zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Tři milióny tun odpadu ročně zhruba vyprodukuje Středočeský kraj

27.12.2013
Odpady
Tři milióny tun odpadu ročně zhruba vyprodukuje Středočeský kraj

Ve Středočeském kraji se roční produkce odpadů pohybuje kolem 3 mil. tun, množství komunálního odpadu představuje množství cca 500 000 tun ročně, z toho směsného komunálního odpadu je kolem 380 tis. tun ročně. Největší vznikající objemy odpadů jsou spojeny s výrobou energie, stavebnictvím a zemědělstvím. Velké množství odpadu vzniká v zemědělství, tyto odpady však jsou v zemědělství ve velkém množství opět vzápětí využívány.

Hlavním způsobem odstraňování odpadů, které již není možné dále využít, je jejich skládkování. Ročně se na 21 skládkách spadajících do působnosti zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, uloží řádově 1 mil. tun odpadů. Ve Středočeském kraji jsou dále provozovány 3 spalovny, které mají význam především při odstraňování nebezpečných a nemocničních odpadů. Ročně je v těchto zařízeních odstraněno cca 8 600 t odpadů.

Mezi hlavní problémy spojené s nakládáním s odpady ve Středočeském kraji patří nízký podíl materiálového využívání komunálních odpadů, přetrvávající velké množství černých skládek a nakládání s autovraky. Dalším problémem je nakládání se stavebním odpadem, při kterém zůstávají značné rezervy, zejména pokud jde o nakládání se stavebním odpadem hned při jeho vzniku a s tím spojené opětovné využití stavebních odpadů ve stavebnictví.

K řešení těchto i dalších problémů přispívá zpracovaný Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje. Zpracování tohoto dokumentu zajistil v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a v návaznosti na schválený Plán odpadového hospodářství České republiky Středočeský kraj v samostatné působnosti. Hlavním účelem Plánu odpadového hospodářství je napomoci vytvoření funkčního systému nakládání s odpady ve Středočeském kraji, zaměřeného na předcházení jejich vzniku, omezování množství a nebezpečnosti vznikajících odpadů a na maximální využívání vznikajících odpadů.

Schválený Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje včetně aktualizace jeho závazné části naleznete na této webové stránce v oddílu Materiály Středočeského kraje.


K problematice odpadového hospodářství Středočeského kraje je zřízena internetová stránka http://odpady.kr-stredocesky.cz/.

ZDROJ: http://www.kr-stredocesky.cz/

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí