zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co dnes projedná vláda

09.04.2014
Co dnes projedná vláda

Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČR, která se koná ve středu 9. dubna 2014 v 10:00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží Edvarda Beneše 4...

K projednání s rozpravou:

222/14 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

1260/13 Návrh nařízení vlády o vyhlášení CHKO Kokořínsko-Máchův kraj a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

256/14 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

303/14 Zpráva o variantách způsobu a termínu ukončení těžby na nekonkurenceschopném hlubinném černouhelném Dole Paskov těžební společnosti OKD, a.s., a případné státní podpoře na pokrytí některých nákladů souvisejících s uzavřením dolu

307/14 Zabezpečení finančních prostředků na přípravu a dílčí realizaci opatření ke snížení povodňových rizik v povodí horního toku řeky Opavy s využitím přírodě blízkých opatření

296/14 Informace o realizaci protipovodňových opatření v České republice za rok 2013 v gesci Ministerstva zemědělství

308/14 Informace o průběhu a výsledcích 19. zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a 9. zasedání smluvních stran Kjótského protokolu (11. - 22. listopadu 2013, Varšava, Polsko) a návrh příspěvku ČR na aktivity podporující Zelený klimatický fond, včetně aktivit zaměřených na zajištění technické, projektové a kapacitní připravenosti žadatelů o finanční pomoc ze Zeleného klimatického fondu

312/14 Vyhodnocení dopadů technologií průzkumu a těžby nekonvenčních zdrojů zemního plynu na životní prostředí s využitím zahraničních zkušeností

311/14 Informace o činnosti pracovní skupiny pro zajištění dalšího postupu, operativní rozhodování a koordinaci průzkumných, monitorovacích a sanačních prací v souvislosti s havarijní situací způsobenou sesuvem na dálnici D8 u Dobkoviček a o přijatých opatřeních a rozhodnutích v prosinci 2013 až březnu 2014

313/14 Seznam významných veřejných zakázek podle § 16a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zadávaných v roce 2014 v resortu Ministerstva životního prostředí

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
22
1. 2021
22.1.2021 - Seminář, školení
Pardubice
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí