zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pro smogové situace začala od září platit nová pravidla

14.11.2012
Ovzduší
Pro smogové situace začala od září platit nová pravidla

Na severní Moravě a ve Slezsku začal v říjnu lidi opět trápit smog. Povolený denní limit koncentrace polétavého prachu 50 mikrogramů na metr krychlový tam v tyto dny bývá dvakrát, případně ještě více překročen. Co na to říká legislativa?

V závěru minulého měsíce zástupci ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) informovali o změnách ve vyhlašování smogových situací a regulací, k nimž došlo 1. září s nabytím účinnosti nového zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. O těchto novinkách hovořili na ostarvském magistrátu ředitel pobočky Dušan Žídek a Roman Volný.

KDY NASTÁVÁ SMOGOVÁ SITUACE

Jak oba upozornili, smogovou situací se podle § 9 uvedeného zákona rozumí stav mimořádně znečištěného ovzduší, kdy úroveň znečištění oxidem siřičitým, oxidem dusičitým, částicemi PM10 nebo troposférickým ozónem překročí některou z prahových hodnot uvedených v příloze č. 6 k tomuto zákonu za podmínek uvedených v této příloze. Z přílohy oba zástupci ČHMÚ zejména zdůrazňovali část týkající se aktuálního problému, a to polétavého prachu, konkrétně suspendovaných částic PM10.

>>Informativní prahová hodnota je považována za překročenou v případě, že alespoň na jedné měřící lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km2 překročila 24hodinová průměrná koncentrace částic PM10 hodnotu 100 mikrogr./m3 ve dvou po sobě následujících dnech a zároveň je za posledních 6 hodin alespoň na polovině měřících stanic reprezentativních pro danou oblast rostoucí trend hodinových koncentrací částic PM10,<< uvedli zástupci ČHMÚ. Trend koncentrací částic PM10 se přitom vyhodnocuje z časové řady klouzavých 12hodinových průměrů hodinových koncentrací.

Regulační prahová hodnota je považována za překročenou v případě, že alespoň na polovině měřících lokalit reprezentativních pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km2 překročila 24hodinová průměrná koncentrace částic PM10 hodnotu 150 mikrogr./m3 ve třech po sobě následujících dnech a zároveň je za posledních 6 hodin alespoň na polovině měřících stanic reprezentativních pro danou oblast rostoucí trend hodinových koncentrací částic PM10. Trend koncentrací částic PM10 se vyhodnocuje jako v předchozím případě.

UKONČENÍ SMOGOVÉ SITUACE

Smogová situace je ukončená, jestliže na žádné měřící lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km2 není překročena žádná prahová hodnota, přičemž tento stav trvá nepřetržitě alespoň 12 hodin a na základě meteorologické předpovědi se neočekává obnovení meteorologických podmínek podmiňujících smogovou situaci v průběhu 48 hodin následujících po poklesu úrovní znečištění pod prahové hodnoty.

>>Časový interval 12 hodin se zkracuje až na 3 hodiny, nelze-li meteorologické podmínky označit jako podmiňující smogovou situaci a podle meteorologické předpovědi je téměř vyloučeno, že během nejbližších 48 hodin takové podmínky opět nenastanou,<< potvrdili Dušan Žídek a Roman Volný.

Smogové situace a regulace vyhlašuje/odhlašuje MŽP, resp. jím pověřená organizace - Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).


Ve Věstníku MŽP ČR č.9/2012 jsou uvedena vymezená území a reprezentativní stanice pro jednotlivé znečišťující látky

Střední Moravy, severní Moravy a Slezska se týkají tyto stanice pro měření částic PM10:

1) Aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek (bez Třinecka) - stanice Český Těšín, Frýdek-Místek, Havířov, Karviná, Ostrava-Fifejdy, Orlová, Ostrava-Zábřeh, Bohumín;

2) Třinecko - stanice Třinec-Kosmos, Třinec-Kanada;

3) Zóna Moravskoslezsko - stanice Opava-Kateřinky, Studénka;

4) Zóna Střední Morava - stanice Olomouc-Hejčín, Přerov, Prostějov, Zlín, Jeseník.

ZDROJ: ČHMÚ

Odkazy na legislativu

Zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. (účinnost od 1. 9. 2012)

Vyhláška MŽP ČR č. 330/2012, o způsobu posuzování i vyhodnocování úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích

Věstník MŽP ČR 09/2012 - Sdělení odboru ochrany ovzduší, kterým se stanoví seznam reprezentativních měřících lokalit pro vyhlašování smogových situací.

ZDROJ: ČHMÚ

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
3
11. 2020
3-6.11.2020 - Veletrh, výstava
Rimini
INISOFT s.r.o.
10
11. 2020
10.11.2020 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
CHEMELEONI s.r.o.
11
11. 2020
11-12.11.2020 - Seminář, školení
Konferenční místnost hotelu A-SPORT
INISOFT s.r.o.
11
11. 2020
11.11.2020 - Seminář, školení
Brno, Aps s.r.o.
24
11. 2020
24.11.2020 - Seminář, školení
Sál Tribun - hotel Tristar
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí