zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Činnost ČIŽP v oblasti integrovaných agend za rok 2012

10.06.2013
Firemní ekologie
IPPC
Činnost ČIŽP v oblasti integrovaných agend za rok 2012

Zásadní činností v oblasti integrovaných agend je činnost dozorová (kontrolní), dalšími jsou činnosti převážně preventivního rázu, jako např. vydávání vyjádření a stanovisek (v rámci procesu EIA, IPPC atd.)

Základem kontrolní činnosti v oblasti integrovaných agend jsou kompetenční ustanovení delegovaná na ČIŽP zejména zákony:

 • č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (dále též "zákon o integrované prevenci"). Podstatou tohoto zákona je dosáhnout maximální možné prevence průmyslového znečišťování všech složek životního prostředí a ochrany životního prostředí jako celku,
 • č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí, o integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů (dále též "zákon o IRZ") ve vazbě na Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek (E-PRTR - European Pollutant Release and Transfer Register).

Nedozorová činnost ČIŽP v oblasti integrovaných agend zahrnuje tvorbu vyjádřeni a stanovisek:

 • v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí, tj. EIA/SEA,
 • k žádostem o vydání integrovaných povolení nebo ke změnám integrovaných povolení,
 • k dotacím z Operačních programů ŽP vyhlašovaných SFŽP,
 • k systému environmentálního managementu a auditu - v rámci registrace EMAS,
 • v rámci programu Bezpečný podnik,
 • k ekologickým auditům
 • v rámci žádostí o informace dle zákona č.123/1998 Sb., apod.

V roce 2012 ČIŽP aktivně spolupracovala při přípravě nové legislativy v technických pracovních skupinách při MŽP a to zejména při:

 • návrhu novely zákona o integrované prevenci, z důvodu povinnosti implementace Směrnice o průmyslových emisích č. 2010/75/EU do českého právního řádu. Zde je nově navržen samostatný § 20b, který mimo jiné specifikuje kontrolu dodržování podmínek integrovaného povolení jako komplexní prověření environmentálního chování zařízení z pohledů všech složek životního prostředí, s návazností na předcházející kontroly integrovaného povolení a složkové kontroly, shrnutí dosavadních zjištění, zhodnocení nejlepších dostupných technik - BAT, bilancí atd.
 • návrhu novely vyhlášky č. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení a způsob jejího vyplnění. Ke stávající příloze vyhlášky "Vzor žádosti, rozsah a způsob jejího vyplnění" by měla tato novela obsahovat ještě další 4 nové přílohy: "Zpráva o plnění podmínek integrovaného povolení, Základní zpráva, Odborné posouzení k udělení výjimky z BAT a Porovnání emisí s úrovněmi emisí spojenými s BAT",
 • návrhu změny nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí a to vzhledem k tzv. Ekoauditu, tj. k vládou schváleném "Opatření k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v ČR eliminací nadbytečných požadavků environmentální legislativy".

Ke stažení:

Zpráva o činnosti ČIŽP v oblasti integrovaných agend za rok 2012

Tabulkový přehled činnosti ČIŽP v oblasti integrovaných agend za rok 2012

Grafická příloha pro činnost ČIŽP v oblasti integrovaných agend za rok 2012

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí