zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

DALŠÍ POVODNĚ BUDOU NA BETON. CO KONEČNĚ ZAPOJIT PŘÍRODU?

12.06.2013
Povodně
DALŠÍ POVODNĚ BUDOU NA BETON. CO KONEČNĚ ZAPOJIT PŘÍRODU?

Debata nad dalšími protipovodňovými opatřeními musí do budoucna obsahovat systémová řešení. Velké povodňové vlny, které zasáhly Moravu v roce 1997 nebo Čechy v letech 2002, 2006 a 2013 mají příčinu nejen ve zhoršené schopnosti krajiny zadržet vodu, ale také ve změnách podnebí, jež budou pokračovat. Uvědomujeme si složitost problému, navrhujeme ucelenou soustavu opatření a prosazujeme investice do obnovy krajiny a jejích přirozených schopností vodu zadržet. Strana zelených proto představuje pět principů protipovodňových opatření, které zmírní průběh malých a středních povodní a zmírní riziko škod z těch velkých:

1. Dejme prostor řekám
Je nutné snížit míru protipovodňové ochrany nezastavěných území a propojit toky a nivy. To znamená umožnit meandrování napřímených toků a častější rozlivy povodní do polí a lesů. Pokud tomu někdy brání nedostupné pozemky, hledejme cestu, jak je získat.

2. Zajistěme státní pozemky na protipovodňovou ochranu
Je potřeba okamžitě zastavit prodej státní půdy v katastrech, kde ji stát má méně než 5 %, a tuto rezervu ponechat na realizaci takovýchto opatření. Prověřit potřeby a teprve poté rozhodnout o případném dalším prodeji.

3. Vymezujme protipovodňovou ochranu důsledně i v územních plánech
Urychlit stanovení nezastavitelných záplavových území a nepřipustit jejich obcházení. Začít využívat institutu území určených k rozlivům povodní. Tyto nástroje chceme zakotvit jako povinnou součást v územních plánech a jako veřejně prospěšnou stavbu či opatření.

4. Delegujme větší zodpovědnost i pravomoci na chráněné subjekty
Je nezbytné změnit systém financování protipovodňových opatření, a to skrze finanční spoluúčast samospráv a chráněných subjektů. Současně by měli získat větší práva na rozhodování.

5. Využijme efektivně zemědělské a lesnické dotace
Povodně začínají v celé ploše povodí. Naše krajina trpí řadou neduhů. Od příliš zhutněných půd po nevhodnou druhovou skladbu dřevin v lesích. Je potřeba posílit úlohu zemědělských a lesnických dotací na ozdravení krajiny.

"Je třeba ocenit profesionalitu záchranných složek i všechny, kteří nabídli pomocnou ruku při řešení následků letošních povodní. Pokud ale nechceme každých 5-10 let vystavovat účtenky v řádu desítek až stovek miliard za škody způsobené vodou, je třeba změnit přístup a naučit se s povodněmi žít. Musíme víc zapojit majitele chráněných objektů, a to včetně jejich podílu na rozhodování a financování ochrany. Nesmíme připouštět další výstavbu v zaplavovaných územích. Nevyhneme se razantnějšímu řešení dostupnosti pozemků potřebných k protipovodňové ochraně," říká Ondřej Liška, předseda SZ.

"Technická opatření na ochranu zástavby jsou potřeba, víc ale musíme změnit přístup k nezastavěným územím a využít je k zachycení povodní. Tyto investice nejenže sníží riziko škod z ničivých povodní vodou, ale lidem se vrátí i na dostupnějších pojistkách," říká Eva Tylová, místostarostka Prahy 12 a členka předsednictva SZ.

"V České republice existuje řada dobrých nástrojů protipovodňové ochrany. Potíž je v jejich nedostatečném využití, třeba institutu území určených k rozlivům povodní obsaženého ve vodním zákoně. Vždycky bude třeba, aby vedle sebe fungovala technická a přírodě blízká opatření. Technická opatření docela umíme, u těch druhých je to horší. Nevyužíváme dost dobře potenciálu krajiny, hlavně nezastavěných údolních niv. Významnější změny v korytech toků a krajině děláme dlouhé desítky let. Narážíme hlavně na vlastnické vztahy k pozemkům i hamižnost některých developerů. Nezbude nám, než hledat cestu k omezení nesmyslné zástavby i zajištění práv k pozemkům pro protipovodňovou ochranu. Vlastníci by za taková opatření měli dostat jednorázovou kompenzaci," dodává Tomáš Havlíček, vodohospodář a vedoucí odborné sekce Strany zelených.

Kontakty:

Ondřej Liška: +420 777 140 077

Eva Tylová: +420 776 088 244

Tomáš Havlíček: +420 603 893 212

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí