Zapojili jsme se do společného projektu Jarní úklid kolem řek, který zaštiťovalo Povodí Moravy. Dostali jsme od nich přidělen úsek, který se nacházel nad Vlachovicemi, od splavu podél potoka, směrem k Újezdu. Nacházelo se zde několik černých skládek. Na té nejhorší se kromě běžného "hnusného" odpadu, ve formě, gumy, plastů, střepů apd. se zde nacházely i použité injekční stříkačky, spoustu poloplných kosmetických a čisticích prostředků a dokonce nádoby od motorových olejů i se zbytky oleje! Tento odpad zde byl podle zřejmých stop, pravidelně hromaděn již dlouhou dobu obyvatelem (či obyvateli) z místní části Strže a pravidelně zasypáván a schováván organickým odpadem, naposledy ve formě shnilých "zemňáků" a řepy. V našich silách nebylo možné odstranit všechen nebezpečný odpad, pochyběly nám i určené pytle, jednalo by se o práci více než celodenní a velmi namáhavou. Posbírali jsme jen povrchový odpad a ten co šel vytáhnout.

Je smutné, že si ještě lidé u nás nedokáží uvědomit, že tímto jednáním, nejenom že ničí přírodu a vytváří skryté nebezpečí úrazú, ale hlavně že postupně po malých, neviditelných krůčcích, takřka nevratně otravuje životní prostředí (vodu, půdu, vzduch) okolo sebe a tím škodí nejen sobě, ale i nám všem a lidem v budoucnu.

Jsme často smutní z toho, že naše děti, nebo sami jsme nemocní, bojujeme s rakovinou, alergiemi a vším možným, ale neuvědomujeme si, že si často sami můžeme za vlastní nemoci, či nemoci našich dětí a to třeba spoluúčastí na vyhazování odpadů do přírody, pálením odpadů, postřiky zahrad, či třeba jen přehlížením těchto černých skládek a strachem upozornit na to, či řešit to s dotyčným "prasatem".

Snad si všichni uvědomíme, že bez zdravého okolí a životního prostředí, nebudeme nikdy zdraví a šťastní. Napravme se, už teď je pozdě...!

ZDROJ: www.dokopy.cz