zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Bioelektrárna ve Frýdku-Místku: Jaké poučení (nejen ona) dává?

15.04.2014
Energie
Bioelektrárna ve Frýdku-Místku: Jaké poučení (nejen ona) dává?

Už druhým rokem v areálu Teplárny Frýdek-Místek úspěšně funguje bioelektrárna spalující dřevní štěpku. Patří společnosti Dalkia Česká republika a je hlavním zdrojem tepelné energie pro obyvatele a firmy ve městě.

Bioelektrárna byla postavena s využitím 30% dotace z programu Eko-Energie OP Podnikání a inovace 2007-2013 (OPPI), spravovaného CzechInvestem. K její výstavbě stačilo v roce 2012 pouhých deset měsíců a již koncem téhož roku byl zahájen její zkušební provoz. Investorem byla společnost EnergoFuture, generálním dodavatelem společnost EKOL. Dlouhodobým provozovatelem bioelektrárny je společnost Dalkia Česká republika.

V ÚVAHU PŘICHÁZEL I ZEMNÍ PLYN

Společná výroba elektrické energie a tepla, tzv. kogenerace, se v bioelektrárně uskutečňuje energeticky efektivním způsobem s maximálním využitím biomasy. Náhrada fosilních paliv (v tomto případě černého uhlí) biomasou, konkrétně dřevní štěpkou, je tak jedním z hlavních přínosů projektu. Zvolená technologie totiž vede k následnému výraznému snížení emisí v regionu, který je mimořádně citlivý na kvalitu životního prostředí.

Další alternativou, která přicházela v úvahu, byl zemní plyn. Jeho cena je však výrazně vyšší a více náchylná k výkyvům, než je tomu v případě biomasy. Využití nové bioelektrárny tak Dalkii umožňuje lepší diverzifikaci palivové základny a tím i udržení dlouhodobě přijatelné ceny tepla pro její odběratele v rámci Frýdku-Místku.

PODPORA PODOBNÝCH PROJEKTŮ ZE STRANY STÁTU NESMÍ KLESAT

Využití biomasy je velmi efektivním řešením dodávek tepelné energie městům a obcím. Nejenže náhrada fosilních paliv biomasou představuje přínos pro životní prostředí v daném místě. Ale taková jednotka využívá vždy lokální zdroje biomasy z blízkého okolí, čímž napomáhá i k udržení zaměstnanosti.

Vždy je důležité, aby biomasa byla využívána co nejefektivněji. Tedy buď pro dodávky tepla, nebo pro společnou výrobu tepla a elektrické energie (kogenerace), ať již samostatně či při společném spalování s fosilními palivy. Vzhledem k vysokým investicím do technologie je nutné, aby tento způsob výroby tepla měl i nadále zachovánu podporu státu prostřednictvím investičních nebo provozních subvencí. Tyto subvence by se však neměly omezovat, jako se tomu děje v současné době.

Ke snižování emisní zátěže ve stávajících kotelnách nebo k výstavbě nových, využívajících obnovitelné zdroje energie, města a obce - samy či ve spolupráci se soukromými partnery - mají možnost využít dotačních titulů.

OZE V ENERGETICKÉM MIXU OBCÍ

Aby partneři ze soukromého a veřejného sektoru společně investovali disponibilní finanční prostředky, není v Česku ještě běžné. Nyní se hodně diskutuje i o smyslu a přiměřenosti podpory výroby energie z obnovitelných zdrojů (OZE), přičemž jejich podpora se řídí legislativně nastavenými stropy. Ačkoliv není jisté, budou-li moci nově postavené zdroje získat příspěvek pro výrobu elektrické energie a tepla ve formě provozní podpory, bude mít efektivní a účinná výroba tepla z OZE v energetickém mixu obce vždy své místo a smysl. V kombinaci s vhodným dotačním titulem lze obnovitelné zdroje využít pro zásobování teplem, a docílit tak ekologického a pro zákazníky cenově efektivního modelu.


AUTOR: JAKUB TOBOLA
projektový manažer, Dalkia Česká republika


Základní fakta

Bioelektrárna ročně vyrobí přes 300 tisíc GJ tepla, čímž pokrývá zhruba třetinu celkové roční spotřeby odběratelů ve městě Frýdek-Místek, a 36 tisíc MWh elektrické energie.

Bioelektrárna má tepelný výkon 18 MW, elektrický výkon na úrovni 5,88 MW a ročně spotřebuje až 90 tisíc tun dřevní štěpky. Díky využití biomasy tak ročně ušetří 18 tisíc tun uhlí a vypustí o 37 tisíc tun méně emisí CO2.

ZDROJ: DALKIA ČESKÁ REPUBLIKA

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí