zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Resort životního prostředí spoléhá i na komunikaci s obcemi

14.04.2014
Urbánní ekologie
Resort životního prostředí spoléhá i na komunikaci s obcemi

Vážení čtenáři, rád využívám tohoto prostoru v časopisu Moderní obec, abych krátce představil své priority pro letošní rok. Ve vládním prohlášení jsem za resort v prvé řadě slíbil, že zajistíme podmínky pro maximální využití finančních prostředků z OP Životní prostředí v programovém období 2007-2013 na smysluplné projekty přispívající ke zlepšení životního prostředí. Pozorný čtenář jistě ví, že tento program je již pár měsíců po >>expiraci<< a, jak známo, hrozí mu jen letos ztráta 13 mld. Kč. Ty se snažíme zachránit třemi výzvami na podporu:

1) Omezování rizika povodní a omezování emisí, zkvalitnění nakládaní s odpady, odstraňování starých ekologických zátěží, implementace a péče o území soustavy Natura 2000, podporu biodiverzity, obnovu krajinných struktur, optimalizaci vodního režimu krajiny, podporu regenerace urbanizované krajiny, prevenci sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod.

2) Zlepšení kvality ovzduší.

3) Výstavby nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení pro zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny, realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry.

S novým vedením SFŽP jsme proto nastavili krizový plán, vyhlásili tři nové výzvy (alokace 7,7 mld. Kč) a chystáme další dvě (4,5 mld. Kč). Tyto aktivity mají za cíl snížit energetickou spotřebu, zlepšit kvalitu ovzduší a snížit znečištění vod. Nad jejich rámec jsme připojili výzvu s alokací 1 mld. Kč na alternativní dopravu (ekologické autobusy na stlačený zemní plyn).

Snažíme se i odstraňovat nadbytečnou administrativní zátěž při čerpání peněz z OPŽP v novém programovém období 2014-2020 (do konce června na jednání vlády předložíme jeho programový dokument), snížili jsme počet jeho prioritních os (z 8 na 6), abychom minimalizovali rizika ztrát čerpání. V rámci OPŽP se chceme zaměřit na skutečné potřeby v oblasti životního prostředí. Na 1. 4. jsme už připravili pokračování úspěšného programu Nová zelená úsporám.

Vedle fondů EU se snažíme ve spolupráci s kraji využívat i národní zdroje, např. prostřednictvím tzv. kotlíkových dotací. Pro letošní rok jednáme o vyhlášení nových, resp. opakovaných výzev s Moravskoslezským, Ústeckým, Plzeňským a Královéhradeckým krajem. Rád bych vás ujistil o tom, že spolupráci české vlády s >>vládami<< krajů a obcí vidím jako jedinou možnou cestu k tomu, aby náš stát fungoval tak, jak má. S řadou z vás jsem se již setkal na svých prvních cestách po regionech a s dalšími se určitě uvidím během roku. Vašemu zájmu jistě neujdou novinky z MŽP, které pro tento rok chystáme, jako je novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí EIA, nový zákon o odpadech, Plán odpadového hospodářství ČR na 2015-2024, Program předcházení vzniku odpadů a další. O všem jsem připraven s vámi hovořit.

Věřím, že nás všechny i naše životní prostředí čeká lepší rok 2014.


Mgr. RICHARD BRABEC
ministr životního prostředí

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí