zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Moderní pojímání veřejného osvětlení se opírá o tři pilíře

02.01.2013
Osvětlení
Moderní pojímání veřejného osvětlení se opírá o tři pilíře

Co je úkolem umělého osvětlení? Dobré světlo! Prodlužuje plnohodnotně den i po setmění a přináší do života v nočním městě více bezpečí, pohody a klidu...

Zkusme se proto společně zamyslet nad třemi nosnými pilíři moderního a optimálního veřejného osvětlení (VO) v moderním městě či v moderní obci.

PRVNÍ NOSNÝ PILÍŘ

Dokonalé technické řešení návrhu osvětlení. Cílem dobrého technického návrhu je dosažení optimální zrakové pohody uživatele při optimálních investičních nákladech a minimálních provozních nákladech.

Abychom cíle dosáhli, je vhodné začít zjištěním stávajícího stavu. K tomuto účelu slouží různé formy energetických analýz, které mohou být podkladem pro energetický audit. Další nezbytnou součástí je zhotovení pasportu VO, který je nejen splněním povinnosti obce, ale zároveň slouží jako důležitý podklad pro nasazení řídicích regulačních systémů. Jejich uplatněním se nám daří snižovat provozní náklady na možné minimum. Důležitý je podrobný výpočet, který potvrdí či vyvrátí rentabilitu instalace takového zařízení.

Dalším velmi důležitým krokem je správné provedení světelných výpočtů, které jsou zárukou zajištění dobré zrakové pohody uživatelů. Výpočty musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy. Pokud máme k dispozici uvedené dokumenty, je vhodné zpracovat investiční záměr. Ten je spolu s ostatními dokumenty dostatečným podkladem pro zpracování energetického auditu, který je společně s pasportem nezbytným podkladem snahy o získání financování z jiných zdrojů.

Pro zpracování uvedené dokumentace je nezbytné přizvat důvěryhodné odborníky coby záruku úspěšného vyřešení problému. Je vhodné se však předem o nich informovat, čeho v oboru dosáhli a případně si prohlédnout jimi provedené realizace, které jsou k dispozici. Zejména v oblasti nových LED aplikací je prohlídka již uskuitečněných řešení velmi vhodná.

DRUHÝ NOSNÝ PILÍŘ

Dobrá volba svítidel. Každé svítidlo má specifické vlastnosti a je svým způsobem unikátní. Volbu svítidla, která probíhá již v rámci světelného výpočtu, je třeba mít pod kontrolou. Co bychom měli sledovat? Svítidlo je součástí architektonického řešení prostoru. Vzhled by měl být volen v souladu s estetickým požadavkem.

Svítidlo musí svými světelně technickými parametry respektovat výsledky výpočtu. Použité materiály musí zaručovat dlouhou životnost a zachování funkčnosti svítidla. Po skončení životnosti pak naplnit požadavek recyklovatelnosti.

Z pohledu zákazníka je třeba se soustředit na výhodný poměr cena/výkon, snadnost údržby a v neposlední řadě rychlost a dostupnost servisu a náhradních dílů. Požadavek servisu nabývá na významu zejména při poruše osvětlení v oblastech s velkým požadavkem bezpečnosti. Výpadek jednoho svítidla může mít za následek i ohrožení bezpečnosti obyvatel. Z pohledu zákazníka na elektrickou bezpečnost a mechanickou odolnost musí být svítidla vybavena dokladem o provedení příslušných zkoušek. Těmito doklady se rozumí Ujištění o vystavení prohlášení o shodě nebo Prohlášení o shodě či Certifikát o provedených zkouškách.

Pro oblast svítidel LED, která prochází bouřlivým vývojem, takže dnešní řešení mohou být zítra již zastaralá, je vhodné se zajímat, jaká řešení nabízí výrobce pro průběžnou modernizaci svítidla po dobu jeho fyzické životnosti. Mám tím na mysli možnost výměny LED bloku za moderní (výkonnější) v rámci běžné údržby v terénu.

TŘETÍ NOSNÝ PILÍŘ

Stopa zanechaná na životním prostředí. V současné době, kdy stále intenzivněji vnímáme změny klimatu, by každý z nás měl přispět k udržení a v lepším případě ke zlepšení stavu životního prostředí. Dá se tedy říci, že i pro veřejnou správu, by stav životního prostředí měl být jednou z hlavních priorit.

O co se v oboru osvětlování opřít? Určitým návodem a možná i řešením je pozornost věnovaná programu GreenLight. Je to dobrovolná iniciativa v oblasti prevence znečišťování životního prostředí. Partneři se zavázali k instalaci úsporných světelných technologií, pokud to bude rentabilní a pokud bude zachována nebo zlepšena kvalita osvětlení. Výrobci, kteří jsou partnery programu, si v souladu s jeho požadavky stanovili závazná kritéria pro výrobu. Při jejich dodržení zanechávají svítidla a z nich sestavené osvětlovací soustavy minimální stopu na životním prostředí. Kritéria si výrobci obvykle nastavují ve čtyřech oblastech: Spotřeba energie a světelně technické parametry, světelné znečištění, použité materiály, certifikace a lokalizace výroby.

Pozornost v oblasti spotřeby energie je věnována zejména rozmístění svítidel, průměru hořáku zdroje, krytí optické části, účinnosti zdroje světla a předřadného zařízení, používání elektronických předřadníků, regulaci a řízení.

V oblasti světelného znečištění se pozornost soustřeďuje na omezení hodnoty vyzařovaného světelného toku do horního poloprostoru.

V oblasti použitých materiálů se důraz klade na omezené či nulové množství rtuti, recyklovatelnost, minimalizaci nutného množství materiálu na výrobek a snadnou demontovatelnost výrobku po uplynutí doby životnosti.

V oblasti výroby je důraz kladen na certifikaci kvality výroby a lokalizaci výroby co nejblíže místu spotřeby.

Text si neklade za cíl suplovat odborný výklad problematiky veřejného osvětlení. Snaží se pouze přiblížit široké veřejnosti, jak obsáhlý je soubor požadavků, k nimž je třeba při řešení veřejného osvětlení přihlížet. Domnívám se, že není vůči budoucnosti správné hovořit pouze o finančních úsporách. Nýbrž, že je třeba se této problematice věnovat v širších souvislostech.


PETR MÍKA
obchodní ředitel
Artechnic-Schréder

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí