zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Povodeň versus památný strom

24.07.2013
Příroda
Povodně
Povodeň versus památný strom

Ochrana před povodněmi a výjimka ze zákazů u památných stromů a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 25.5.2009, č.j. 8 As 5/2008-93

Ochrana před povodněmi je "jiným veřejným zájmem" ve smyslu § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Aby bylo možné dovodit, že tento zájem výrazně převažuje nad zájmem ochrany přírody, a že je tedy dán důvod k udělení výjimky dle § 56 odst. 1 a odst. 3 téhož zákona, musí být doloženo, že uvažovaný zásah je nejen potřebný, ale také, že neexistuje jiné uspokojivé řešení.

Z odůvodnění

Podle § 56 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny výjimky ze zákazů u památných stromů a zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů a nerostů podle § 46 odst. 2, § 49, § 50 a § 51 odst. 2 může v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad zájmem ochrany přírody, povolit orgán ochrany přírody.

Ustanovení § 56 odst. 3 téhož zákona, pokud se týká zvláště chráněných rostlin a živočichů, možnost udělení výjimky dále omezuje tak, že stanoví, ve kterých případech [uvedených pod písm. a) - i)] je možno výjimku ze zákazu udělit s tím, že tak lze učinit jen tehdy, neexistuje-li jiné uspokojivé řešení a pokud populace daného druhu bude udržena v příznivém stavu z hlediska ochrany. Společným prvkem pro takto vypočtené případy je existence veřejného zájmu. I Nejvyšší správní soud má za to, že ochrana před povodněmi takovýmto veřejným zájmem je.

V dané věci nebylo sporné, že zájem na ochraně přírody - biotopu a přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů - byl dán a že navrhovaná těžba štěrků by mohla do tohoto zájmu zasáhnout. Na "druhou misku vah" při posuzování, který ze zájmů převažuje, byl kladen "jiný veřejný zájem" - ochrana před povodněmi. Aby bylo možné dospět k závěru, že tento jiný veřejný zájem je nejen dán, ale navíc výrazně převažuje, muselo by být doloženo, že pro ochranu před povodněmi je těžba štěrků vůbec potřebná (a v kladném případě, že neexistuje "jiné uspokojivé řešení").

Mgr. Veronika Vytejčková

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí