017 - Seminář, školení
Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí