Program svozu bude zorganizován tak, aby nedocházelo k přeplnění nádob a nevznikal kolem nich nepořádek.

Od Štědrého dne až do Silvestra budou zajištěny normální pracovní směny jako v běžných pracovních dnech. Na Nový rok bude z kritických míst vysoké zástavby (sídliště) zajištěn nadstandardní svoz odpadu. Co se týká tříděného odpadu, tak se bude provádět v termínu 17. - 31. 12. 2012 mimořádný svoz skla v kritických oblastech.

Svoz směsného odpadu:

22. - 31. 12. 2012 normální svoz dle příslušných programů
1. 1. 2013 svoz neprobíhá, náhradní svoz proběhne v následujících dnech
2. 1. - 5. 1. 2013 bude probíhat normální svoz s případným časovým posunem (max. 1 den)

Svoz tříděného odpadu:

22. - 31. 12. 2012 normální svoz dle příslušných programů
17. - 31. 12. 2012 mimořádný svoz skla (1 odvoz navíc), jinak odvoz dle příslušných svozových programů
1. 1. 2013 svoz neprobíhá, náhradní svoz proběhne v následujících dnech
2. 1. - 5. 1. 2013 bude probíhat normální svoz s případným časovým posunem (max. 1 den)

Svoz vánočních stromků

Prosíme občany, aby vánoční stromky odkládali vedle nádob na směsný komunální odpad, aby nedocházelo ke snižování kapacity objemu nádob pro ostatní odpad.

Volně odložené vánoční stromky u nádob se směsným komunálním odpadem budou odváženy při pravidelném svozu od 25. 12. 2012 do 28. 2. 2013. Vánoční stromky nepatří na stanoviště separovaného odpadu ani na stanoviště nádob směsného komunálního odpaduumístěných v domech, popřípadě vnitroblocích, kde se provádí vynáška nádob přes prostory objektu. V tomto případě odkládejte vánoční stromky před objekt, na místo přistavení nádob k výsypu.

Pražské služby, a.s., Pod Šancemi 444/1, 180 77 Praha 9, tel.: + 420 284 091 103 FREE