zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Měření objemu vypouštěných odpadních vod

06.03.2013
Voda
Měření objemu vypouštěných odpadních vod

Znečišťovatel odpovídá za správnost a přesnost měření objemu vypouštěných odpadních vod.

V případě použití měřidel stanovených (indukční průtokoměry) podléhají tato měřidla povinnému ověřování podle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o metrologii").

V případě použití pracovních měřidel nestanovených (měrné žlaby, přelivy a kontinuitní průtokoměry) podléhají tato měřidla pravidelné kalibraci podle zákona
o metrologii. Pro účely poplatků za vypouštění odpadních vod do povrchových vod se vzhledem ke skutečnosti, že se vždy jedná o měřicí systém sestávající z více samostatných částí, kalibrací rozumí posouzení funkční způsobilosti měřidla, jehož nedílnou součástí je úřední měření průtoku vod.

Posouzení funkční způsobilosti provádí subjekt autorizovaný k výkonu úředního měření průtoku vod, jenž o tomto posouzení vydá protokol o posouzení funkční způsobilosti včetně dokladu o úředním měření. V protokolu o posouzení funkční způsobilosti je uvedeno, zda měřicí systém splňuje požadavky metrologických, technických (TNV 25 9305 Měřící systémy proteklého objemu vody v profilech s volnou hladinou) a právních předpisů (nařízení vlády č. 143/2012 Sb., vyhláška č. 123/2012 Sb.), a zda je způsobilý pro měření proteklého objemu vod pro účel stanovení poplatků za vypouštění odpadních vod do povrchových vod. Přílohou protokolu o kontrole funkční způsobilosti je "doklad o úředním měření", jenž prokazuje metrologickou návaznost měřidla a jeho výsledek je použit pro kontrolu správnosti a přesnosti měření měřicího systému.

Lhůty pro posouzení funkční způsobilosti měřicích systémů objemu vypouštěných odpadních vod jsou doporučeny takto:

roční objem proteklý měrným profilem [m3]

lhůta [rok]

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři