zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výkon státní správy podle vodního zákona na území vojenských újezdů

09.12.2013
Voda
Výkon státní správy podle vodního zákona na území vojenských újezdů

Státní správu podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách vykonávají na území vojenských újezdů újezdní úřady.

Státní správu podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vykonávají na území vojenských újezdů v rozsahu působnosti obecních úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů újezdní úřady jako vodoprávní úřady [§ 104 odst. 2 písm. b) vodního zákona], nejde-li o působnost ve věcech poplatků (Hlava X vodního zákona) a ve věcech správních deliktů (Hlava XII vodního zákona).

Působnost vodoprávních úřadů podle vodního zákona na úrovni obecních úřadů, pověřených obecních úřadů a krajských úřadů vykonávají na území vojenského újezdu, až na působnost ve věcech poplatků a správních deliktů, bezezbytku újezdní úřady (§ 105 odst. 2 vodního zákona). Újezdní úřady tak na území vojenských újezdů např. zakazují obecné nakládání s povrchovými vodami (§ 6 odst. 4 vodního zákona), povolují nakládání s vodami (§ 8 odst. 1 vodního zákona), vydávají stavební povolení k vodním dílům (§ 15 odst. 1 vodního zákona), rozhodují v pochybnostech (např. § 8 odst. 4 vodního zákona, § 38 odst. 13 vodního zákona, § 55 odst. 4 vodního zákona), stanovují ochranná pásma vodních zdrojů (§ 30 vodního zákona), schvalují manipulační řády vodních děl (§ 115 odst. 17 vodního zákona), vykonávají vodoprávní dozor (§ 110 vodního zákona) apod.

Působnost ústředního vodoprávního úřadu v těchto věcech (a pro tato území) vykonává Ministerstvo obrany (§ 108 odst. 6 vodního zákona).

Jelikož újezdní úřady nemají působnost ve věcech správních deliktů podle vodního zákona (Hlava XII), zůstává působnost projednat v prvním stupni správní delikty podle vodního zákona i pro území vojenských újezdů místně příslušným orgánům uvedeným v ustanovení § 1251 odst. 7 vodního zákona, tj. obecním úřadům obce s rozšířenou působností, České inspekci životního prostředí, popř. Státní plavební správě.

Autor: Mgr. Veronika Vytejčková

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí