zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

JAK SE UČÍ SLABOZRAKÉ DĚTI NA LIPCE? TO PROZRADILA VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ

04.05.2013
Ekologické vzdělání a výchova
JAK SE UČÍ SLABOZRAKÉ DĚTI NA LIPCE? TO PROZRADILA VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ

Jak probíhaly výukové programy Lipky, při nichž se slabozraké a nevidomé děti učí o přírodě?
O tom se mohli návštěvníci přesvědčit na výstavě fotografií zachycujících aktivity z těchto
programů. Výstava byla instalována v prostorách SŠ, ZŠ a MŠ pro zrakově postižené,
Kamenomlýnská a ZŠ a MŠ Křídlovická .

Výstava proběhla na školách v průběhu března a dubna. Na čtyřech panelech bylo k vidění celkem
58 snímků zachycujících žáky i pedagogy, kteří se účastnili projektu Zahrada všemi smysly, jenž
umožnil tvorbu a vznik programů. "Cílem projektu, který výstava zakončila, bylo nejen žáky
seznámit s přírodní zahradou a dát šanci ke spolupráci zdravých dětí se slabozrakými, ale také
naučit pedagogy v řemeslných kurzech praktickým činnostem, jež uplatní ve výuce. Mnohé zážitky
a momenty jsou zvěčněny a jako fotografie vyvěšeny v halách zapojených škol," říká Alena
Uhříčková, manažerka projektu z Lipky.

"Žáci se při výukových programech dozvěděli mnoho nového, pobavili se a nalezli nové kamarády,
ať už v podobě lidské či zvířecí," vyzdvihuje přednosti projektu Petra Červinková, učitelka ze ZŠ
Kamenomlýnská, a dodává: "Také pedagogové si zkusili mnoho zajímavých řemeslných činností,
které brzy ve výuce realizovali se svými žáky. Někdy se stávalo, že žáci jiných tříd byli tak nadšeni
výrobky svých kamarádů, že přemluvili paní učitelku, aby s nimi tyto činnosti vyzkoušela také.
Vrcholem ledovce, pak byly velikonoční dílny, kde si všechny slabozraké děti z 1. stupně ZŠ a ZŠ
Praktické zkusily práci s orobincem."

Velká část fotografií je věnována roku v přírodní zahradě Lipky. Žáci se zde zúčastnili čtyř
výukových programů, členěných dle ročních dob. Na jaře se dozvěděli o půdě a živočiších v ní
žijících, naučili se kompostovat a na závěr si zasadili tulipánek, který si odnesli do školy. V létě se
děti seznámily s různými bylinami, jejich využitím a významem vody v přírodní zahradě. Na podzim
se dozvěděli informace o živočiších přebývajících v přírodní zahradě, sklidili ovoce a vyrobili
lahodný mošt. Největší odměnou však byl vlastnoručně vyrobený a upečený závin. V zimě hledali
žáci stopy zvěře a naslouchali zvukům dřeva a kamenů pomocí dendrofonu a dalších zvukových
instalací v zahradě Lipky. "Práce se zvukovými prvky děti nadchla natolik, že bylo velmi obtížné
přemluvit je k jiné činnosti. Když však směly vzít do ruky nožíky a podobné zvukové zařízení si
vyřezat, vrhli se do toho s vervou," popisuje Červinková.

Kontakty: Alena Uhříčková, manažerka projektu Zahrada všemi smysly,
alena.uhrickova@lipka.cz, tel. 543 211 264

Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání je jedna z největších
a nejstarších organizací v České republice, které se věnují environmentální
výchově, vzdělávání a osvětě. Lipka má ve svých vzdělávacích aktivitách široký
záběr: školám a školkám nabízí jedno či vícedenní ekologické výukové programy,
při nichž ročně navštíví Lipku více než dvacet tisíc žáků a studentů, na několika
vysokých školách zajišťuje výuku předmětů zaměřených na environmentalistiku
a také rozvíjí systematické vzdělávání pedagogických pracovníků na poli
environmentální výchovy. Odpoledne se pět pracovišť Lipky plní dětmi
při přírodovědných a tvořivých kroužcích a dospělými při řemeslných kurzech.
Pro rodiny s dětmi chystají pracovníci Lipky množství akcí pro veřejnost ročně.
www.lipka.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí