zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Informace k termínu podání hlášení 15.2.2013

12.02.2013
Odpady
Voda
IPPC
Informace k termínu podání hlášení 15.2.2013

Termín podání hlášení do 15. 2. 2013 se vztahuje pro vybrané ohlašovací povinnosti agendy odpadů, obalů a vod..

Termín podání hlášení do 15. 2. 2013 se vztahuje pro vybrané ohlašovací povinnosti agendy odpadů (F_ODP_PROD, F_ODP_PROD_AV, F_ODP_PROD_EL), obalů F_OBL_RV a vod (F_VOD_PV, F_VOD_OV). Hlášení je možné zaslat do systému tlačítky ("Odeslat on-line do ISPOP", "Odeslat do datové schránky") nebo jako přílohu datové zprávy z datové schránky ohlašovatele do datové schránky ISPOP (ID: 5eav8r4).

V případě zaslání přes tlačítko "Odeslat on-line do ISPOP" (bez elektronického podpisu) je nutná listinná autorizace dle § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, která musí proběhnout do 5-ti dnů od odeslání hlášení do systému (5 dnů je nutné dodržet v případě, kdy je nutné stihnout termín - viz příklad). Autorizace zaslaného hlášení se provádí zasláním autorizačního formuláře "Potvrzení údajů odeslaných elektronicky do ISPOP" na adresu CENIA uvedenou vlevo dole na potvrzení, který je zasílán na e-mail uvedený v hlášení.

Příklad: 15. 2. 2013 ohlašovatel odešle elektronicky (tlačítkem "Odeslat on-line do ISPOP" ve formuláři) "Hlášení o produkci a nakládání s odpady" do systému ISPOP. Listinné potvrzení odešle prostřednictvím služeb České pošty s datem razítka na obálce 20. 2. 2013 (nejzazší termín). Po doručení "Potvrzení" na adresu CENIA, operátor ISPOP autorizuje hlášení s datem na obálce => ohlašovatel dodržel 5-ti denní lhůtu. Datum podání se rovná datu přijetí hlášení do systému, tj. 15. 2. 2013 a ohlašovatel podal hlášení v zákonném termínu.

Bude-li "Potvrzení zasláno" např. 22. 2. 2013, 5-ti denní lhůta nebude dodržena (rozhodující je razítko na obálce, nikoliv vhození dopisu do schránky). Hlášení bude autorizováno s datem na obálce 22.2.2013 a termín podání nebude z důvodu pozdní autorizace dodržen.

Pozn.: Podané hlášení => hlášení přijaté systémem ISPOP, které bylo autorizováno.

Jestliže je hlášení do systému ISPOP zasláno s přiloženým kvalifikovaným elektronickým certifikátem či prostřednictvím služeb datových schránek je autorizováno automaticky. Listinné potvrzení již není nutné zasílat. V tomto případě platí, že datum přijetí dokumentu systémem ISPOP = datum autorizace = datum podání.


Hlavní informace o ISPOP 2013

Integrovaný systém ohlašovacích povinností - ISPOP je v resortu životního prostředí jedním z příspěvků k zavádění tzv. e-Governmentu v České republice. Shromažďuje údaje o vlivu činnosti ekonomických subjektů na životní prostředí. Zřizovatelem je Ministerstvo životního prostředí, provoz zajišťuje CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Prostřednictvím ISPOP se ohlašuje od roku 2010.

 • Registrace: Pokud ještě nejsou uživatelé v ISPOP registrováni, použijí registrační formulář, který je k dispozici na www.ispop.cz , včetně návodu na jeho vyplnění. Pro odeslání lze využít tlačítka "Odeslat online" do ISPOP. Další možností je zaslání registračního formuláře jako přílohy do datové schránky ISPOP ID: 5eav8r4. Dokument je třeba autorizovat.
 • Autorizace registračního formuláře:
  • elektronický podpis přímo ve formuláři
  • nebo zasláním datovou schránkou do datové schránky ISPOP (MŽP) ID 5eav8r4 .
  • nebo zaslání podepsané listinné verze "Potvrzení údajů odeslaných elektronicky do ISPOP" (zasláno uživateli e-mailem) poštou doporučeně na adresu CENIA, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10.
 • Na základě autorizace jsou vygenerovány přístupové údaje a odeslány na e-mail uvedený žadatelem v registračním formuláři.
 • Podání hlášení: Je možné až po obdržení přístupových údajů do ISPOP.
 • PDF formuláře pro tvorbu hlášení jsou k dispozici registrovaným uživatelům. Vyplněná hlášení se odesílají:
 • elektronicky pomocí tlačítka "Odeslat on-line do ISPOP",
 • nebo jako příloha datové zprávy do datové schránky ISPOP (MŽP) ID 5eav8r4 ,
 • Zasílání jakýchkoliv skenovaných hlášení ISPOP nepřijme.
 • Autorizace hlášení:
  • elektronický podpis přímo ve formuláři
  • nebo jako příloha datové zprávy do datové schránky ISPOP (MŽP) ID 5eav8r4 .
  • nebo zaslání podepsané listinné verze "Potvrzení údajů odeslaných elektronicky do ISPOP" (zasláno uživateli na e-mail) poštou doporučeně na adresu CENIA, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10.
 • V roce 2013 budou prostřednictvím ISPOP plnit ohlašovací povinnosti dle zákona:
 • č. 25/2008 Sb., o ISPOP a IRZ,
 • č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší - provozovatelé všech středních, velkých a zvláště velkých zdrojů znečišťování ovzduší,
 • č. 79/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech
 • č. 254/2001 Sb., o vodách - vyjma příloh 1 - 4 vyhl. č. 431/2001 Sb.,
 • č. 477/2001 Sb., o obalech - vyjma povinných osob, kteří jsou zapojeni do kolektivních systémů sběru obalů (EKO-KOM),
 • č. 185/2001 Sb., o odpadech.
 • Pro vybrané ohlašovací povinnosti budou v účtech registrovaných uživatelů nově k dispozici interaktivní PDF formuláře:
 • F_ODP_PROD Hlášení o produkci a nakládání s odpady
 • F_ODP_PROD_AV Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady
 • F_ODP_PROD_EL Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady
 • F_ODP_ZAR Zařízení na využívání a odstraňování odpadů
 • F_ODP_SKL Skládky odpadů
 • F_ODP_DO Dopravce odpadů
 • Prostřednictvím ISPOP se nehlásí (dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.):
 • příloha č. 24 vyhlášky č. 383/2001 Sb. - shromažďovací místa nebezpečných odpadů a sběrová místa a sklady odpadů (sběrné dvory)
 • příloha č. 3 vyhlášky č. 352/2008 Sb. - potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků. Toto potvrzení vydává provozovatel zařízení ke sběru autovraků přímo osobě předávající vozidlo. Potvrzení je třeba přiložit k žádosti o trvalé vyřazení vozidla na příslušný úřad.
 • příloha č. 3 vyhlášky č. 170/2010 Sb. - Roční zpráva o plnění povinností zpětného odběru a odděleného sběru baterií a akumulátorů
 • Více na www.ispop.cz.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí