zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

3stupňový systém čištění odpadních vod nyní ještě modernější

14.05.2014
Čištění odpadních vod
3stupňový systém čištění odpadních vod nyní ještě modernější

Hledáte moderní řešení nakládání s odpadními vodami? Chcete získat až 600l/den kvalitní zálivkové vody v době sucha? Nechcete provádět zbytečnou údržbu klasické čistírny odpadních vod?


Pak pro Vás je zde nový 3stupňový systém čištění STMH, který Vám pomůže odpovědět na 3 časté dotazy jakou čistírnu odpadních vod zvolit pro svůj objekt:

čov- umístění a využití čistírny odpadních vod - nejčastěji volíme čistírnu pro pravidelnou zátěž, tedy např. stále obývaný objekt 4 osobami. Avšak v případě, že dojde k navýšení či snížení této kapacity, např. návštěvou či dovolenou, může dojít k narušení stability systému. Rovněž je toto častý jev u rekreačních či horských objektů. Pro zajištění stále stability i při nepravidelných zátěžích se doporučuje vždy volit řešení s využitím předřazené jímky, která tyto výpadky či nárazy v nátoků na čistírnu odpadních vod vyrovná a tím zajistí stálou stabilitu a tedy maximální účinnost čistírny odpadních vod.

čov- způsob nakládání s vyčištěnou vodou - vyčištěnou vodu z čistírny odpadních vod můžeme vypouštět do jednotné kanalizace, do vodoteče a s výhodou zachování hladiny spodních vod nechat vsakovat do půdních vrstev. U všech tří variant je podmínkou vysoká účinnosti čištění. Pokud čistírna špatně schraňuje přebytečný kal nebo tento kal není pravidelně odvážen, dojde k odtoku tohoto kalu společně s vyčištěnou vodou a nastává znečištění kanalizace či vodoteče. U vsaku pak k zanesení vsakovací náplně. V čistírně aktivovaný kal následně chybí. Pro předcházení škod se doporučuje kombinaci čištění aerobními mikroorganismy ve vnosu a mikroorganismy přisedlými na pevném nosiči biomasy. Díky této kombinaci se aktivovaný kal spolehlivěji odděluje od vyčištěné vody.

- údržba čistírny - při produkci odpadní vody vzniká velké množství biologicky nerozložitelných látek (písek, plasty apod.), které čistírny nedokážou rozložit. V případě využití přeřazené jímky dojde k jejich zachycení a tím nedojde k zanesení čistícího systému čistírny. Rovněž tato nádrž slouží k zásobníku přebytečného aktivovaného kalu, který vzniká jako druhotný produkt při čištění odpadní vody. Provozovatel čistírny odpadních vod objedná vývoz této nádrže dle zatížení čistírny a velikosti kalojemu 1x za 1-10let.

Moderní 3stupňový systém čištění odpadních vod zajistí vysokou stabilitu a účinnost čištění a pro provozovatele bezúdržbový provoz.

čov

Více informací zde.


Hellstein spol. s r.o.

Vlčovice 11

CZ - 74221

Kopřivnice

Tel.: +420 606 709 804

Fax.: +420 556 840 540

dec@hellstein.cz

www.hellstein.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí