zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

USA: Odpadové hospodářství v Las Vegas

30.05.2014
Odpady
Ekologické vzdělání a výchova
USA: Odpadové hospodářství v Las Vegas

Stát Nevada leží na západě USA a ve španělském překladu znamená slovo nevada "zasněžená". V jeho hlavním městě Carson City žije pouze 55 tisíc obyvatel a mnohem známější je tak největší město Nevady Las Vegas s přibližně 600 tisíci obyvateli. Las Vegas, ve španělském překladu "louky", leží v oblasti Mohavské pouště. Název město získalo v dávné minulosti díky zdrojům podzemní vody napájející louky v okolní poušti. Oblast se vyznačuje mimořádně krásným a rozmanitým prostředím. V dosahu Las Vegas se nachází řada národních a státních parků. Las Vegas leží v okrese Clark County a spadá do Metropolitní oblasti Las Vegas spolu s městy North Las Vegas, Henderson, Boulder City, Paradise, Spring Valley, Sunrise Manor a Whitney. Celá tato oblast zahrnuje dva miliony obyvatel a velký potenciál rozvoje. Na zpracování odpadů se podílejí i kasina!

Z hlediska odpadového hospodářství je ovšem nutné přihlédnout zejména k turismu. Las Vegas každoročně navštíví 40 miliónů turistů, kteří několikanásobně převyšují počet stálých obyvatel. Produkce odpadů spojená s jejich pobytem je ohromná, část nákladů na likvidaci nesou hotelové komplexy a jejich kasina. Svoz a likvidaci odpadů z odpadkových košů hradí město ze svého rozpočtu, stát nese náklady za svoz separovaného odpadu odloženého do nádob umístěných na veřejných prostranstvích a z domácností. Každodenní práci na odstranění odpadů město zvládá dokonale. Veřejná prostranství se skví čistotou i přesto, že město leží v suché a prašné oblasti. V ulicích města jsou hned po ránu k vidění zametací vozy.

Nejvíc odpadu končí na skládkách

Stát Nevada se vyznačuje nízkou hustotou osídlení, a to jeden obyvatel na jeden km2, i když v Las Vegas je to 1600 obyvatel na jeden km2. Území pokrývají nejen horské útvary, z části roku pokryté sněhem, ale zejména rozsáhlá poušť.
Logickým a nejrozšířenějším způsobem nakládání s odpady je tak jejich ukládání na velkokapacitní skládky. Skládka odpadů Apex Regional Landfill leží v údolí oblasti Apex, a je vzdálena od Las Vegas 25 mil, tj. 40 km. Jde o největší skládku odpadů na území USA. Rozkládá se na ploše 890 hektarů. Je na ní dosud uloženo více než 50 miliónů tun odpadů. Denně se zde uloží 10 tisíc tun odpadů. V roce 2007 zde bylo uloženo 3,8 milionů tun odpadů. Skládka přijímá odpady v nepřetržitém provozu 24 hod denně a sedm dní v týdnu. Skládka je situována v údolí a stále se rozšiřuje. Společnosti zajišťující stavby silnic a chodníků průběžně rozšiřují prostor pro uložení těžbou kamene.
Ze skládky je jímán bioplyn, který je následně využíván k výrobě elektrické energie. Dalším významným dodavatelem elektrické energie je Hoover Dam, Hooverova přehrada, vzdálená od Las Vegas 32 mil. Přehrada leží na řece Colorado na hranici států Arizona a Nevada, po směru toku za známým údolím Grand Canyon. Je významným zdrojem pitné vody a elektrické energie nejen pro Las Vegas, ale například i pro Los Angeles. Přestože se jedná o zdroj pitné vody, je na tomto vodním díle povolen provoz lodí. Hooverova přehrada byla postavena ve třicátých letech 20. století, za pouhých pět let. V současné době zde vyrábí elektrickou energii generátory o kapacitě 2074 MW.
Odpady Las Vegas sváží několik provozoven druhé největší společnosti nakládající s odpady v USA, zaměstnávající 30 tisíc pracovníků. Akcie této společnosti jsou obchodovány na Newyorské burze. V Nevadě působí od padesátých let 20. století. Obsluhují 200 svozových tras v obytných zónách, 100 svozových tras obchodních a 100 průmyslových svozových tras, což zahrnuje 500 tisíc rodinných domů a 21 tisíc smíšených oblastí s průmyslovým i domovním odpadem. Recyklují pět tisíc tun odpadů měsíčně. Tato společnost zaměstnává v Nevadě 1400 pracovníků.
Směsný komunální odpad shromážděný v Las Vegas se na překladištích překládá ze svozových vozů do velkokapacitních návěsů. Jedná se pouze o přeložení bez lisování. Hutnění odpadů není potřebné, s ohledem na místní poměry krátkou přepravní vzdálenost ke skládce. Velkokapacitní návěsy odpad odváží k uložení na skládku v Apexu.

Třídění s finanční podporou

Shromažďování separovaného odpadu občany podporuje stát financováním. Sběr separovaných odpadů je tedy financován ze státního rozpočtu. Systém sběru separovaného firemního odpadu a sběr separovaného odpadu od občanů je obdobný jako v Evropě. Nakládání s firemními odpady je téměř totožné. U domácností se projevuje snaha podpořit separování odpadů ze strany občanů. Do domácností jsou tak například zdarma vydávány stohovatelné boxy, které jsou v pravidelných cyklech sváženy. A to v komoditách papír, sklo, plast a hliníkové odpady. Plast a hliníkové obaly se sbírají společně. Od tohoto způsobu separace se v poslední době z ekonomických důvodů upouští a zejména v bytových komplexech jsou již běžné větší kontejnery o objemu 4500 l, které jsou určeny ke společnému odložení separovaných odpadů. Konkrétně papíru, kartonu, plastů, plechovek, letáků, telefonních seznamů, novin a časopisů. Tento způsob sběru odpadů má své opodstatnění. Takto z našeho pohledu smíchané separované odpady se sváží ve velkých objemech do mimořádně výkonných velkoobjemových třídicích linek. Odpadá tak dělený nákladný svoz jednotlivých komodit, které jsou v řadě případů znečištěny nežádoucími příměsemi a tak je stejně nutné je dále třídit. Odpad této spádové oblasti se recykluje ve dvou recyklačních střediscích.
Skládkování je tedy hlavním, lokálním způsobem nakládání s odpady. Suroviny ze separace, plast a papír jsou značně obchodovány s Čínou. Významnou separovanou komoditou jsou hliníkové odpady, plechovky od nápojů. Odpady, které jsou určeny ke zpracování ve spalovnách odpadů, jsou transportovány dálkovou dopravou na velkou vzdálenost, konkrétně 270 mil, tj. 432 km, do nejbližší spalovny odpadů, která se nachází v Los Angeles v Kalifornii. Další spalovna, kterou stát Nevada využívá, je spalovna odpadů ve státě Utah.

Myslí na životní prostředí, reklama na úklid odpadků

Ekologický přístup Američanů je všudypřítomný. Parkoviště kasin nabízí zvýhodněná parkovací místa situovaná u vchodu do výtahů nejen pro invalidy, ale i pro majitele vozů s alternativním pohonem. Symbol kosočtverce označující vyhrazený, rychlý, levý pruh několikaproudé dopravní tepny neznamená nic jiného, než Carpool, což je zvýhodnění vozů, ve kterých cestují dva a více pasažérů. Nápaditá je rovněž nabídka reklamy u místních komunikací. Informační tabule vyzývá zájemce: "Zde může být Vaše reklama, sponzorujte úklid odpadků v tomto úseku". Zaměstnanec přírodního parku poděkuje, že jste přinesli svůj odpad do návštěvnického centra a neodložili jej v přírodě. V přírodních parcích, v horách naleznete v dostatečné míře odpadkové koše, včetně těch na tříděný odpad a nezpoplatněné WC. S volně odhozenými odpadky se zde prakticky nesetkáte! Zajímavý je systém výběru poplatku za vjezd do přírodního parku. Schránka u vjezdu je samoobslužná, návštěvník vyplní poznávací značku vozidla, do obálky vloží útržek z potvrzení s příslušným obnosem a obálku vloží do schránky. Je zbytečné asi dodávat, že vjezd není opatřen závorou a vjezd je prakticky volný.

ZDROJ: www.republicservices.com, www.wikipedia.org, http://komunalweb.cz/, kráceno, upraveno

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
19
1. 2021
19.1.2021 - Seminář, školení
Liberec, hotel Centrum Babylon
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí