zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Kvalita ovzduší a překročení národních emisních stropů

14.05.2013
Ovzduší
Kvalita ovzduší a překročení národních emisních stropů

Znečišťování ovzduší v EU nadále překračuje legislativně stanovené limity. Na základě předběžných dat reportingu dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/81/ES o národních emisních stropech pro některé látky znečišťující ovzduší (NECD) překročilo emisní stropy v roce 2011 celkem 8 členských zemí EU, v roce 2010 to bylo 12 zemí.

Emisní stropy jsou stanoveny pro oxid siřičitý (SO2), oxidy dusíku (NOx), nemetanové těkavé organické sloučeniny (NMVOC) a amoniak (NH3). Tyto znečišťující látky způsobují respirační problémy a podílejí se na zvýšené acidifikaci půdy a ekosystémů. Nejvíce zemí v roce 2011 překročilo emisní stropy pro oxidy dusíku, které ze zhruba 40 % pochází ze silniční dopravy. Jedná se například o Lucembursko, Rakousko, Francii, Belgii, Španělsko, nebo Německo, které překročilo emisní stropy i pro NMVOC a NH3. Jak uvádí přehledná tabulka, ČR nepřekročila emisní stropy u žádné ze sledovaných znečišťujících látek.

Největší zdravotní rizika plynou ze znečištění ovzduší suspendovanými částicemi, ozonem a oxidy dusíku. Nejnovější data o kvalitě ovzduší jsou k dispozici prostřednictvím nedávno spuštěné prezentace výstupů databáze Airbase, která nabízí interaktivní mapy s výsledky imisního monitoringu v členských zemích EU. Jedná se o veřejně dostupný informační systém o kvalitě ovzduší v Evropě.

Originální znění aktuality v angličtině je dostupné zde.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí