zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Energetika Chile - příležitost pro české podniky

04.05.2013
Energie
Energetika Chile - příležitost pro české podniky

Energetika je další oblastí, která je velmi zajímavá pro české podniky. Výpadky dodávek zemního plynu z Argentiny donutily výrobce elektrické energie hledat náhradní zdroje. Zákon o deregulaci trhu s elektřinou, tzv. "Ley Corta II", přijatý v květnu 2005, stimuluje k instalaci nových kapacit

Na celkovém instalovaném výkonu (cca 14 000 MW) se voda podílí 43%, uhlí 28%, ropné deriváty 18% a plyn 9%.
Podle statistických údajů vlády a některých expertních analýz Chile potřebuje ročně 400-500 MW nových elektrárenských kapacit, aby země pokryla rychle rostoucí potřeby populace a zejména jednotlivých průmyslových odvětví v centrální části země (zvláště hornictví). Investiční plán chilské vlády do roku 2015 počítá s výstavbou nových elektrárenských kapacit se souhrnným instalovaným výkonem přes 6.000 MW a navíc propojením systémů SING a SIC a rovněž systému SIC s SADI v sousední Argentině. Nové energetické kapacity, které se mají stavět, jsou plně či v převážné míře v režii soukromého sektoru. Celkové investice na výstavbu nových kapacit jsou plánovány ve výši 21mld. USD. V současné době byla zahájena výstavba kapacit ve výši 7,7 mld. USD a ve fázi studia dopadu na životní prostředí jsou projekty za 13,3 mld. USD.

Chile je nuceno přebudovat celý energetický sektor, který byl v minulých letech závislý téměř výhradně na zemním plynu dováženém z Argentiny. Proto se zaměřuje na výstavbu vodních a tepelných (uhelných) elektráren. Podle Národní energetické komise je v zemi potenciál pro provoz vodních elektráren s celkovou kapacitou cca 13 000 MW. Dalším krokem ke snížení závislosti na argentinském plynu je zahájení provozu terminálu na zkapalněný zemní plyn v Quinteros.

Nedostatek ekonomicky dostupných zdrojů rozpoutal v Chile znovu i debatu o využití atomové energie, zatím bez konkrétních závěrů. Vláda si nechala zpracovat některé studie, je však málo pravděpodobné, že by v dohledné době dospěla k nějakému rozhodnutí. Obavy z jádra pochopitelně umocnilo únorové zemětřesení.

Čeští zájemci o dodávky pro energetický sektor mohou využít informace o licitacích na stránce Národní komise pro energii (www.cne.cl) nebo prostřednictvím linků na webových stránkách jednotlivých výrobců elektrické energie, přenosových a distribučních společností (www.cdec-sing.cl, www.cdec-sic.cl, www.edelaysen.cl, www.edelmag.cl).

V posledním období se v Chile hovoří i o produkci elektrické energie z netradičních obnovitelných zdrojů, jako např. z větrných elektráren, sluneční energie nebo z biomasy. Nejvýhodnější se jeví výstavba větrných elektráren, pro které jsou zvláště na pobřeží vhodné podmínky. Zde se také nabízejí možnosti pro české firmy, které mají s výstavbou těchto elektráren zkušenosti, a to ať již jako finální dodavatelé nebo jako provozovatelé. Produkce energie z biomasy naráží na omezené produkční plochy, které jsou osázeny ekonomicky výnosnějšími plodinami.

U Ministerstva energetiky Chile funguje Středisko pro obnovitelné energie (CER - Centro de Energías Renovables) jako poradní orgán ministerstva i soukromého sektoru zainteresovaného na investicích na tomto poli. Energie z obnovitelných zdrojů nicméně není žádným způsobem subvencována.

Za obnovitelné zdroje energie považuje chilská vláda následující:

  • Malé vodní elektrárny do 40 MW
  • Biomasa a bioplyn
  • Geotermická energie
  • Sluneční energie
  • Větrná energie
  • Energie z mořského přílivu

V současné době pouze 3,4 % elektrické energie pochází z obnovitelných zdrojů, což představuje 520 MW instalovaného výkonu.

ZDROJ: www.businessinfo.cz, kráceno

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí